Tijdelijke verhuur gebaseerd op Leegstandwet

Vereniging Eigen Huis heeft destijds het initiatief genomen om de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet onder de aandacht te brengen.

Geen uitgebreide huurbescherming

Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt. Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.

Tijdelijk verhuren met de Leegstandwet

Aanvankelijk werd de Leegstandwet vrijwel uitsluitend gebruikt door woningcorporaties. Huurwoningen die op de nominatie stonden voor renovatie of sloop, konden zij op basis van deze wet dan nog een korte tijd verhuren.

Maar ook jij als eigenwoningbezitter kunt gebruikmaken van de Leegstandwet, als jouw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden en je door dubbele woonlasten in de problemen dreigt te komen. Vereniging Eigen Huis heeft deze mogelijkheid bij de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) aangekaart. Deze heeft het initiatief opgepakt en alle gemeenten erover laten informeren. Vanaf dat moment werden ook te koop staande woningen op basis van de Leegstandwet verhuurd. 

Belangrijke regels verhuur onder Leegstandwet 

  • De verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen.
  • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet vermeld staan.
  • De gemeentelijke vergunning voor verhuur op basis van de Leegstandwet wordt verleend voor vijf jaar ineens 

Gemeentelijke vergunning

De gemeente moet voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een vergunning afgeven. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzijgezet.

Op basis van de Leegstandwet kan de woning voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. Als de gemeente een vergunning verleent voor Tijdelijke Verhuur op basis van de Leegstandwet, is die vergunning ook meteen vijf jaar geldig. 

Er waren gemeenten die afweken van de wettelijke regeling zoals die is vastgelegd in de Leegstandwet. Zij hanteerden bijvoorbeeld een kortere huurtermijn of stelden bijkomende voorwaarden aan het verlenen van een vergunning. Per 1 juli 2013 is dat niet meer mogelijk, omdat in de gewijzigde Leegstandwet is vastgelegd dat gemeenten aan de vergunning alleen de eisen mogen stellen zoals die in de Leegstandwet genoemd zijn.

De kosten voor een vergunning op basis van de Leegstandwet lopen per gemeente uiteen en liggen tussen de nul en een paar honderd euro.

Vereniging Eigen Huis heeft zich ervoor ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat gemeenten voor tijdelijke verhuur regels opstellen die afwijken van de Leegstandwet. Inmiddels is dus ook in de wet verankerd dat dit niet meer mag. 

De vereniging adviseert huiseigenaren tijdig voor het aflopen van de termijn van vijf jaar contact op te nemen met hun bank, om hun situatie en mogelijkheden te bespreken. Ook is het verstandig om met een makelaar een verkoopplan te maken.

› Voorlichtingsbrochure van de VNG (pdf)