Coronavirus: veelgestelde vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal en heeft grote impact op de woningmarkt. Veel leden bellen met vragen omtrent dit onderwerp. Hieronder geven we alvast antwoord op veelgestelde vragen over de woningmarkt en onze diensten.
Deze rubriek wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Laatste update 10 juni 2021.

Veelgestelde vragen

Koop en verkoop

Koper

Kan ik na ondertekening nog van de aankoop van mijn woning af?
Na ondertekening van de overeenkomst ben je gebonden aan de koop van de woning. De mogelijkheden om dan nog van de koop af te zien zijn beperkt. Je kunt de koop nog binnen korte tijd ongedaan maken tijdens de bedenktijd of als je een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, zoals het financieringsvoorbehoud. Er worden in contracten ook “coronaclausules” gebruikt (zie onder Koper en Verkoper).

Verkoper

Wat doet de coronacrisis met de woningmarkt?

De huizenprijzen stijgen nog steeds en bereiken recordhoogten. De woningmarkt lijkt dan ook niet te worden geraakt door de coronacrisis. Wel zijn veel kopers voorzichtig geworden met het tegen elkaar opbieden en hypotheekadviseurs vragen bij een hypotheekaanvraag vaak extra informatie op.  

Het vertrouwen onder consumenten in de woningmarkt neemt nog steeds toe. Een verklaring kan worden gevonden in de lage hypotheekrente, de grote behoefte aan woningen en het geringe aantal ontslagen en faillissementen door de steunmaatregelen van de overheid. Of dit vertrouwen ook ná de coronacrisis stand houdt is afhankelijk van het herstel van de economie als de steunmaatregelen eindigen.

 
Over het kopen van een huis tijdens de coronacrisis schreef onze jurist Corine Jansen deze speciale pagina.
Annuleren huiseigenaren de verkoop van hun woning?
Het lijkt er nog niet op dat woningverkopen worden geannuleerd of getekende koopcontracten worden ontbonden. Afspraken bij de notaris voor de overdracht van een woning gaan vooralsnog door, zeker als de koopovereenkomst is gesloten en de hypotheekaanvraag is afgerond. Daarin komt door de huidige ontwikkelingen nog geen verandering.
Halen huiseigenaren hun woning uit de verkoop?
Veel mensen die al bezig waren om hun huis te verkopen zetten dit door, helemaal als ze ondertussen een nieuwe woning hebben gekocht. Sommige eigenaren stellen de verkoop van een woning uit als er geen haast bij is. Anderen worden juist aangemoedigd door de positieve berichten over het aantal woningverkopen en de huizenprijzen die stand lijken te houden. Zij besluiten om juist nu hun huis te koop te zetten.
Kan ik mijn woning uit de verkoop halen?

Ja, als jouw woning te koop staat, mag je altijd besluiten haar uit de verkoop te halen. Mogelijk moet je wel wat betalen aan je makelaar.

Is je makelaar aangesloten bij NVM, VBO of VastgoedPRO? En heb je de Consumentenvoorwaarden Makelaardij 2018 ontvangen van de makelaar? Hierin staat dat je de bemiddelingsopdracht altijd mag intrekken. Je betaalt dan alleen een deel van het loon, ook wel intrekkingskosten genoemd, als dit is afgesproken in de overeenkomst. Staat er niets in de overeenkomst, dan betaal je dus geen intrekkingskosten. Je betaalt wel de kosten die de makelaar in overleg met jou heeft gemaakt, bijvoorbeeld kosten voor advertenties. Trekt de opdracht het liefst schriftelijk in of per mail.

 

Kan ik na ondertekening nog van de verkoop van mijn woning af?
Nee, na ondertekening door jou en de koper ben je gebonden aan de gesloten overeenkomst. Als verkoper heb je geen bedenktijd en meestal ook geen ontbindende voorwaarden, waarop je een beroep kunt doen. Wel staan de laatste tijd steeds vaker coronaclausules in koopcontracten. Zie voor meer informatie hierover de vraag Wat zijn coronaclausules?

Koper en verkoper

Kan de afspraak voor de overdracht bij mijn notaris doorgaan?
De overdracht van de woning zal in principe doorgaan. De meeste notariskantoren zijn open en de dienstverlening van de notaris gaat gewoon door. Er wordt meer gebruik gemaakt van volmachten, adviesgesprekken via telefoon en videobellen. De KNB  heeft op haar website een aantal vragen en antwoorden opgenomen over juridische en praktische gevolgen van het coronavirus voor notariskantoren.
Wat zijn coronaclausules?

