Toestemming geldverstrekker tijdelijke verhuur

In de hypotheekvoorwaarden staat vrijwel altijd dat u toestemming van uw geldverstrekker nodig heeft om uw woning (tijdelijk) te kunnen verhuren.

Omdat huurders die onder het normale huurrecht vallen een uitgebreide huurbescherming genieten, geven geldverstrekkers meestal geen toestemming voor het verhuren van de te koop staande woning. Voor tijdelijke verhuur bestaan echter goede argumenten om als geldverstrekker wel toe te stemmen:

  • de woning komt aan het einde van het huurcontract gegarandeerd weer vrij
  • het vermogensverlies van een gedwongen verkoop kan hiermee worden voorkomen

Het laatste is onder omstandigheden ook in het voordeel van de geldverstrekker.

Toestemming tijdelijke verhuur

Geldverstrekkers zijn destijds door Vereniging Eigen Huis en door de minister van Wonen, Wijken en Integratie aangesproken om mee te werken aan de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Diverse geldverstrekkers doen dat ook. Het blijft noodzakelijk dat u vooraf toestemming vraagt aan uw geldverstrekker. Vermeld daarbij duidelijk dat het om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet of kortdurende verhuur gaat.

De geldverstrekker kan zijn eigen voorwaarden stellen bij het verlenen van toestemming. Zo kan uw geldverstrekker bijvoorbeeld eisen dat:

  • De woning al een bepaalde tijd te koop staat (bijvoorbeeld zes maanden of een jaar)
  • Er geen betalingsachterstanden zijn
  • Een instemmingsverklaring van de opstalverzekeraar wordt verstrekt
  • Een ontruimingsverklaring is opgenomen in de huurovereenkomst
  • De huuropbrengst wordt verpand aan de geldverstrekker
  • De vraagprijs van de woning minimaal 10 % hoger is dan de hypotheekschuld
  • De huurprijs minimaal 70 % van de maandelijkse hypotheeklasten bedraagt.

Bemiddelingsbureau tijdelijke verhuur

Veel geldverstrekkers werken samen met bemiddelingsbureaus, die u begeleiden bij onder andere de vergunningsaanvraag bij de gemeente, het opstellen van het huurcontract en het zoeken van een huurder. Voor deze diensten brengen zij kosten in rekening.

U kunt ook zelf een bemiddelingsbureau of een bemiddelend makelaar inschakelen. Of u kunt de verhuur zelf regelen met behulp van het model huurcontract op onze website. Veel geldverstrekkers zullen echter als voorwaarde stellen dat u de verhuur regelt via een door hen aan te wijzen bemiddelingsbureau, waarbij uit meerdere bureaus kan worden gekozen. 

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.