Kan ik mijn renteopslag tussentijds aanpassen?

Of het mogelijk is de renteopslag tussentijds aan te passen, is per geldverstrekker verschillend. Bekijk hieronder welke voorwaarden jouw geldverstrekker hanteert. Bij elke geldverstrekker staat ook hoe je de renteopslag kunt laten aanpassen. 

Tip! Bereken je rentevoordeel

Kan jouw renteopslag omlaag en zo ja, wat levert dit je maandelijks op? Bereken het zelf in De Hypotheekwacht, een online omgeving speciaal voor leden. Je vindt er ook antwoord op andere belangrijke hypotheekvragen, bijvoorbeeld rondom oversluiten en pensioen.

Ga naar De Hypotheekwacht

Overzicht voorwaarden per geldverstrekker

ABN AMRO

Bij ABN AMRO is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90 % van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning. Je moet de waardeverklaring aanvragen via ABN AMRO

Log in bij ABN AMRO om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Aegon

Aegon past bij gewone en extra aflossing automatisch de renteklasse aan. De rente kun je ook tussentijds laten aanpassen bij een hogere woningwaarde. Aegon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. Zie de website van Aegon voor meer informatie.

Log in bij Aegon om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Allianz Hypotheken

Tijdens de rentevaste periode past Allianz Hypotheken de renteopslag automatisch aan bij maandelijkse of extra aflossing. Een aanpassing bij een gestegen woningwaarde kan alleen bij afloop van de rentevaste periode. Allianz vraagt daarbij om een taxatierapport. Meer informatie vind je op de website van Allianz ›

Argenta

Bij Argenta is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Een hogere woningwaarde moet aangetoond worden met een taxatierapport of een Calcasa Desktop Taxatie. Een verzoek dien je in via info@argentahypotheken.nl.

ASN Bank

Bij ASN is tussentijdse verlaging van de renteopslag op verzoek mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde.

ASN Bank vraagt een recent taxatierapport of recente WOZ-beschikking. Een Calcasa-rapport wordt niet geaccepteerd. De WOZ-beschikking wordt alleen geaccepteerd als de hypotheek lager is dan 75 % van de WOZ-waarde.  

Het verzoek kan ingediend worden via de hypotheekadviseur of online

ASR

ASR kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. ASR past dit automatisch aan.  

Voor een tussentijdse verlaging van de renteopslag vanwege een hogere woningwaarde heb je een taxatierapport of een Calcasa Desktop Taxatie nodig. ASR accepteert geen WOZ-beschikking. 

Log in bij ASR om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

 

 

Attens

Attens kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Attens past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Een verzoek kun je indienen via: whb@attens.nl

Bijbouwe

Bij Bijbouwe is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Bijbouwe accepteert hiervoor geen WOZ-beschikking of een Calcasa-waardeverklaring, wél een taxatierapport.

Mail je verzoek naar service@bijbouwe.nl.

BLG

Bij BLG is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. BLG accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75 % van de WOZ-waarde. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. Je kunt je verzoek indienen via Mijn BLG.

BNP Paribas

Bij BNP Paribas is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. BNP Paribas accepteert hiervoor alleen een taxatierapport.  

Mail je verzoek naar mijn@bnpparibas-pf.nl.

Centraal Beheer

Centraal Beheer kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Centraal Beheer past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse verlaging mogelijk. Centraal Beheer wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. Meer informatie vind je op de website. 

Doe je verzoek via Mijn Centraal Beheer.

 

Clarian Wonen
Clarian Wonen past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij (extra) aflossing. Bij waardevermeerdering van de woning moet je zelf vragen om renteaanpassing. Als de hypotheek maximaal 90% van de waarde van  woning is, kan dat met een actuele WOZ beschikking. Anders heb je een taxatierapport nodig. Een aanpassing van de renteopslag bij gestegen woningwaarde kun je één keer per 5 jaar aanvragen. 

Voor meer informatie en aanvragen: Clarian Wonen of zoek contact met je hypotheekadviseur.
Florius

Bij Florius is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Florius heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90% van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning.  Je moet de waardeverklaring aanvragen via Florius.

Het verzoek om renteverlaging doe je via mijnFlorius.

HollandWoont Hypotheken

HolandWoont verstrekt aan nieuwe klanten uitsluitend hypotheken met NHG. Hiervoor geldt één rentetarief zonder verschillende risicoklassen. Aan bestaande klanten worden hypotheken met én zonder NHG verstrekt.

Heb je een hypotheek zonder NHG en kom je in aanmerking voor een lagere rente omdat je (extra) hebt afgelost, dan past HollandWoont de rente automatisch aan.

Als je woning meer waard geworden is, kun je verzoeken om aanpassing van de rente. Dit kan alleen aan het einde van de rentevaste periode. De woningwaarde toon je aan met een gevalideerd taxatierapport.

Onder voorbehoud van acceptatie door HollandWoont kan ook een Calcasa-waardeverklaring of een WOZ-beschikking gebruikt worden. 