In deze onzekere tijd zien we dat soms extra clausules in het koopcontract worden opgenomen. De coronaclausule is daar een voorbeeld van. Die moet het mogelijk maken om de koop/verkoop te kunnen ontbinden of op te schorten als er een ernstige gezondheidssituatie ontstaat bij koper of verkoper. Op voorhand is moeilijk aan te geven of dergelijke clausules juridisch gezien sluitend of echt nodig zijn. Koper en verkoper geven in elk geval aan dat ze het contract willen nakomen, tenzij er een dringende medische reden ontstaat die dat onmogelijk maakt.

In deze blog gaat onze jurist Corine Jansen in op een aantal goede alternatieven die beschikbaar zijn voor kopers en verkopers.  

Wat is een no-risk clausule?

De no risk-clausule van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) is bedoeld om kopers over de streep te trekken. Met de clausule heeft de koper het recht de koop te ontbinden als hij zijn eigen huis voor een bepaalde datum niet heeft verkocht. Als verkoper kun je intussen doorgaan met de verkoop van je woning. Vind je een tweede geïnteresseerde, dan krijgt de eerste koper nog 48 uur de tijd om te beslissen of hij de woning wel of niet koopt. De clausule vervalt dan.

Iedere koper heeft drie dagen bedenktijd. Het is verstandig eerst de bedenktijd van de tweede koper te laten verlopen. Je kunt je huis dan in ieder geval aan de tweede koper verkopen. Na het verlopen van de bedenktijd van koper twee geef je de eerste koper 48 uur de tijd om te beslissen om de koop door te laten gaan of van de koop af te zien. Belangrijk: in het voorlopige koopcontract met de tweede koper neem je een ontbindende voorwaarde op, voor het geval de eerste koper de koopovereenkomst wil nakomen.

Helemaal 'no risk' is de clausule natuurlijk niet. Als verkoper blijf je hoe dan ook een zeker risico lopen. Een tweede koper kan zich ook altijd beroepen op eventuele andere ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld voorbehoud van financiering.

Kan mijn verhuizing door een verhuisbedrijf doorgaan?

De verhuizing van je inboedel door een verhuisbedrijf gaat in de meeste gevallen gewoon door. Kijk op de website van je verhuizer, of informeer bij hen hoe het zit met verhuizingen in deze tijd. Op de website van de erkende verhuizer staan aandachtspunten bij verhuizingen en wanneer je een verhuizing moet uitstellen.

Huizenprijzen

Gaan de huizenprijzen dalen?

Tegen eerdere verwachtingen in zijn de huizenprijzen sinds de coronacrisis snel opgelopen. Daar is een aantal oorzaken voor aan te wijzen waaronder de historisch lage hypotheekrente, de lage werkloosheid en het zeer beperkte aantal faillissementen. Voorts zijn dit jaar de leenmogelijkheden verruimd en is de overdrachtsbelasting voor veel kopers onder de 35 jaar vervallen. Veel mensen kunnen hierdoor tegen relatief lage maandlasten een hypotheek afsluiten en gaan op zoek naar een eerste of volgende koopwoning. In combinatie met het kleine aanbod klein zorgt dit voor de grootste prijsstijgingen in 20 jaar tijd.

Velen vragen zich af of deze hoge prijzen houdbaar zijn en of er bij een volgende economische recessie een sterke daling valt te verwachten. Als de bovengenoemde omstandigheden door een economische recessie omslaan zal dat zeker invloed hebben op de financieringsmogelijkheden en daarmee op de huizenprijzen. Het eind van de woningschaarste ons land is evenwel nog niet in zicht en daardoor zal de druk op de woningmarkt niet snel afnemen. De invloed van al deze omstandigheden op de hoogte van de huizenprijzen, zowel landelijk als regionaal, valt daarom niet te voorspellen.

