Huurcontract tijdelijke verhuur op basis van Leegstandwet

Als verhuurder moet u zorg dragen voor het 'ongestoord huurgenot' van uw huurder. Dat betekent dat de woning in alle opzichten gebruikt moet kunnen worden voor normale bewoning gedurende de looptijd van het huurcontract.

In het model huurcontract staat wat de verplichtingen van de verhuurder en de huurder zijn.

De huurbescherming die een normale huurder geniet, wordt bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet ingeperkt. De wetgever heeft daarvoor in de Leegstandwet strikte voorwaarden gesteld waaraan bij tijdelijke verhuur voldaan moet worden. Het is belangrijk dat hiermee in het huurcontract rekening wordt gehouden en dat u zich als verhuurder ook precies aan de regels houdt.

Houd bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet in elk geval rekening met de volgende regels:

  • Een tijdelijk huurcontract kan worden aangegaan voor een periode van minimaal zes maanden. 
  • De opzegtermijn voor de tijdelijke huurder bedraagt minimaal één maand. 
  • De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden. 
  • Loopt uw vergunning af, dan eindigt ook de huurovereenkomst. In dat geval is geen opzegging vereist. Wel is het van belang dat de huurder ook echt vertrekt. Doet hij dit niet, onderneem dan tijdig actie. Schakel bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat in. Zo voorkomt u dat er alsnog een 'gewone' huurovereenkomst ontstaat waarbij de huurder bescherming geniet.

Downloads

› Modelcontract tijdelijke verhuur (pdf) 
Toelichting modelcontract tijdelijke verhuur (pdf)  
Modelcontract tijdelijke verhuur (Word)
Voorbeeld inspectierapport (pdf) 

 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid