WOZ-waarde berekenen

Vermoedt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bereken zelf uw WOZ-waarde. Dat kan op verschillende manieren:

1. Aankoopprijs rond waardepeildatum

Als u uw woning rond de waardepeildatum (1 januari 2016) heeft gekocht en u heeft tot 1 januari 2017 niets veranderd aan uw woning, dan zal de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs.

Uitzonderingen:

  • een woning in aanbouw
  • erfpacht
  • de woning was verhuurd bij aankoop of de koop was binnen de familie

In deze gevallen kan de WOZ-waarde afwijken van de aankoopprijs. 

2. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

Bij een plaatselijke makelaar kunt u informeren of en welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht. Vervolgens kunt u de koopsom bij de Koopsomtelefoon van het Kadaster opvragen. U kunt tegen een vergoeding drie koopsommen opvragen per gesprek.

Bij het Kadaster kunt u tegen betaling het koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen vijf jaar binnen een postcodegebied bestellen.  

3. WOZ waardenloket

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. Via het online WOZ-waardenloket kunt u kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of de WOZ-waarde die u heeft ontvangen juist is. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien welke gemeenten al zijn aangesloten op het WOZ-waardenloket. Is uw gemeente nog niet aangesloten, dan betekent dat niet dat de gemeente ontheven is van haar verplichting om inzicht te geven. U kunt dan bij (de website van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

4. Waardebepaling of taxatie

Een taxatierapport dat is opgesteld door een makelaar of beëdigd taxateur wordt in het algemeen als een gewichtig argument gezien bij een bezwaarprocedure. U kunt de waarde van de woning rond de peildatum door een makelaar/taxateur laten bepalen. Hieraan zijn kosten verbonden.

NTS taxaties (taxaties met korting voor leden)

Overige factoren waardebepaling

De volgende factoren hebben invloed op de waarde van het huis:

  • factoren aan de woning zelf, bijvoorbeeld: asbest, betonrot, bouwkundige gebreken
  • omgevingsfactoren, bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stank, nabijheid windmolens, uitzicht op begraafplaats

Voor tips en bruikbare jurisprudentie bij bezwaar maken, download de WOZ in Beeld (PDF)