Wat als de waarde van mijn huis daalt?
Door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren is voor veel huiseigenaren de waarde van hun huis hoger dan de hypotheekschuld. In tegenstelling tot tijdens de recessie van tien jaar geleden zijn er nu maar weinig huizen die hypothecair onder water staan. Ook als je recent tegen een hoge prijs een huis hebt gekocht en je inkomen wijzigt niet of niet ingrijpend, hoeft er niet veel aan de hand te zijn. Hetzelfde geldt als je je hypotheek hebt overgesloten naar een lage rente met een lange looptijd.

Bezichtigingen

Gaan woningbezichtigingen door?

Bezichtigen van een te koop staande woning doe je nu vaker op afstand, via je telefoon, tablet of laptop. Een makelaar leidt je digitaal rond en filmt de woning met zijn telefoon. In overleg met de huiseigenaar treffen veel makelaars beperkende maatregelen als een potentiële koper komt kijken. Als je een huis wilt gaan bezichtigen, dan gelden er vaak strenge regels: de verkoper moet het huis uit en je mag met maximaal twee personen naar binnen. Meerdere bezichtigingen op één dag worden niet altijd gedaan. Soms zeggen verkopers bezichtigingen af omdat ze nu geen mensen over de vloer willen. 

Kijk voor de huidige maatregelen op de website van rijksoverheid.

Mag ik als verkoper bezichtigingen weigeren?

De makelaar heeft een bemiddelingsopdracht gekregen voor de verkoop van jouw huis. Bezichtigingen horen daarbij. Wil je geen potentiële kopers toelaten, dan kan de makelaar de opdracht niet uitvoeren. Daarom is het van belang om het eventueel weigeren van bezichtigingen in overleg met de makelaar te doen.

Kijk voor de huidige maatregelen op de website van rijksoverheid.

Taxaties

Mag de taxateur van de geldverstrekker van de koper nog een interne inspectie doen van mijn verkochte woning?
Ja, de taxateur moet nog steeds een interne inspectie doen. Geldverstrekkers hebben voor hypotheekaanvragen meestal een woningtaxatierapport met interne inspectie nodig. In een normale situatie kun je thuisblijven en komt vaak de makelaar samen met kopers en taxateur in de woning. Nu loopt de taxateur zonder makelaar en kopers door de woning. Hij kan je vragen foto’s te mogen maken, zodat hij deze later rustig kan bekijken buiten de woning. Zo hoeft de taxateur maar kort in je woning te zijn.

Nieuwbouw

Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht, wat nu?
Ben je de koper van een woning die nu wordt gebouwd? Neem dan contact op met de bouwbegeleider van jouw bouwer of ontwikkelaar. Vraag of de bouwplanning en oplevering door de coronacrisis worden aangepast en op welke manier je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Dat is vooral belangrijk als er al een afspraak is gemaakt voor de oplevering en de afspraken die je met leveranciers maakt voor de inrichting en afwerking van jouw nieuwe huis, en de verhuizing.
Komt nieuwbouw stil te liggen?

Tot nu toe werken de meeste bouwers en aannemers gewoon door. Wel ontstaan soms problemen met de levering van bestelde bouwmaterialen zoals keukens en artikelen die uit een land komen waar de fabrieken stilliggen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorziet serieuze problemen naarmate de crisis langer aanhoudt en meer capaciteit uitvalt, bijvoorbeeld als buitenlandse bouwvakkers niet terugkeren naar Nederland.

Kan de oplevering van mijn nieuwbouwwoning wel doorgaan?

Ja, de oplevering van een nieuwbouwwoning kan in het algemeen gewoon doorgaan. Neem bij twijfel contact op met de aannemer van wie je de woning gekocht hebt. 

Zijn er specifieke omstandigheden waardoor de aannemer toch later moet opleveren dan afgesproken? Dan moet de aannemer jou hiervan op de hoogte stellen. In de meeste contracten staat dat je dan recht hebt op een schadevergoeding. Let op: als de vertraging een gevolg is van overmacht, dan hoeft de aannemer mogelijk niet te betalen. Uitgangspunt is dat de aannemer de overeenkomst moet nakomen. Als de aannemer zich beroept op overmacht, zal hij goed moeten onderbouwen waarom de vertraging niet voor zijn rekening komt.
Mag de aannemer de kijkdagen annuleren?

