Verzekeringen bij tijdelijke verhuur

Wanneer u de woning tijdelijk verhuurt, kan de verzekeraar besluiten om de dekking van de opstal- of aansprakelijkheidsverzekering te beperken. De beperking van de dekking kan betekenen dat u niet voor schade door inbraak, waterschade en glasschade bent verzekerd. Ook kan de verzekeraar besluiten om de premie te verhogen.

Geef tijdig aan bij uw verzekeraar dat u de woning gaat verhuren en bespreek wat de mogelijkheden zijn om de risico's te beperken.

Wat de verzekering nog wel dekt

De aansprakelijkheidsverzekering dekt standaard vaak nog één jaar de volgende type schades:

  • Overslaande brand waardoor uw buren ook schade oplopen.
  • Waterschade bij de buren als gevolg van gesprongen leidingen.
  • Schade aan bijvoorbeeld auto's of andere zaken door afwaaiende dakpannen.
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.