Veelgestelde vragen over de installatie

Wanneer worden mijn zonnepanelen geïnstalleerd?

Binnen 4 tot 6 weken na goedkeuring van de maatwerkofferte. In de herfst- en winterperiode kan dit wat langer zijn omdat er soms vanwege de weersomstandigheden niet kan worden geïnstalleerd.

Wie zorgt er voor de installatie?

De leverancier uit uw regio zorgt ook voor de installatie van de zonnepanelen. Deze werkt met installatiepartijen die ook door Vereniging Eigen Huis gecontroleerd zijn op de benodigde certificaten. Tijdens de installatieperiode worden deze onderaannemers ook steekproefsgewijs gecontroleerd door Zonne-experts van Vereniging Eigen Huis en de leverancier in uw regio, op uitvoer en opgeleverd werk.

Moet er gehakt en gebroken worden om de panelen te installeren?

In principe niet. Er is alleen een opening in het dakbeschot nodig -of een dakdoorvoer bij een plat dak- om de stroomkabel door te laten. Bespreek vooraf met de installateur waar die kabel moet komen. 

Hoe wordt de bekabeling van de omvormer naar de meterkast aangelegd?

Vanaf het dak worden de stroomkabels van de panelen door een dak of muurdoorvoer het huis in gebracht. In de woning wordt de omvormer zo dicht mogelijk bij de doorvoer geplaatst en hierop worden de kabels van de zonnepanelen (DC-bekabeling) aangesloten.
Voor een pakket van 4 of meer panelen is een rechtstreekse aansluiting op een vrije groep in de meterkast vereist. Vanaf de omvormer wordt een kabel naar de meterkast gelegd . Waar mogelijk wordt de kabel via loze leidingen, schachten of kruipruimtes uit het zicht weggewerkt naar de meterkast. Als dit niet mogelijk is of als dit extra werkzaamheden met zich meebrengt, wordt de kabel op de zichtlocaties weggewerkt door middel van een kabelgoot. De afwerking in het trapgat valt onder andere onder het zichtwerk. 
De bekabeling kan ook buitenshuis – via de buitenmuur - worden weggewerkt. Er wordt in dat geval naar binnen geboord om de bekabeling naar de meterkast te leiden. Wanneer de bekabeling buiten het huis komt te hangen, dan wordt er gebruikt gemaakt van speciale pvc buisjes om de kabels bescherming te bieden. Ook in niet afgewerkte ruimten (zoals een niet bewoonbare zolder) wordt er gebruikgemaakt van pvc buisjes.

Wordt er geïnstalleerd bij slecht weer?

Het veilig kunnen werken staat bij een installatie voorop. Bij slechte weer door harde wind, regen, vorst en/of sneeuw is het daarom niet altijd mogelijk om zonnepanelen te installeren. Aangezien het weer per gebied en tijdstip van de dag kan verschillen en de benodigde werkzaamheden per woning afwijkend zijn moet de situatie per geval bekeken worden. Het is de installateur die de situatie inschat en besluit of hij wel of niet de werkzaamheden kan uitvoeren of voortzetten. Indien de installateur zich niet veilig voelt of lekkage verwacht, is het niet verantwoord om de installatie voort te zetten. Er zal in dat geval een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Waar moet ik rekening mee houden bij de installatie?

Normaal gesproken zal er altijd geprobeerd worden uw zonnepanelen binnen 1 werkdag op uw dak te installeren. Soms is dit echter niet mogelijk omdat uw dak extra aandacht nodig heeft bij de installatie of omdat het weer tegenzit.

Wat valt er wel en wat niet onder meer- en minderwerk?

In onze onderhandelingen met diverse installateurs benadrukken wij dat extra kosten voor meer- en minderwerk bij Collectieve Inkoop Zonnepanelen zo veel mogelijk moeten worden vermeden of beperkt moeten blijven. En als er wél meerkosten zijn, moet u daar vooraf al van op de hoogte worden gebracht, is de afspraak!

Meer- en minderwerklijst KiesZon
Meer- en minderwerklijst SolarNRG