Vereniging van Eigenaars

Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) bestaan twee organen: de vergadering van eigenaars en het bestuur.

Vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de VvE. Alle belangrijke zaken worden door de vergadering van eigenaars beslist. Bijvoorbeeld de vaststelling van de maandelijkse bijdragen en het stellen van regels over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

Met het begrip 'vergadering van eigenaars' wordt zowel het orgaan als de bijeenkomst zelf bedoeld. Alle eigenaren hebben toegang tot de vergadering. In de splitsingsakte staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. Vaak is het zo: hoe groter een appartement, hoe meer stemmen de eigenaar daarvan heeft. Het aantal hoofden is dus niet per se het aantal stemmen!

Besluiten

Besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen (de helft plus 1). In sommige gevallen moet dit een gekwalificeerde meerderheid zijn. Bijvoorbeeld bij het besluit om een nieuwe installatie aan te brengen. Dit betekent dat tenminste twee derde van het totaal aantal stemmen in de vergadering aanwezig moet zijn. Het besluit moet dan weer door tenminste twee derde van de stemmen worden gesteund om rechtsgeldig te zijn.

Voorzitter vergadering van eigenaars

De voorzitter van de vergadering wordt door de vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Hij of zij leidt de vergadering.

Bestuur van de VvE

Het bestuur ontleent zijn bevoegdheid aan de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de besluiten van de vergadering van eigenaars. De taken van het bestuur zijn onder meer de volgende:

 • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar.
 • Opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
 • Afsluiten van voorgeschreven verzekeringen, denk aan de gemeenschappelijke opstalverzekering.
 • Beheren van de financiën van de VvE.
 • Vaststellen van de bijdragen die de leden van de VvE maandelijks moeten betalen.
 • Incasseren van deze periodieke bijdragen.
 • Een overzicht bijhouden van wie de huidige bewoners zijn.  
 • Beoordelen of toegang tot een privégedeelte noodzakelijk is om werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken (bijvoorbeeld het dak) te kunnen uitvoeren.
 • Uitvoeren van besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen.
 • Beslissing nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
 • Het uitschrijven van vergaderingen.

Door de goedkeuring van de jaarstukken door de VvE-leden in de vergadering, zijn de bestuurders niet meer aansprakelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur kan besluiten om alle taken of een gedeelte daarvan aan een beheerder of beheerderskantoor uit te besteden. Zo vind je een goede beheerder ›

VvE en energiebesparende maatregelen

Kascommissie

Kascommissie
Bij een Vereniging van Eigenaars (VvE) hoort een kascommissie, die het hele financiële beheer en financiële beleid onderzoekt. Wat doet de kascommissie?keyboard_arrow_right

Slapende VvE

Slapende VvE
Een VvE slaapt als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd en de eigenaren geen geld opzij leggen voor onderhoud. Hoe maak je de VvE 'wakker'? VvE activerenkeyboard_arrow_right

Reservefonds

Reservefonds
VvE's zijn al sinds 2008 verplicht geld te reserveren voor onderhoud. Uit het reservefonds worden grote onderhoudswerkzaamheden betaald.
Hoe werkt het?keyboard_arrow_right

VvE-lidmaatschap

Ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan lid worden van Vereniging Eigen Huis, voor maar €60,80 per jaar.