Jaarrekening en andere financiën

Het bestuur van de VvE heeft volgens het splitsingsreglement twee financiële verplichtingen. Ze moet ieder boekjaar (valt meestal samen met een kalenderjaar) een jaarrekening maken én een begroting. 

Met de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening moet bestaan uit:

  • Een exploitatierekening: een overzicht van inkomsten en uitgaven van de VvE in het boekjaar.
  • Een balans: een momentopname van de bezittingen (meestal spaarsaldo) en de schulden van de VvE. Omdat VvE’s niet mogen lenen hebben ze vrijwel nooit schulden.
  • Toelichting: op de (belangrijke) afwijkingen tussen begrote en werkelijke kosten. Een voorbeeld van een toelichting is dat uit controle is gebleken dat de waterleidingen vervangen moeten worden.

Controle jaarrekening

Een externe accountant of een kascommissie controleert de jaarrekening en brengt daarvan verslag uit op de vergadering. Als de VvE geen accountant heeft, is een kascommissie verplicht. Deze moet voor de controle alle relevante documenten hebben zoals facturen, de begroting en de activastaat.

Begroting

Met de begroting schat het bestuur de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Vaak gebeurt dit op basis van de (voorlopige) jaarrekening. 

Décharge verlenen

Als de VvE-leden in de vergadering akkoord zijn gegaan met de jaarrekening, kan het bestuur décharge vragen aan de VvE. De vereniging neemt dan de verantwoordelijkheid over het afgesloten boekjaar over van het bestuur. Het bestuur kan wat betreft financiën niet meer aansprakelijk worden gesteld voor dat boekjaar. Zet de goedkeuring van de jaarrekening en de décharge-verlening als 2 verschillende punten op de agenda voor de VvE-vergadering. 

VvE en fiscus

Het rerservefonds is van alle VvE leden. Bij de inkomstenbelasting moet iedere appartementseigenaar zijn aandeel in het reservefonds dan ook opgeven in box 3. 

De Belastingdienst ziet het reservefonds van de VvE als een spaar- of belegbezit. U moet uw aandeel in het reservefonds daarom opgeven in box 3. U betaalt hierover 1,2 % vermogensrendementsheffing als u boven de vrijstelling komt.

Hoe groot uw aandeel is, krijgt u te horen van het bestuur (of de beheerder van het reservefonds) aan het begin van het jaar. Uw aandeel wordt berekend naar rato van de breukdelen. Die staan in het splitsingsreglement. 

Verzekering VvE

Een opstalverzekering is wettelijk verplicht voor VvE's. U kunt ook meer verzekeringen afsluiten voor uw VvE. Denk aan een aansprakelijkheidsverzekering. Via Vereniging Eigen Huis kunt u met korting een VvE-verzekeringen afsluiten bij Centraal Beheer Achmea.

Bekijk de VvE Meerkeuzepolis