Energiebesparende maatregelen financieren 

Een VvE kan energiebesparende maatregelen nemen in het gebouw, maar heeft hiervoor wel toestemming nodig van de individuele VvE-leden. Tijdens een vergadering van eigenaars moeten de VvE-leden over de verduurzamingsplannen stemmen. In het splitsingsreglement staat welke meerderheid van stemmen nodig is om de plannen te kunnen uitvoeren. 

Een VvE kan op verschillende manieren energiebesparende maatregelen financieren: 

Reservefonds

Een VvE is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben. Hieruit kan de VvE grote uitgaven voor onderhoud doen, zoals de reparatie van het dak. Als het fonds groot genoeg is, kan de VvE hiermee ook de energiebesparende maatregelen betalen. 

Meer over het reservefonds

Subsidie energiebesparing

Een VvE kan subsidie (dit is de subsidie energiebesparing eigen huis) aanvragen voor isolatie, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr++-glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan

Meer over de subsidie energiebesparing

Energiebespaarlening

Een VvE die uit minimaal tien appartementsrechten bestaat, kan een Energiebespaarlening aanvragen. Deze lening is te combineren met bovengenoemde subsidie. 

Meer over de Energiebespaarlening

;