Belastingen

Als eigenwoningbezitter betaal je verschillende belastingen en heffingen, zoals inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting. We hebben ze voor je op een rij gezet.

Aan de rijksoverheid (de Belastingdienst) betaal je jaarlijks inkomstenbelasting. Als je een hypotheekschuld op je eigen woning hebt, is de hypotheekrenteaftrek een mogelijke aftrekpost. Over je energierekening betaal je energiebelasting

Koop je een bestaande woning? Dan betaal je de overheid overdrachtsbelasting. Aan je gemeente betaal je onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing. Aan het waterschap waarin jouw woning staat, betaal je waterschapslasten. Meerdere belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar aantekenen

Meer over belastingen

Inkomstenbelasting

Over je woning betaal je een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar je mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangifte

WOZ

In de eerste maanden van het jaar valt de WOZ-beschikking op de mat. Hoe kom je erachter of jouw WOZ-waarde klopt? En waarom is dit belangrijk? Alles over de WOZ

Erfbelasting

Over een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meer

Geld schenken

Geld schenken mag ieder jaar tot een bepaald bedrag. Ook kun je eenmalig gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling. Hoe zit dat precies? Bekijk de vrijstellingen