Veilig verhuren

Het verhuren van een woning brengt risico's met zich mee, zoals het risico op een hennepkwekerij in het pand of het gebruik van de woning voor mensenhandel. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de verhuurder. Als verhuurder moet je dan ook goed opletten wie je als huurder in je woning laat wonen.

Screenen

Wanneer je de hulp inschakelt van een verhuurmakelaar of bemiddelingsbureau is het goed om na te gaan hoe zij huurders screenen. De NVM bijvoorbeeld heeft hier een woontoets voor ontwikkeld. Deze is niet verplicht, dus ga zelf na of de makelaar of het bureau deze of een dergelijke screening ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd en wat de uitkomsten waren. Niet elke screening hoeft toereikend te zijn, vraag dus niet alleen óf er is gescreend, maar ook naar de manier waarop er is gescreend.

Regel je de verhuur zelf? Let erop dat een kwaadwillende huurder een woning huurt door gebruik te maken van een vals, gestolen of vermist identiteitsbewijs of op naam van een katvanger.

Checklist veilig verhuren

Om het risico op misbruik van de woning te verkleinen, kun je de volgende checklist gebruiken:

 • Laat de huurder zich legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, en niet met een kopie hiervan.
 • Zorg ervoor dat degene die gescreend wordt dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent.
 • Accepteer nooit contante betalingen.
 • Vraag om een werkgeversverklaring. Je kunt ook overwegen om ter controle de werkgever (op een vast nummer) te bellen.
 • Sommige verhuurmakelaars controleren de laatste drie loonstroken en de rekenafschriften waar de laatste drie keer het salaris op is gestort. Mocht je dit teveel vinden, vraag dan in ieder geval naar een recente loonstrook met een bankafschrift waarop het salaris is gestort. Zorg ervoor dat de huur vanaf dit banknummer op jouw rekening wordt gestort. 
 • Maak met de huurder de afspraak dat je, of de makelaar, de woning geregeld mag komen controleren.
 • Zorg dat de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder komt te staan. 
 • Je kunt de huurder vragen zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
 • Verhuur niet als je geen goed gevoel hebt bij de huurder. Vermoed je desondanks dat er illegale praktijken plaatsvinden in de verhuurde woning, waarschuw dan de politie. Dit kan anoniem op 0800-7000.

Wietplantage herkennen

De volgende punten kunnen erop wijzen dat er in de buurt een wietplantage is:

 • Beslagen of afgeplakte ramen en/of gordijnen
 • Ramen die nooit opengaan of continu in dezelfde stand staan
 • Licht dat de hele nacht blijft branden
 • Constant zoemend of ronkend geluid
 • Stank
 • Bewoners zijn zelden thuis of op vaste tijden een uurtje
 • Problemen met stroom in de buurt of korte stroomstoringen steeds op dezelfde tijd
 • In de winter: sneeuw die niet blijft liggen op het dak, terwijl dit bij omliggende huizen wel het geval is