Eerlijk offertes vergelijken

Als u overweegt om zonnepanelen op uw dak te laten plaatsen, dan vraagt u wellicht meerdere offertes op. Dat maakt de keuze niet altijd makkelijker: sommige offertes liggen wel € 4.000 uit elkaar! Hoe kunt u deze offertes nou eerlijk vergelijken? Onderstaande aandachtspunten bieden daar handvatten voor. 

Aandachtspunten

1. Beoordeel niet op de totaalprijs

De totaalprijs van een offerte zegt niets over wat een systeem gaat opleveren aan stroom, of wat de kwaliteit van het materiaal is. Kijk bijvoorbeeld eerst eens hoeveel panelen er aangeboden worden, dat kan een eerste verschil in prijs al verklaren. De kosten per paneel uitrekenen geeft al een eerste indicatie, maar beter nog is kijken wat een systeem gaat opleveren. In de offerte wordt een bepaald zonnepaneel aangeboden met een Wattpiek (Wp) waarde. Deze waarde geeft aan wat een paneel in potentie aan stroom kan opleveren. Door het aantal panelen te vermenigvuldigen met de Wp waarde van een paneel, en deze vervolgens te delen door de offerteprijs, levert de kosten per Wp op. Oftewel: de kosten per in potentie opgewekte Watt. 

2. Eerst een legplan, dan pas akkoord

Een legplan laat (op basis van een luchtfoto) zien hoe de panelen waarschijnlijk op het dak geplaatst gaan worden. Ontbreekt een legplan in uw offerte? Niet alleen heeft de leverancier op deze manier geen realistische inschatting van hoe de panelen geplaatst gaan worden, maar u kunt zelf ook niet inschatten hoe het op uw dak komt te liggen. Er kunnen daarin esthetische overwegingen zijn (wat is mooi?), maar ook praktische. Wellicht is de ontluchtingspijp op uw dak een stuk hoger dan de luchtfoto’s laten zien, waardoor er meer schaduw op uw dak valt en er dus minder geschikt dakoppervlak is.   

3. Controleer de correctiefactor

Zoals bij Aandachtspunt 1 al gezegd: het is verstandig om te kijken naar de opbrengsten van de zonnepanelen. Op deze manier kunt u namelijk uitrekenen wat de totale besparing per jaar zal zijn. Het berekenen hiervan gebeurt meestal door de capaciteit van een paneel in Wp te vermenigvuldigen met een correctiefactor. De correctiefactor maakt van Wp een hoeveelheid kWh (stroom die in de woning verbruikt kan worden of wordt teruggeleverd). Want hoewel niet onmogelijk, is de kans bijzonder klein dat een systeem met 10 panelen van 250Wp per stuk 100% van hun vermogen zullen opwekken. Met andere woorden: de kans dat de 2.500 kWh (10 panelen x 250Wp) per jaar gehaald wordt, is niet zo groot. Het is allemaal afhankelijk van het weer en de hoeveelheid zon. En daar komt de correctiefactor bij de berekening: gemiddeld gaan we in Nederland uit van een opbrengst van 90% van de Wp-waarde bij een schaduwrijk dak, pal op het zuiden. Dit wordt lager naarmate er meer schaduwobjecten zijn, of als de windrichting anders is. De tabel van Hespul geeft inzicht in de verschillende verliezen bij andere hellingshoeken en windrichtingen. Kijk daarom goed naar de correctiefactor waar in de offerte mee gerekend wordt. Eerlijke vergelijking maken? Reken bij elke offerte met een correctiefactor van 90%. 

4. Kijk kritisch naar de terugverdientijd

Leveranciers zullen in de offerte altijd een bepaalde terugverdientijd berekend hebben over het zonnestroomsysteem. Deze berekening is niet altijd even transparant en eenvoudig. Vaak zult u lezen over een bepaalde prijs per kWh, een cumulatieve stijging van deze prijs en zaken als inflatie. Het kan eenvoudiger: neem de correctiefactor, reken daarmee de jaarlijkse opbrengst door (zie Aandachtspunt 3), en vermenigvuldig deze met € 0,20 (de prijs per kWh). Dit geeft een fictieve opbrengst per jaar voor de systemen. Door deze fictieve opbrengst vervolgens te delen door de totaalprijs van de offerte, berekent u een terugverdientijd. Wat u zult zien, is dat deze terugverdientijd vaak af zal wijken van de genoemde terugverdientijd in de offerte. De leverancier zal dan met een andere correctiefactor en/of prijs per kWh hebben gerekend. Gebruikt u bovenstaande methode, dan kunt u in ieder geval appels met appels vergelijken. Let wel: de kWh-prijs heeft de neiging om te stijgen over langere periodes. Het is dan ook goed mogelijk dat de fictieve terugverdientijd die u net berekend heeft, hoger is dan de daadwerkelijke terugverdientijd. Bovenstaande berekening wordt slechts gebruikt om de kleine verschillen in de berekeningen van de leveranciers te elimineren. De € 0,20 uit de berekening is een gemiddelde kWh prijs bij energiecontracten voor onbepaalde tijd. Door bij elke leverancier met dit bedrag te rekenen kunt u een eerlijke vergelijking maken. Uiteraard kunt u ook bij elke leverancier met bijvoorbeeld € 0,50 rekenen, maar dan krijgt u een minder realistische inschatting van de terugverdientijd. 

5. Hecht de juiste waarde aan garanties

Er staan diverse garanties genoemd in offertes. Eigenlijk zijn deze garanties alleen iets waard, als de leverancier niet failliet gaat binnen de betreffende periode. Garanties op zonnestroomsystemen kunnen erg lang zijn: 25 jaar rendementsgarantie is niet ongewoon. Maar als de leverancier binnen 25 jaar failliet gaat, en u wilt hier nog aanspraak op kunnen maken, dan moet u zelf met de fabrikant bellen. In de praktijk betekent dat vaak dat u contact op moet nemen met fabrikanten in China. Garanties zijn eigenlijk alleen zoveel waard als de gezondheid van de leverancier. 

6. Wees u bewust van de annuleringsvoorwaarden

Anno 2016 worden offertes vaak op afstand gemaakt. Dat gaat niet in alle gevallen goed. Het kan zijn dat de leverancier 26 panelen op uw dak intekent, terwijl op de dag van de installatie blijkt dat er slechts 20 op uw dak passen. En dan? Wat gebeurt er met de (financiële afhandeling van de) resterende 6 panelen? Lees daarom vooraf de algemene voorwaarden van de leverancier aandachtig door, en zorg dat u weet wanneer en onder welke omstandigheden u kosteloos kunt annuleren. 

7. Voorwaarden met betrekking tot meerwerk

Net als bij de annuleringsvoorwaarden, geldt hier ook: lees heel aandachtig de algemene voorwaarden. Wat als de installateur toch nog aanvullende veiligheidsmiddelen nodig heeft en daar pas op de dag van installatie achter komt? Wie betaalt dat dan? En wat als de meterkast toch niet geschikt blijkt voor de aansluiting: wie betaalt dan de kosten van de aanpassing? 

8. Weet wie de leverancier, fabrikant en installateur zijn

Niet alleen moet u weten wie het zijn, maar ook wie welke verantwoordelijkheid draagt in deze keten. Wie belt u bij storingen? En wie bij garantieproblemen? Of bij normale vragen over het systeem?