WOZ-waarde berekenen

Vermoedt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bereken zelf uw WOZ-waarde. Dat kan op verschillende manieren:

1. Aankoopprijs rond waardepeildatum

Als u uw woning rond de waardepeildatum heeft gekocht en u heeft tot 1 januari 2016 niets veranderd aan uw woning, dan zal de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs.

Uitzonderingen:

  • een woning in aanbouw
  • erfpacht
  • de woning was verhuurd bij aankoop of de koop was binnen de familie

In deze gevallen kan de WOZ-waarde afwijken van de aankoopprijs. 

2. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

Bij een plaatselijke makelaar kunt u informeren of en welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht. Vervolgens kunt u de koopsom bij de Koopsomtelefoon van het Kadaster opvragen. U kunt tegen een vergoeding drie koopsommen opvragen per gesprek.

Op de website van het Kadaster kunt u tegen betaling het koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen vijf jaar binnen een postcodegebied bestellen.  

3. WOZ-waarden opvragen gemeente

U kunt WOZ-waarden bij de gemeente opvragen:

  • maximaal drie WOZ-waarden van vergelijkbare woningen uit de directe omgeving;
  • maximaal drie WOZ-waarden van woningen uit een andere categorie (ander type);
  • maximaal drie WOZ-waarden van woningen uit een andere locatie (binnen de gemeente).

Per 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van elke woning voor iedereen openbaar. U kunt dan via een openbare website de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van zelfgekozen referentiepanden. 

4. Waardebepaling of taxatie

Een taxatierapport dat is opgesteld door een makelaar of beëdigd taxateur wordt in het algemeen wel als een gewichtig argument gezien bij een bezwaarprocedure. U kunt de waarde van de woning rond de peildatum door een makelaar/taxateur laten bepalen. Hieraan zijn kosten verbonden.

NTS taxaties (taxaties met korting voor leden)

Overige factoren waardebepaling

De volgende factoren hebben een negatieve invloed op de waarde van het huis:

  • factoren aan de woning zelf, bijvoorbeeld: asbest, betonrot, bouwkundige gebreken
  • omgevingsfactoren, bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stank, nabijheid windmolens, uitzicht op begraafplaats