Artikel
Verzekeren

Weinig kennis over eigen opstalverzekering

Groot deel huiseigenaren kent de voorwaarden niet

De kennis over de eigen opstalverzekering bij Nederlandse huiseigenaren is gebrekkig, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo weten ze vaak niet wat wel en niet onder de dekking valt. 'Mensen zijn meer met de auto bezig dan met de opstal', zegt Ronald Tiemessen, directeur Eigen Huis Geldzaken BV bij de vereniging.
Auteur: Gonnie Oussoren | Publicatiedatum: April 2021

Weet jij of tuinherstel gedekt is na een brand? En hoe zit het met vervangende woonruimte? Moet je het antwoord schuldig blijven? Je bent niet de enige. Uit een representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder huiseigenaren blijkt dat een groot deel niet (goed) op de hoogte is van de verzekeringsvoorwaarden van hun opstalverzekering. Zo weet 45% niet of tuinherstel na brand gedekt is en heeft meer dan de helft geen idee of een tijdelijk onderkomen onder de polisvoorwaarden valt. Toch geeft het merendeel aan deze voorwaarden belangrijk te vinden.

Opstalverzekering is ondergeschoven kindje

'De opstalverzekering is een ondergeschoven kindje', stelt Ronald Tiemessen. 'Onze auto is goed verzekerd voor het geval we tegen een paaltje rijden, maar met de opstal zijn we veel minder bezig.' Terwijl de financiële risico's bij schade aan de opstal volgens hem veel groter zijn. 'Mensen denken dat de kans klein is dat ze ooit gebruik moeten maken van de opstalverzekering. Zeker als je van dichtbij nooit de impact van een grote brand of iets dergelijks hebt meegemaakt, sta je daar niet bij stil.' 

Lage premie vaak doorslaggevend

Michel Behrens, productspecialist woonverzekeringen bij onderzoeksbureau MoneyView, denkt ook dat maar weinig mensen interesse hebben voor de opstalverzekering. 'Daarnaast merk ik dat bij de keuze voor een verzekering een lage premie vaak doorslaggevend is en niet de voorwaarden. Riskant, want dan kan goedkoop duurkoop worden.'

Dekking bij asbest 

Een dekking voor schade en opruimen van asbest vindt ruim driekwart van de huiseigenaren met asbest in de woning belangrijk. Toch weet meer dan 60% niet of hun opstalverzekering dit dekt. Ook is slechts een derde op de hoogte van mogelijke beperkingen op het vergoeden van brandschade aan asbestdaken.

'De verzekeringsmarkt is op dat gebied in beweging', vertelt Iwanna de Jonge, woordvoerder Schade bij het Verbond van Verzekeraars. 'Sinds 1994 wordt asbest niet meer toegepast in huizen. Het jongste asbestdak is inmiddels bijna dertig jaar oud en daarmee afgeschreven.' Dit kan volgens haar voor sommige verzekeraars reden zijn om niet meer, of slechts een deel van, de waarde van het dak uit te keren bij schade. 'En sommige verzekeraars bieden alleen dekking als de verzekerde een saneringsplan kan overleggen.' De Jonge stelt dat een verzekeringsmaatschappij de voorwaarden van een verzekering mag wijzigen, maar dit wel op tijd moet doorgeven aan haar klanten. 'Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt, heb je het recht om de verzekering op te zeggen.'

Controleer jaarlijks de voorwaarden 

Een kwart van de huiseigenaren heeft de voorwaarden van zijn of haar opstalverzekering al minstens vijf jaar niet gecontroleerd. 10% daarvan deed in de tussentijd wel een schadeclaim. 'Check minstens één keer per jaar de voorwaarden en ook wanneer iets verandert in je persoonlijke situatie', adviseert Tiemessen van Vereniging Eigen Huis.

'Kijk of de voorwaarden nog passen bij je wensen. Welke risico's wil je afdekken? Wat jij belangrijk vindt, kan veranderen en hetzelfde geldt voor je woonsituatie.' Misschien zijn er verbouwplannen, stelt hij. 'Kijk wat tijdens een verbouwing wel en niet is gedekt. Staat een woning bij een grote verbouwing bijvoorbeeld meerdere maanden leeg, dan vervalt bij sommige verzekeraars de dekking of wordt die beperkt.'

Behrens van MoneyView raadt huiseigenaren ook aan om jaarlijks een blik te werpen op de verzekering én bij grote veranderingen. 'Stel, je vervangt een pannendak door riet. Om een huis met rieten dak te verzekeren, moet de woning aan bepaalde eisen voldoen. Bij sommige verzekeraars valt een rieten dak zelfs helemaal buiten de dekking.'

