Appartement aan toeristen verhuren 

Overnachtingsmogelijkheden als Airbnb en bed and breakfasts zijn ongekend populair. Maar omdat deze vormen van (onder)verhuur ook voor veel overlast zorgen, zijn Verenigingen van Eigenaars er niet blij mee.

Heeft een appartement een woonbestemming, dan kan het niet zomaar worden verhuurd aan toeristen.

Verhuur aan toeristen is bedrijfsmatig. Hiervoor is toestemming van de VvE nodig, maar ook van de gemeente, geldverstrekker en verzekeraar. In de splitsingsakte komen specifieke verbodsbepalingen over dit onderwerp voor. Een veelvoorkomend verbod is bijvoorbeeld het verbod op het gebruik van privégedeelten als pension of kamerverhuurbedrijf.

Wie overlast ervaart van deze vormen van vakantieverhuur, kan dit melden bij het WijksteunpuntWonen of Airbnb.