Veelgestelde vragen over uw dak en de ligging

Heeft het zin om zonnepanelen te plaatsen op een plat dak?

Zonnepanelen op een plat dak plaatsen gaat prima. U kunt ze dan meestal ideaal op het zuiden richten. De panelen worden in frames geplaatst, waardoor ze onder een kleine hellingshoek komen te staan. Vaak wordt een kleine meter ruimte vrijgehouden tussen de rijen zonnepanelen, om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet negatief beïnvloeden met hun schaduwval. De leverancier adviseert u over de beste mogelijke opstelling op uw dak. 

Is mijn dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen is niet eenvoudig te beantwoorden. De meeste daktypes zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, uitzonderingen zijn bijvoorbeeld glazen, rieten of asbesthoudende daken. Op een plat dak wordt minimaal een meter vanaf de dakrand geplaatst (vanwege de windsnelheid aan de dakrand). Op een dakkapel kunnen om die reden bijna nooit zonnepanelen worden geplaatst! De montagematerialen zijn afwijkend en de installatie neemt vaak meer tijd in beslag.
Ook de hoogte, vorm of indeling van een dak kan bepalen of deze is geschikt. Rondingen in het dak zijn bijvoorbeeld ook niet geschikt. Bij daken die op erg grote hoogte liggen (boven 12m.) moeten extra veiligheidsmaatregelen genomen worden, daardoor kan de aanschaf financieel oninteressant worden. Er zijn zelfs daken waarop uit veiligheidsoverwegingen niet geplaatst kan worden.
Onze leveranciers denken graag met u mee over de mogelijkheden.  

Op mijn platte dak blijft veel water staan. Kunnen er dan nog zonnepanelen op?

Dat hangt van de hoeveelheid water af. Onze norm bij keuringen is dat er op maximaal 5% van het dak water blijft staan van een diepte van maximaal 5 mm. Dit is een keuringsnorm voor het dak, als u dak hier niet aan voldoet kan er schade optreden na verloop van tijd.
De meeste platte daken hebben wel enige vorm van afwatering. Als er veel water op het dak staat is het een goed idee deze te controleren, of eventueel de afwateringsmogelijkheden uit te breiden.

Is mijn dak sterk genoeg om zonnepanelen te dragen?

De meeste daken wel. Het kan voorkomen dat de installateur twijfelt over de draagkracht van een dak. In dat geval kan hij u vragen om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek moet aantonen of uw dak het gewicht van de zonnepanelen (en de installatie ervan) al dan niet kan dragen. Hiervoor moet u een constructeur inschakelen. De kosten van een bouwkundig onderzoek zijn voor eigen rekening. De Vereniging Eigen Huis beschikt niet over bouwkundigen die een dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren.

Op welke manier wordt bepaald hoeveel panelen op mijn dak passen?

Om de panelen duurzaam en veilig te plaatsen, moet rekening gehouden worden met veiligheidsmarges langs de dakranden (in verband met windbelasting). De panelen moeten immers tientallen jaren goed blijven liggen. Ook wordt er gekeken naar objecten die schaduw veroorzaken zoals bomen, een schoorsteen of dakkapel. 
Bij platte daken worden de panelen gemonteerd op frames. Deze worden verzwaard met ballast waarop de panelen onder een hoek van 13˚ tot 20˚ worden geplaatst. De panelen worden in rijen op het dak geplaatst. Er dient tussen de rijen ruimte te worden overgelaten, zodat de panelen niet in de schaduw van een voorliggende rij komen te staan. Daarnaast wordt er bij platte daken rekening gehouden met extra veiligheidsmarges rond de dakrand.
Een zonnepaneel is ongeveer 1 bij 1,6 meter. Op een plat dak neemt een paneel wat meer ruimte in beslag om de schaduwval op het paneel erachter te voorkomen. Met een Oost-West opstelling kunnen vaak meer panelen geplaatst worden, deze opstelling levert alleen minder vermogen per paneel dan een zuid opstelling. 

Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaduwval bij het inmeten?

Het is belangrijk dat de schaduwval tot een minimum wordt beperkt. De totale opbrengst van een zonne-energiesysteem zal lager worden door een paneel dat geregeld in de schaduw ligt. Dit komt doordat zonnepanelen standaard in serie geschakeld worden en dan bepaalt het minst presterende zonnepaneel de opbrengst van alle zonnepanelen. 
Bij veel schaduwval van bijvoorbeeld bomen, kan de leverancier poweroptimizers aanbieden. Poweroptimizers zorgen ervoor dat de panelen parallel geschakeld worden, om de problemen zoals hierboven omschreven te voorkomen. Deze optie is duurder en de montage duurt wat langer. De meerprijs is per pakket vastgesteld, de leverancier informeert en adviseert u hierover.