Wat bepaalt uw opbrengst?

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dat is het vermogen dat een zonnepaneel maximaal levert onder optimale en gestandaardiseerde weersomstandigheden (25°C bij 1.000 W/m2 lichtintensiteit). In Nederland gaan we ervan uit dat een zonnepaneel ongeveer 850 tot 900 uren per jaar op vol vermogen werkt.  

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren:

1. De hellingshoek van uw dak

Een zonnepaneel in Nederland levert het meeste op wanneer het een hellingshoek van 30-40° heeft. Als de hellingshoek ongeveer 20° is, neemt de opbrengst van uw zonnepanelen met ongeveer 10% af. Dat geldt ook bij een hellingshoek van ongeveer 50° is: dan is de opbrengst van uw zonnepanelen ook ongeveer 10% lager dan in het ideale geval, maar vaak nog steeds rendabel.

2. De plaatsing ten opzichte van het zuiden

De opbrengst van uw zonnepanelen is optimaal wanneer ze gericht zijn op het zuiden. Als uw zonnepanelen gericht zijn op het zuidoosten of zuidwesten daalt de opbrengst met ongeveer 5%. Zonnepanelen die gericht zijn op het oosten of westen brengen nog iets minder op: ongeveer 15% minder dan in de ideale situatie, maar vaak nog steeds rendabel.

3. Zoninstraling en schaduw

De hoeveelheid zonlicht die op uw panelen valt bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Volle zonneschijn levert natuurlijk het meeste op, maar ook als het bewolkt is werkt een zonnepaneel. Schaduw van bijvoorbeeld bomen of omliggende gebouwen heeft een negatieve invloed op het rendement. Wanneer dit zonnepaneel in serie verbonden is met andere zonnepanelen, zal ook van deze panelen het rendement teruglopen. Daarom houdt de leverancier bij de schouw al rekening met invloed van schaduw en zal hij in het ontwerp altijd de meest rendabele opstelling uitwerken.

4. Hoe zonnig is uw woonplaats?

De totale opbrengst van uw zonnestroominstallatie is sterk afhankelijk van uw locatie in Nederland (aantal volle zonuren) en de instralingsfactor. Het gemiddelde in Nederland bedraagt jaarlijks ongeveer 1.500 uur. Hiermee zou u met 1 zonnepaneel al ruim 200 kWh opwekken. En dat is goed voor zo’n 1.000 uur computeren plus 1.500 keer haren föhnen.

Doe de Dakcheck!

Bereken vrijblijvend hoeveel energie en geld u kunt besparen met zonnepanelen. U heeft direct een overzicht van de opbrengsten en de kosten. En u kunt gelijk een offerte opvragen bij een door ons geselecteerde leverancier.

Bereken hoeveel u kunt besparen