Aannemers organiseren normaal gesproken enkele kijkdagen tijdens de bouw. Tijdens een kijkdag hebben kopers vaak als groep de gelegenheid het uitgevoerde werk met eigen ogen te zien, om een indruk te krijgen van de voortgang en kwaliteit. Vanwege het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM is het lastiger een groepsgewijze kijkdag te organiseren. Wij krijgen signalen van onze leden dat sommige aannemers de kijkdagen dan maar helemaal annuleren. Ook inmeetdagen, waarop kopers gordijnen, een keuken enzovoort in kunnen meten, worden soms geannuleerd. Dat betreuren wij. Met meer maatwerk zijn er best oplossingen te bedenken om kopers de gelegenheid te geven de voortgang van de bouw veilig te bekijken. Maar er is geen wettelijk recht op een kijk- of inmeetdag. Een kijk- of inmeetdag is dus niet af te dwingen, ook niet als het coronavirus niet heerst. In sommige gevallen kan dat anders liggen, als de aannemer wel een concrete toezegging heeft gedaan en geen goede redenen kan aanvoeren om opeens af te zeggen.

Kan een aannemer zich beroepen op overmacht als zijn personeel ziek is, of is vertrokken?

Of sprake is van onwerkbare werkdagen of overmacht hangt af van de specifieke omstandigheden. De overeengekomen bouwtijd is meestal erg ruim. Een eventuele vertraging tijdens de bouw, bijvoorbeeld door de coronacrisis, hoeft daarom niet meteen te zorgen voor een overschrijding van de bouwtijd. Als dat toch gebeurt, komt mogelijk de vraag op of de bouwer zich kan beroepen op overmacht, waarbij de schade niet voor zijn rekening komt. Het antwoord op die vraag hangt af van de specifieke omstandigheden bij het bouwproject en moet vaak van de rechter komen. De aannemer zal dan moeten onderbouwen waarom de oplevering niet op tijd kon doorgaan en waarom de overschrijding niet voor zijn rekening komt.

We merken dat sommige bouwers bij kopers vragen om akkoord te gaan met een mogelijke vertraging. We adviseren gezien het voorgaande om daar niet op voorhand mee akkoord te gaan.

De bouwer beroept zich alvast op overmacht in geval van langere bouwtijd en stijgende kosten. Wat kan ik doen?

Mijn bouwer stuurt me een brief waarin hij zich alvast op overmacht beroept in geval van langere bouwtijd en stijgende bouwkosten. Wat kan ik doen?

Als de bouwer zomaar een beroep doet op corona, is dat niet voldoende (zie ook het antwoord op de vorige vraag). In principe gelden gewoon de overeengekomen bouwtijd en bouwkosten. Als deze daadwerkelijk overschreden worden en de aannemer wil zich beroepen op overmacht, dan zal hij dat goed moeten onderbouwen. Dan nog is het de vraag hoe de rechter daarnaar kijkt, want de bouwer wordt geacht een bepaald ondernemersrisico te dragen. Voor nu lijkt het niet nodig te reageren op een dergelijke brief. Wel als het concreet wordt, en de bouwer overschrijdt de bouwtijd en /of verhoogt de kosten. Neem dan contact op met de juridische adviseurs van ons Informatie- en adviescentrum.

Verbouwing

Kan mijn verbouwing doorgaan?
Aannemers en bouwers kunnen tot nu toe gewoon doorwerken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun mensen. De signalen die wij van onze leden en uit de bouw horen zijn wisselend. Veel mensen willen graag dat de verbouwing van hun huis doorgaat. Anderen willen voorlopig niet dat de aannemer aan de slag gaat. Bouwers en aannemers kunnen soms niet verder met hun werk omdat bestelde materialen, zoals op maat gemaakte keukens en kozijnen, niet op de afgesproken tijd worden geleverd. 
De aannemer vraagt een aanbetaling, is dat redelijk?

Een aannemer vraagt vaak om een aanbetaling zodat hij de eerste bouwmaterialen kan kopen. Dat is meestal niet onredelijk, maar ons advies is om hiermee terughoudend te zijn, vooral als de verbouwing door de coronacrisis wordt uitgesteld.
Betaal nooit de hele verbouwing vooruit, maar betaal per gereedgekomen fase.
De eerste betaling zou moeten samenvallen met de start van de werkzaamheden en bij de oplevering betaal je het laatste deel. Daarmee beperk je je financiële risico’s als de verbouwing vertraging oploopt, of in het ergste geval als de aannemer failliet gaat. Tot slot: zet de gemaakte afspraken altijd op papier of bevestig ze in een e-mail aan de aannemer.

