Erven en erfbelasting

Als u erft, betaalt u erfbelasting over uw erfenis. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. U kunt de hoogte van de erfbelasting met onderstaande aanwijzingen inschatten:

  1. Bepaal welke vrijstelling van erfbelasting geldt (pdf). Die hangt af van de relatie die u met de erfgenaam had. Er zijn meerdere groepen verkrijgers: partners, kinderen en kleinkinderen, zieke en gehandicapte kinderen, ouders en overige verkrijgers.
  2. Ga na of u meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Over het meerdere moet u erfbelasting betalen.

Tarieven erfbelasting

De tarieven voor schenk- en erfbelasting (pdf) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Erfbelasting op geërfde woning

Als u een woning erft, betaalt u hierover wellicht erfbelasting die wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van die woning. Bent u het niet eens met die waarde, dan kunt u daartegen bezwaar maken. U bent namelijk, samen met eventuele andere erfgenamen, de nieuwe eigenaar van de woning. Daardoor heeft u nu dezelfde rechten als de overledene. Om bezwaar te kunnen maken, moet u wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Erft u in 2019 een woning of wordt deze u geschonken? Dan mag u bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2019 kiezen welke WOZ-waarde u hanteert: die uit 2019 (met waardepeildatum 1-1-2018) of straks die 2020 (met waardepeildatum 1-1-2019). Met de laagste van die twee waarden betaalt u minder schenk- of erfbelasting.

Als u niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde voor 2020 nog niet bekend is, dan geeft u de WOZ-waarde uit 2019 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2019 uiteindelijk lager, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen. 

Andere waardering serviceflats

Bij serviceflats is de waarde in het economisch verkeer maatgevend is voor erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar bij serviceflats zijn er persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Bij de WOZ-waardering wordt met dergelijke verplichtingen geen rekening gehouden. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.