Mail je verzoek naar hallo@hollandwoont.nl.

Hypotrust

Bij Hypotrust zijn de voorwaarden per hypotheekproduct verschillend. Vraag bij de hypotheekaanbieder na of tussentijdse verlaging van de renteopslag in jouw geval mogelijk is.

Bij Hypotrust Elan Plus is tussentijdse verlaging van de renteopslag alleen mogelijk bij aflossen.

Hypotrust accepteert geen Calcasa-waardeverklaring. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen via info@hypotrust.nl.

ING

Bij ING is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Je kunt ook gebruik maken van de ING Calcasa Desktop Taxatie.

Maak gebruik van dit formulier van ING om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

ING Hypotheken
Antwoordnummer 40940
8900 TW Leeuwarden

 

 

IQWoon

IQWoon kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. IQWoon past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk. IQWoon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Mail je verzoek naar iqvraag@iqwoon.nl.

Lot Hypotheken

Bij (extra) aflossen past Lot Hypotheken de rente automatisch aan. Bij een gestegen woningwaarde kun je verzoeken om tussentijdse aanpassing van de rente. De woningwaarde toon je aan met een gevalideerd taxatierapport of een Calcasa Desktop Taxatie.

Mail je verzoek naar service@lothypotheken.nl.

 

 

Lloyds Bank

Bij maandelijkse en/of extra aflossing past Lloyds Bank aan het eind van de maand automatisch het rentepercentage aan. De rente kan ook tussentijds aangepast worden bij een gestegen woningwaarde. Hiervoor heb je een taxatierapport, de laatste WOZ-beschikking of een Calcasa Desktop Taxatie nodig. Meer informatie vind je op de website.

Doe je verzoek via de Hypotheek Service Desk.

 

 

Merius

Merius kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Merius past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd.

Mail je verzoek naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Moneyou

Bij Moneyou is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Moneyou heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Je kunt ook een Calcasa Desktop Taxatie gebruiken. Meer informatie vind je op de website

Mail je verzoek naar hypotheken@moneyou.nl.

 

Munt Hypotheken

Munt Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Munt Hypotheken past dit automatisch aan. Bij een gestegen woningwaarde kan de renteopslag ook tussentijds omlaag. De hogere woningwaarde toon je aan met een taxatierapport. Munt Hypotheken accepteert geen WOZ-beschikking.

Mail je verzoek naar muntdesk@stater.nl.

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden past maandelijks automatisch de risico-opslag aan bij (extra) aflossing. De rente kan ook tussentijds worden aangepast bij een gestegen woningwaarde. Hiervoor moet je de laatste WOZ-beschikking of een recent taxatierapport inleveren. Meer informatie en een rekenhulp vind je via mijn.nn. Je kunt je verzoek ook indienen via het contactformulier.

Voor de NN Variant Hypotheek (voormalige Delta Lloyd en Ohra hypotheken) gelden enkele bijzonderheden. Meer informatie hierover vind je op de website van Nationale Nederlanden.

NIBC Direct Hypotheken

NIBC Direct Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. NIBC Direct Hypotheken past dit automatisch aan. Ook bij een gestegen woningwaarde kan de rente tussentijds worden aangepast.

Je kunt een hogere woningwaarde doorgeven met een door NIBC Direct goedgekeurd taxatierapport. Als je hypotheek kleiner is dan € 500.000 en kleiner of gelijk aan 65 % van de meest recente WOZ-waarde van je woning, kun je ook je WOZ-waarde aanleveren. Je kunt in overleg ook de Calcasa Desktop Taxatie gebruiken. 

Mail je verzoek met bijlagen naar info@nibcdirect.nl. Voor deze wijziging brengt NIBC Direct € 200 administratiekosten in rekening.

 

Obvion

Obvion past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook tussentijds worden aangepast. Obvion vraagt dan om de meest recente WOZ-beschikking of om een gevalideerd taxatierapport. Voor de Obvion Woon Hypotheek kun je geen WOZ-beschikking gebruiken. Je kunt je verzoek indienen via MijnObvion.

Philips Pensioenfonds Hypotheken

Philips Pensioenfonds Hypotheken past de renteopslag automatisch aan bij gewone of extra aflossingen vanaf 1-1-2019, met uitzondering van spaarhypotheken. Bij een aflossing die plaatsvond vóór 1-1-2019 moet je zelf een verzoek indienen.

Ook bij een hogere woningwaarde kan de renteopslag tussentijds worden aangepast. Dit gebeurt op basis van een recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen via ppf.hypotheken@blackrock.com of via postbus 80016, 5600 JK Eindhoven. 

Rabobank

Rabobank berekent maandelijks de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de woningwaarde en past automatisch de rente aan. De woningwaarde is gebaseerd op de laatste informatie die bij Rabobank bekend is. Deze waarde vind je terug in Rabo Online Bankieren (Hypotheekoverzicht).

