Woonlastenonderzoek

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Deze belastingen zijn per gemeente verschillend en worden jaarlijks aangepast. Vereniging Eigen Huis onderzoekt ieder jaar de ontwikkeling van de woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten 2016

Huiseigenaren betalen in 2016 gemiddeld 2,45 % meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Dat is flink meer dan de verhoging van 1,57 % die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken en ook veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9 % in 2016 (CPB). Al vijf jaar achtereen overschrijden gemeenten collectief de afspraken over de maximale ozb-verhoging. Dit kunnen zij ongestraft doen, omdat overschrijdingen voor individuele gemeenten geen nadelige consequenties hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt het kabinet daarom dwingende maatregelen te nemen die huiseigenaren beschermen tegen te sterke stijgingen van de ozb.

VEH: stijging ozb weer flink hoger dan afgesproken (persbericht 1 maart 2016)
Top 5 stijgers en dalers ozb en woonlasten 2016 NL (pdf)

Overzichten top 5 stijgers en dalers per provincie

Steekproef woonlasten 2016

De ozb stijgt in 2016 gemiddeld met 1,8 %, ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit een steekproef die Vereniging Eigen Huis eind 2015 hield, onder 107 van de 390 gemeenten. Dat is hoger dan het afgesproken maximum (1,57 %) en ook hoger dan het verwachte inflatiecijfer (1,2 %). Dit is het vijfde opeenvolgende jaar waarin de ozb-stijging hoger is dan het afgesproken maximum, de zogeheten macronorm. Daarom dringt Vereniging Eigen Huis er op aan dat het Rijk hierover bindende afspraken maakt met gemeenten. In totaal betaalt een doorsnee huiseigenaar in 2016 zo'n € 726 aan gemeentelijke woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing). Het afgelopen jaar was dat gemiddeld € 716.

Steekproef gemeentelijke woonlasten 2016   

Jaarlijks woonlastenonderzoek

Ieder jaar onderzoekt Vereniging Eigen Huis de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marlyse Research.

Overzicht gemeentelijke woonlasten 2015
Overzicht gemeentelijke woonlasten 2014