Erven en erfbelasting

Als je erft, betaal je erfbelasting over je erfenis. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden.

Je kunt de hoogte van de erfbelasting met onderstaande aanwijzingen inschatten:

  • Bepaal welke vrijstelling van erfbelasting geldt. Die hangt af van de relatie die je met de erfgenaam had. Er zijn meerdere groepen verkrijgers: partners, kinderen en kleinkinderen, zieke en gehandicapte kinderen, ouders en overige verkrijgers.
  • Ga na of je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Over het meerdere moet je erfbelasting betalen.

Tarieven erfbelasting

De tarieven voor schenk- en erfbelasting (pdf) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Erfbelasting op geërfde woning

Als je een woning erft, betaal je hierover wellicht erfbelasting die wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van die woning. Ben je het niet eens met die waarde, dan kun je daartegen bezwaar maken. Je bent namelijk, samen met eventuele andere erfgenamen, de nieuwe eigenaar van de woning. Daardoor heb je nu dezelfde rechten als de overledene. Om bezwaar te kunnen maken, moet je wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Erf je in 2021 een woning of wordt deze jou geschonken? Dan mag je bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2021 kiezen welke WOZ-waarde je hanteert: die uit 2021 (met waardepeildatum 1-1-2020) of straks die van 2022 (met waardepeildatum 1-1-2021). Met de laagste van die twee waarden betaal je minder schenk- of erfbelasting.

Als je niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde van 2022 nog niet bekend is, dan geef je de WOZ-waarde uit 2021 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2022 uiteindelijk lager, dan kun je de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen. 

Andere waardering serviceflats

Bij serviceflats is de waarde in het economisch verkeer maatgevend voor de erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar bij serviceflats zijn er persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Bij de WOZ-waardering wordt met dergelijke verplichtingen geen rekening gehouden. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.