Geld schenken en schenkbelasting

U kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de nalatenschap te verminderen. U kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken (pdf).

De ontvanger van uw schenking moet een aangifte schenkbelasting indienen als de schenking boven de vrijstelling komt. Ook als u gebruikmaakt van de eenmalige hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen of een derde, moet de ontvanger van de schenking hiervan aangifte doen. 

Verhoogde schenkingsvrijstelling

De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor schenking voor de eigen woning is € 100.800 (2018). De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenking kan ook worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld die na verkoop van uw eigen woning is ontstaan. 

Spreiden

Het is mogelijk om de schenking te spreiden over 2 of 3 jaar. U moet, als ontvanger van de schenking, wel in alle jaren aangifte doen van het in dat jaar ontvangen bedrag. In het laatste jaar dat u een beroep doet op de vrijstelling moet u jonger zijn dan 40 jaar.

Besteden

U hoeft het ontvangen bedrag niet direct te besteden. U mag de schenking gespreid besteden over drie jaar. Wilt u de schenking bijvoorbeeld gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek? Meestal kunt u per jaar 10 % van uw hypotheek boetevrij aflossen. Door de schenking gespreid te besteden aan de aflossing kunt u zo'n boeterente vaak voorkomen. 

Voor de besteding geldt overigens geen leeftijdsgrens. Gespreid besteden mag dus ook als u in het tweede of derde jaar van besteding inmiddels ouder bent dan 39 jaar.

Overgangsrecht
Als u voor 2010 of in 2015 of 2016 al een eenmalige schenking heeft ontvangen, dan geldt overgangsrecht. Er mag alsnog aanvullend worden geschonken in 2017 of 2018. Heeft u tussen 2010 en 2015 een eenmalige schenking ontvangen, dan geldt er geen overgangsrecht. Ondanks bezwaren daartegen door meerdere belangenorganisaties, heeft de staatssecretaris van Financiën hierop geen uitzondering willen maken.

Tarieven schenkbelasting

De tarieven voor schenk- en erfbelasting (pdf) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Schenken op papier

Wie veel vermogen heeft en wil voorkomen dat bij overlijden de kinderen veel belasting over de erfenis betalen, kan ervoor kiezen om vermogen te schenken op papier. Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent dat bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders. Op deze manier krijgt het kind (of de kinderen) een vordering op zijn ouder(s) die later in mindering wordt gebracht op zijn erfenis. De erfenis valt dan lager uit en dan hoeven de kinderen minder erfbelasting te betalen. Bovendien verlagen de ouders hun box 3 vermogen doordat zij een schuld hebben aan hun kind(eren). Kinderen hebben wel een vordering op de ouders, die zij in box 3 moeten opgeven.

De ‘schuld’ die ouders bij hun kind opbouwen, wordt bij de notaris vastgelegd in een schenkingsakte. Daarnaast moet er een rente worden berekend van minimaal 6%. Deze rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar door de ouder(s) worden betaald. Wel mogen jaren worden ‘ingehaald’, maar dat moet uiterlijk voor overlijden van de ouder(s) hebben plaatsgevonden. Bovendien moet(en) de ouder(s) zelf de rente betalen en moet in dat geval samengestelde rente (dus ook rente op rente) worden betaald.