Verzekeringen bij tijdelijke verhuur

Wanneer je de woning tijdelijk verhuurt onder de leegstandswet, kan de verzekeraar besluiten om de dekking van de opstal- of aansprakelijkheidsverzekering te beperken. De beperking van de dekking kan betekenen dat je niet voor schade door inbraak, waterschade en glasschade bent verzekerd. Ook kan de verzekeraar besluiten om de premie te verhogen.

Geef tijdig aan bij je verzekeraar dat je de woning gaat verhuren en bespreek wat de mogelijkheden zijn om de risico's te beperken.

Wat de verzekering nog wel dekt

De aansprakelijkheidsverzekering dekt standaard vaak nog één jaar de volgende type schades:

  • Overslaande brand waardoor je buren ook schade oplopen.
  • Waterschade bij de buren als gevolg van gesprongen leidingen.
  • Schade aan bijvoorbeeld auto's of andere zaken door afwaaiende dakpannen.