Energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Alle huiseigenaren hebben in het eerste kwartaal van 2015 een indicatief energielabel ontvangen. Dit voorlopige label is gebaseerd op de standaardkenmerken van een woning, zoals het bouwjaar en woningtype. 

Het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, die onder andere afkomstig zijn van het Kadaster. Het label is een schatting van de labelklasse. Het definitieve label kan afwijken van de schatting. 

Energielabel A t/m G

De meest energiezuinige woningen krijgen energielabel A. Energielabel G staat voor de minst energiezuinige woningen. Een energielabel is 10 jaar geldig. 

Waarom een energielabel?

Het energielabel is ingevoerd volgens een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive. Doel van het energielabel is eigenaren van woningen of gebouwen bewustmaken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. De overheid hoopt dat huiseigenaren hierdoor energiebesparende maatregelen nemen.

Op het definitieve energielabel staat welke energiebesparende maatregelen de huiseigenaar kan nemen. Ook staan in dat overzicht de kosten, baten en rendementen van de maatregelen. 

Aanvragen en registreren

Huiseigenaren die hun huis willen verkopen, moeten het indicatieve energielabel voor de verkoop online aanpassen naar de huidige situatie. Vergelijkbaar met de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst. Huiseigenaren loggen daarvoor met hun DigiD in op Energielabelvoorwoningen.nl en passen daar hun woninggegevens aan. Soms wordt om digitaal bewijs gevraagd, zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto. Als een erkend deskundige - een makelaar, energieadviseur of bouwtechnicus - de aanvraag heeft goedgekeurd, wordt het label in een online database geregistreerd. Deze deskundigen mogen zelf hun administratiekosten bepalen. De administratiekosten lopen uiteen van enkele euro's tot enkele tientjes per aanvraag.

Het energielabel is niet voor alle woningen verplicht. Voor monumenten en woonboten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.

Geen label?

Huiseigenaren die bij verkoop van hun woning niet kunnen aantonen dat het energielabel is geregistreerd, riskeren een boete van maximaal € 405. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe. Mensen die in de afgelopen jaren een energielabel hebben aangevraagd, hoeven geen nieuw label aan te vragen. Het oude en het huidige energielabel blijven tien jaar geldig.

Stap voor stap

 1. Log in met DigiD op Energielabelvoorwoningen.nl
 2. Controleer de woninggegevens en pas ze eventueel aan
 3. Voeg digitaal bewijs toe
 4. Selecteer een erkend deskundige 
 5. Verstuur de gegevens
 6. Ontvang het definitieve energielabel per mail

Niet eens met definitief label?

Als u het niet eens bent met het definitieve energielabel, kunt u dit bespreken met de deskundige die u het label heeft verstrekt. Komt u er niet uit? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Energielabel, dat kost € 27,50. De uitspraak van de commissie is bindend. 

Aandachtspunten:

 • Alleen huiseigenaren die hun woning willen verkopen of verhuren hebben een definitief energielabel nodig.
 • Nog geen voorlopig energielabel ontvangen? Bekijk het label op Zoekuwenergielabel.nl
 • Het voorlopige energielabel is gebaseerd op de standaardkenmerken van de woning, zoals het woningtype en het bouwjaar.
 • Huiseigenaren kunnen het voorlopige energielabel gemakkelijk definitief maken op Energielabelvoorwoningen.nl. Soms moeten de woningkenmerken worden aangepast.
 • Erkend deskundigen controleren de wijzigingen en mogen voor die werkzaamheden zelf een prijs bepalen. De administratiekosten variëren van een paar euro tot enkele tientjes per aanvraag. Het standaardwerk voor het definitief maken van het energielabel hoeft niet duur te zijn.
 • Huis kopen? Laat een aankoopmakelaar of bouwkundige het definitieve energielabel checken.
 • Huiseigenaren die hulp nodig hebben, kunnen hulp vragen aan erkend deskundigen. Tegen een meerprijs helpen zij de bewijsstukken te verzamelen en de aanvraag compleet te maken.
 • Meer informatie over het energielabel staat op Rijksoverheid.nl en op Energielabelvoorwoningen.nl

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis pleit sinds 2011 voor een eenvoudige energielabelsystematiek. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij de vereniging: 'De systematiek die rond 2008 was ontwikkeld, schoot zijn doel van bewustwording voorbij. Deskundigen die destijds een label toekenden, moesten 150 parameters invoeren. Dat was een goede business voor labelaars, maar duur (€ 200) voor de consument. Ook wilde voormalig minister Donner de overdracht van een woning blokkeren als de eigenaar geen label kon overleggen. Die buitensporige sanctie is door de lobby van Vereniging Eigen Huis gelukkig van de baan. De vereniging heeft de overheid ervan overtuigd dat een eenvoudige labelsystematiek mogelijk is. Huiseigenaren die nu hun woning willen verkopen betalen maximaal enkele tientjes voor het registreren van een definitief energielabel.'