Wijzigingen doorgeven aan de verzekeraar

Overigens blijkt uit het onderzoek dat drie op de tien huiseigenaren een verbouwing niet doorgaf aan de verzekeraar. 'Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid om wijzigingen door te geven', zegt Behrens. Volgens hem moet een verzekeraar een goed beeld hebben van je huis, dat is in je eigen belang. 'Veranderingen aan de woning zijn van invloed op de dekking, je premie en het bedrag waarvoor je bent verzekerd. Je wilt niet dat je bij schade te weinig krijgt uitgekeerd.'

Tiemessen vertelt dat bij sommige opstalverzekeringen wijzigingen automatisch zijn meeverzekerd. 'Als je niet zeker weet of dat bij jouw verzekering het geval is, moet je veranderingen aan je huis altijd doorgeven. Dat kan telefonisch of digitaal, maar vraag altijd een schriftelijke bevestiging. Dan heb je het bewijs zwart op wit.' 40% van de ondervraagde huiseigenaren weet niet of zijn of haar opstalverzekering wijzigingen automatisch meeverzekert, toch geeft 70% aan dit wel belangrijk te vinden.

VvE's en de opstalverzekering 

Uit het onderzoek blijkt dat 87% van de appartementseigenaren een collectieve opstalverzekering voor het appartementencomplex heeft, 5% weet niet of dat het geval is. Slechts een derde heeft zich hierin ook daadwerkelijk verdiept. 'Koop je een appartement, controleer dan altijd bij de Vereniging van Eigenaars (VvE) hoe de opstalverzekering is geregeld, zegt Tiemessen. 'Een collectieve opstalverzekering is wettelijk verplicht, maar desondanks zijn er slapende VvE's die deze verplichting aan hun laars lappen. Met een collectieve opstalverzekering is het hele appartementengebouw verzekerd, dus ook de gezamenlijke delen zoals het trappenhuis en het dak. Zo voorkom je discussies over wie waarvoor verantwoordelijk is.'

Tiemessen raadt aan om goed te kijken naar de voorwaarden van zo'n verzekering voor het eigen woongedeelte. 'Zo hebben sommige collectieve opstalverzekeringen voor luxe verbeteringen aan het appartement een vast bedrag, bijvoorbeeld 10 duizend euro, per woning opgenomen. Maar wellicht is een aanvullende verzekering nodig. Als je bijvoorbeeld een veel duurdere badkamer of keuken hebt dan de andere eigenaren kun je die ook meeverzekeren op je inboedelverzekering, via het zogeheten eigenaarsbelang.' 

Over het onderzoek

Het ledenonderzoek betreft een representatief onderzoek onder 1.015 huiseigenaren, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau The Choice in opdracht van Vereniging Eigen Huis in december 2020.

Wat valt onder de opstalverzekering?

De opstalverzekering vergoedt schade aan de opstal door bijvoorbeeld brand, inbraak en storm. Bij de opstal hoort alles wat nagelvast zit in of aan de woning (zoals de inbouwkeuken, kozijnen en leidingen), maar ook de schuur en een schutting. De voorwaarden verschillen per verzekeraar. Zo is glasbreuk lang niet altijd standaard meeverzekerd en kunnen verzekeraars speciale clausules opnemen voor het verzekeren van zonnepanelen. Met een zogeheten allrisk opstalverzekering is ook de schade gedekt die je zelf aan het huis veroorzaakt. De opstalverzekering dekt geen schade door achterstallig onderhoud, constructiefouten of opzet. Ook schade door bijvoorbeeld een aardbeving, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog is niet verzekerd. Daarnaast stellen verzekeraars eisen aan het materiaal waarvan de buitenwanden en dakbedekking zijn gemaakt. Check de polisvoorwaarden van je opstalverzekering voor een volledig overzicht van wat wel en niet onder de dekking valt.

Als beste uit de test: de opstalverzekering van Vereniging Eigen Huis

Met de opstalverzekering van Vereniging Eigen Huis krijg je altijd het hele schadebedrag uitgekeerd en hoef je geen wijzigingen aan de woning door te geven. Onze premie is scherp omdat we werken met een nominale vergoeding in plaats van met een provisiepercentage. Hierdoor geven we een groot deel van de provisie als premiekorting aan onze leden. Je betaalt dus niet te veel premie, bent uitgebreid verzekerd en nooit onderverzekerd. Vorig jaar kwam onze opstalverzekering als beste uit de test bij de Consumentenbond.