Of je huis geschikt is voor een warmtepomp van de Collectieve Inkoop Warmtepomp is onder meer afhankelijk van je afgiftesysteem, de isolatie en de beschikbare ruimte.

Een warmtepomp werkt het best bij gematigde temperaturen. Een warmtepomp geeft zo’n 45 graden af (ter vergelijking: een HR-ketel ongeveer 85 graden). Daarom werkt hij het best in combinatie met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Die geeft een lagere constantere temperatuur af dan standaard radiatoren.

Controleer dus, voordat je de overstap naar een warmtepomp maakt, of je warmteafgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming, convectorputten, enzovoort) geschikt is voor het verwarmen met een lagere aanvoertemperatuur vanuit de cv-ketel. Je kunt dit testen door je huidige verwarmingsketel op een afgiftetemperatuur te (laten) stellen van 50°C. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je cv-ketel hoe je dit kunt doen, of laat het door je installateur doen. 

Als je met die temperatuur je woning voor een groot deel van het stookseizoen comfortabel warm krijgt, is een hybride warmtepomp een goede optie. De warmtepomp zorgt dan voor een groot deel van het stookseizoen voor het verwarmen van de woning. De cv-ketel springt alleen nog bij, als de buitentemperatuur zakt. Zodra het buiten echt koud wordt, neemt de cv-ketel het helemaal over.

Aanpassingen

Krijg je de woning met de lagere afgiftetemperatuur (50°C) niet voldoende warm, dan zul je eerst aanpassingen moeten doen aan de woning. Denk aan: 

Waterzijdig inregelen
Als bepaalde ruimtes niet goed warm worden, kan gekeken worden of het cv-systeem wel goed is ingeregeld. Een eerste stap zou dan het waterzijdig inregelen van de cv-installatie kunnen zijn. Door waterzijdig inregelen zorg je ervoor dat de warmte uit de cv-ketel gelijkmatig over de cv-installatie wordt verdeeld. Dit is werk voor een installateur. 

Isoleren
Een warmtepomp werkt het beste in een goed (na)geïsoleerd huis. Dat betekent dat er voldoende dak-, vloerisolatie en (spouw)muurisolatie aanwezig moet zijn én de te verwarmen ruimtes van isolerend glas zijn voorzien. Door de woning extra te isoleren, gaat minder warmte verloren en kan het afgiftesysteem de woning makkelijker warm krijgen. 

Aanpassen afgiftesysteem
Moet het afgiftesysteem aangepast worden om te kiezen voor een hybride warmtepomp? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. 

  • Boosters
    Boosters zijn kleine ventilatoren die onder of op de radiatoren of convectoren geplaatst worden. Deze zorgen voor extra luchtstroming langs het verwarmingselement. Zo’n booster verbruikt wel stroom, maar zorgt ervoor dat de warmte sneller de ruimte verwarmt. Hij bespaart hierdoor energie en verhoogt het comfort. 
  • Vervanging
    Vervang de huidige radiatoren en convectoren door grotere of speciale lage temperatuur exemplaren. 
  • Uitbreiding afgiftesysteem
    Vergroot het afgiftevermogen door extra radiatoren, convectoren of vloer- en wandverwarming te plaatsen.  

Ruimte

Heb je voldoende ruimte in je woning voor het plaatsen van een warmtepomp? Bij het plaatsen van een hybride variant, is dit beperkt. Echter bij het plaatsen van een all electric oplossing is er meer ruimte nodig. Zowel voor de warmtepomp als voor het plaatsen van een buffervat voor tapwater. Naast de ruimte binnen moet er ook altijd een geschikte plek zijn voor het plaatsen van een buitenunit.