Inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 kun je op verschillende manieren indienen:

Via de aangifte-app
Online via Mijn Belastingdienst 

Aftrekposten eigen woning

Als eigenwoningbezitter mag je bepaalde kosten aftrekken (pdf) van je inkomen in box 1, over het jaar waarin je die kosten hebt gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • rente over de eigenwoningschuld - waaronder de hypotheekrente (pdf);
  • periodieke betalingen voor gebruik van andermans grond, zoals erfpachtcanons.

Aftrekbare rente restschulden

Als je je eigen woning na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018 hebt verkocht en de verkoopprijs was lager dan je eigenwoningschuld, dan heb je een restschuld. Sluit je voor de financiering van deze restschuld een lening af, dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. Je geeft de aftrekbare rente op in je aangifte bij de vraag "Restschuld vroegere eigen woning” in box 1 werk en wonen. Je geeft de restschuld dus niet in box 3 op.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je bij de aangifte inkomstenbelasting in box 1 bij je inkomen optelt, als je eigenaar bent van een woning die je hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Je gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van je woning vast.

Fiscaal partnerschap

Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan ben je automatisch en verplicht elkaars fiscale partner. Je bent ook elkaars fiscale partner als je: 

  • samenwoont; én
  • beiden staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente; én

- een notarieel samenlevingscontract hebt; en/of
- met je samenwonende partner een kind hebt; en/of
- één van beiden een minderjarig kind op hetzelfde adres staat ingeschreven (tenzij één van de meerderjarigen in de woning een zakelijke huurrelatie heeft); en/of
- je voor de pensioenregeling elkaar als partner hebt aangemerkt; en/of
- samen een eigen woning hebt waarin jullie wonen en/of
- in het daaraan voorafgaande jaar ook al fiscaal partner was.

Als fiscale partners mag je het totaalbedrag (saldo) van de inkomsten en aftrekposten van je eigen woning onderling verdelen. Je geeft daarvoor allebei het totaal aan van het eigenwoningforfait (pdf). Daar trek je de aftrekposten van af. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. 

Stroomschema Fiscaal partnerschap

Geen fiscale partners?

Heb je met meer mensen een eigen woning als hoofdverblijf? En ben je niet elkaars fiscale partner? Dan moet elke bewoner zijn eigen deel van het eigenwoningforfait aangeven, dat overeenkomt met zijn aandeel in de eigendom van de woning. 

Voorbeeld: De woning is voor 3/4 jouw eigendom en voor 1/4 eigendom van je huisgenoot. Je geeft dan 3/4 van het eigenwoningforfait aan en je huisgenoot geeft 1/4 aan. De aftrekbare rente wordt per persoon bepaald door de hoogte van de schuld die hij is aangegaan voor het kopen van de woning.

Hypotheek (bijna) afgelost?

Heb je jouw hypotheek al (bijna) volledig afgelost? Dan hoef je voor je woningbezit in principe geen inkomstenbelasting te betalen (Wet Hillen). Het eigenwoningforfait moet bij de aangifte inkomstenbelasting wel gewoon worden ingevuld, maar je hebt dan ook recht op een extra aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld.

Voorlopige teruggave 2021

Verwacht je over 2021 belasting terug te krijgen omdat je aftrekposten hebt, zoals de hypotheekrente? Dan hoef je niet te wachten tot het voorjaar van 2022, wanneer je aangifte doet over 2021. Met een verzoek om een voorlopige teruggaaf kun je al dit jaar maandelijks belasting terugkrijgen. Lees in het stappenplan-voorlopige-aanslag (pdf) hoe je dat doet.

Het boxenstelsel

De inkomstenbelasting kent drie soorten belastbaar inkomen. Deze zijn ingedeeld in drie boxen met eigen regels en tarieven (pdf). Je inkomen of vermogen valt in een van de drie boxen: 

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (vermogen)

Wijzigingen Wet Hillen

Met ingang van 2019 wordt de extra aftrekpost op basis van de Wet Hillen geleidelijk in 30 jaar worden afgebouwd. Heb je dus geen of een geringe eigenwoningschuld, dan krijg je in de toekomst te maken met een bijtelling van het eigenwoningforfait. Deze bijtelling loopt dus in 30 gelijke stappen op tot het volledige bedrag.

Belastingwijzer

Je eigen huis vormt een belangrijk onderdeel van de belastingaangifte. Vooral als er wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar zoals een verbouwing, verhuizing of echtscheiding. In onze Belastingwijzer lees je er alles over:

Download de Belastingwijzer