Is je woning intussen meer waard geworden? Mogelijk kan de rente dan tussentijds omlaag. Hiervoor vraagt de bank om de laatste WOZ-beschikking, een taxatierapport of een Calcasa Desktop Taxatie. Deze gegevens kun je inleveren bij jouw Rabobank-kantoor. Meer informatie vind je op de website van Rabobank.

 

 

Reaal Lekker Wonen

Reaal Lekker Wonen kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Reaal Lekker Wonen past dit automatisch aan. Ook bij een gestegen woningwaarde kan de rente tussentijds worden aangepast. 

Je kunt een hogere woningwaarde aantonen met een recent taxatierapport.

Neem contact op met je adviseur of mail je verzoek naar info@stater.nl.

Regiobank

Bij Regiobank is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport.

Regiobank accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75 % van de WOZ-waarde. De WOZ-beschikking mag niet ouder zijn dan 12 maanden, een taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Je verzoek indienen kan via Mijn Regiobank

Robuust Hypotheken

Robuust past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering van de woning kan de renteopslag op verzoek één keer tijdens de lopende renteperiode worden beoordeeld. Daarvoor is een recent taxatierapport, Calcasa-rapport of de actuele WOZ-beschikking nodig.

Neem contact op met Robuust Hypotheken of met je hypotheekadviseur.

SNS

Bij SNS is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

SNS accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75 % van de WOZ-waarde. De WOZ-beschikking mag niet ouder zijn dan 12 maanden, het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Je regelt het in Mijn SNS.

Syntrus Achmea

Syntrus Achmea past de rente tussentijds automatisch aan als je door (extra) aflossen in een lagere tariefklasse komt.

Ook als je woning meer waard is geworden, kan je rente tussentijds misschien omlaag. Syntrus heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Je kunt je verzoek online regelen.

Triodos

Triodos past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook tussentijds aangepast worden. Triodos vraagt om een gevalideerd taxatierapport. Je kunt je verzoek mailen naar hypotheken@triodos.nl.

Tulp Hypotheken

Tulp Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossen. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek. Tulp Hypotheken vraagt hiervoor een gevalideerd taxatierapport.

Je kunt je verzoek regelen via Mijn Tulp.

Van Lanschot

Bij van Lanschot is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Van Lanschot heeft dan wel een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Het verzoek stuur je naar het kantoor waar je bankiert.
Venn Hypotheken

Venn kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Venn past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen. Venn heeft dan wel een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Is je hypotheek lager dan 80% van de woningwaarde dan kun je de meest recente WOZ-beschikking gebruiken om dit aan te tonen. 

Je kunt je verzoek mailen naar info@stater.nl.

Vista Hypotheken

Vista Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek. Vista vraagt hiervoor om een gevalideerd taxatierapport.

Mail je verzoek naar klantenservice@vistahypotheken.nl.

Westland Utrecht Bank

Bij Westland Utrecht Bank is tussentijdse verlaging van de renteopslag na (extra) aflossing mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met de bank. Bij een gestegen woningwaarde kom je mogelijk ook in aanmerking voor een tussentijdse renteverlaging. Stuur dan je meest recente WOZ-beschikking of een NWWI gevalideerd taxatierapport in. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 

Je kunt je verzoek indienen via westlandutrechtbank@stater.nl

Woonfonds

Bij Woonfonds is tussentijdse verlaging van de renteopslag op verzoek mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met een taxatierapport.

De taxatie moet worden gedaan door een taxateur die is aangesloten bij de Taxateursunie of NWWI. Als de hypotheek lager is dan 80 % van de WOZ-waarde en maximaal €300.000 bedraagt, kan een WOZ-beschikking worden gebruikt.  

Gebruik voor je verzoek het online aanvraagformulier.

Woonnu

Bij (extra) aflossen past Woonnu de rente automatisch aan. Bij een gestegen woningwaarde kun je tussentijds verzoeken om aanpassing van de rente. De woningwaarde toon je aan met een WOZ-beschikking of een taxatierapport. Je kunt ook een lagere rente krijgen als je het energielabel verbetert.

Mail je verzoek naar info@woonnu.nl.

Bron: Hypotheekvoorwaardenonderzoek van Vereniging Eigen Huis. Bijgewerkt: augustus 2021

Meer doen met de WOZ

Zelf WOZ controleren

Heb je het vermoeden dat jouw WOZ-waarde niet klopt? Ontdek hoe je deze zelf kunt controleren, bijvoorbeeld via het WOZ-waardeloket. Zo controleer je de WOZ

Doe de WOZ-check

Met de WOZ-check kom je erachter of bezwaar maken in jouw situatie zin heeft. Je krijgt makkelijk en snel inzicht in je kans van slagen. Doe de check

Hoeveel bespaar je door bezwaar?

Hoeveel kun je besparen door het maken van bezwaar? De Bespaarcalculator geeft direct inzicht in je belastingvoordeel. Bereken je voordeel

Zelf bezwaar maken

Vermoed je dat jouw WOZ-waarde niet klopt of ben je het niet eens met de vastgestelde waarde? Ontdek hoe je zelf bezwaar kunt maken. Zo maak je bezwaar