Geld schenken en schenkbelasting

Je kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de nalatenschap te verminderen. Je kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken (pdf).

De ontvanger van jouw schenking moet een aangifte schenkbelasting indienen als de schenking boven de vrijstelling komt. Ook als je gebruikmaakt van de eenmalige hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen of een derde, moet de ontvanger van de schenking hiervan aangifte doen. 

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Spreiden

Het is mogelijk om de schenking te spreiden over 2 of 3 jaar. Je moet, als ontvanger van de schenking, wel in alle jaren aangifte doen van het in dat jaar ontvangen bedrag. In het laatste jaar dat je een beroep doet op de vrijstelling moet je jonger zijn dan 40 jaar. In de Prinsjesdagplannen zal de spreidingsmogelijkheid worden ingeperkt tot 2 jaar. Dit heeft te maken met het afschaffen van de schenkvrijstelling eigen woning met ingang van 2024.

Besteden

Je hoeft het ontvangen bedrag niet direct te besteden. Je mag de schenking gespreid besteden over drie jaar. Wil je de schenking bijvoorbeeld gebruiken voor de aflossing van je hypotheek? Meestal kun je per jaar 10 % van je hypotheek boetevrij aflossen. Door de schenking gespreid te besteden aan de aflossing kun je zo'n boeterente vaak voorkomen. 

Voor de besteding geldt overigens geen leeftijdsgrens. Gespreid besteden mag dus ook als je in het tweede of derde jaar van besteding inmiddels ouder bent dan 39 jaar.

Overgangsrecht

Als je voor 2010 al een eenmalige schenking hebt ontvangen, dan geldt overgangsrecht. Je mag dan nog voor een bedrag van maximaal € 29.493 een beroep doen op de verhoogde schenkvrijstelling in verband met een eigen woning.

Tarieven schenkbelasting

De tarieven voor schenk- en erfbelasting (pdf) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Schenken op papier

Wie veel vermogen heeft en wil voorkomen dat bij overlijden de kinderen veel belasting over de erfenis betalen, kan ervoor kiezen om vermogen te schenken op papier. Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent dat bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders.

Op deze manier krijgt het kind (of de kinderen) een vordering op zijn ouder(s) die later in mindering wordt gebracht op zijn erfenis. De erfenis valt dan lager uit en dan hoeven de kinderen minder erfbelasting te betalen. Bovendien verlagen de ouders hun box 3 vermogen doordat zij een schuld hebben aan hun kind(eren). Kinderen hebben wel een vordering op de ouders, die zij in box 3 moeten opgeven.

De ‘schuld’ die ouders bij hun kind opbouwen, wordt bij de notaris vastgelegd in een schenkingsakte. Daarnaast moet er een rente worden berekend van minimaal 6%. Deze rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar door de ouder(s) worden betaald. Wel mogen jaren worden ‘ingehaald’, maar dat moet uiterlijk voor overlijden van de ouder(s) hebben plaatsgevonden. Bovendien moet(en) de ouder(s) zelf de rente betalen en moet in dat geval samengestelde rente (dus ook rente op rente) worden betaald.