In veel verbouwingsovereenkomsten worden ook betalingstermijnen afgesproken. Als je kiest voor een aannemer aangesloten bij Bouwgarant, dan kun je een verbouwgarantie afsluiten. Een extra zekerheid mocht de aannemer tijdens de verbouwing failliet gaan.

Kan ik de verbouwing uitstellen?
Mensen die nu noodgedwongen thuis zijn, willen vaak dat de start van de werkzaamheden wordt uitgesteld. Als je je verbouwing wil opschorten, adviseren wij je om dat zo snel mogelijk te bespreken met je aannemer. Dan kun je samen een latere datum bespreken. Als je daarmee wacht, loop je het risico dat de agenda van de aannemer volloopt met afspraken van mensen die hetzelfde willen. De kans is dan groot dat het uitstel veel langer duurt dan je hoopt.
Blijft het contract met de aannemer geldig als ik de verbouwing uitstel?

De getekende overeenkomst of geaccepteerde offerte die je met de aannemer hebt gesloten kan in goed overleg van kracht blijven. Jullie maken dan alleen over de start- en opleverdatum van de werkzaamheden nieuwe afspraken. Er zijn in principe geen extra kosten verbonden aan uitstel van werkzaamheden, maar als de aannemer onvermijdelijk extra kosten moet maken, dan moeten die naar redelijkheid en billijkheid  worden gedeeld.

Als je een offerte hebt ontvangen voor een verbouwing, dan blijft die geldig tot de datum die daarin vermeld staat. Ga in gesprek met de aannemer als je die datum door de coronacrisis niet kunt halen en vraag zo nodig om een aanpassing. Als jouw aannemer lid is van een brancheorganisatie zoals BouwGarant, VLOK of Techniek Nederland, gelden de afgesproken consumentenvoorwaarden. Artikel 7 van de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant gaat over onvoorziene omstandigheden, zoals het coronavirus.

Kan ik door de coronacrisis mijn verbouwing annuleren?

Als je de gehele verbouwing wil annuleren, dan kunnen er financiële gevolgen zijn. Als je een offerte of overeenkomst hebt gekregen maar die nog niet voor akkoord hebt getekend, dan is er nog geen bindende overeenkomst. In principe mag de aannemer dan geen kosten in rekening brengen, tenzij daarover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als de aannemer een vergoeding vraagt voor het maken van bouwtekeningen, het ontwerp of de calculaties.
Heb je de overeenkomst met de aannemer al  getekend, dan zijn er mogelijkheden om die geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bijvoorbeeld als je bij de verbouwing van de badkamer en keuken wil stoppen, nadat de keuken klaar is. Of als je de verbouwing van de uitbouw van je huis helemaal wil opzeggen voordat die is begonnen. De ondernemer heeft dan wel recht op de aanneemsom. De  bespaarde kosten op materialen en zaken die kosteloos kunnen worden geannuleerd gaan daar dan wel vanaf. Daar zul je samen uit moeten komen. De aannemer zal een gespecificeerde eindafrekening moeten sturen waarin de omvang en de kosten van het niet uitgevoerde werk duidelijk worden vermeld.

Kom je er samen niet uit en blijft er een onoverbrugbaar meningsverschil over de eindafrekening, dan is er soms een bemiddelingspoging mogelijk (kijk daarvoor in de voorwaarden). En je kunt naar de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  als je aannemer is aangesloten bij een brancheorganisatie met consumentenvoorwaarden.

De gemeente

Mag de behandeling van mijn vergunning om te verbouwen nu langer duren?

Dat is mogelijk. De beslistermijn voor een vergunning voor (ver-)bouwen is meestal acht weken. De gemeente kan deze termijn sowieso altijd een keer met zes weken verlengen. In geval van overmacht kan de gemeente de beslistermijn bovendien opschorten. Of sprake is van overmacht door de coronacrisis staat niet vast. De gemeente zal opschorting door overmacht moeten onderbouwen.

De beslistermijn kan overigens ook langer worden als:

  • De vergunningaanvraag incompleet is en je de gelegenheid krijgt de aanvraag aan te vullen.
  • De vergunningaanvraag wordt aangehouden, omdat er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan in de maak is.
  • De uitgebreide procedure geldt, bijvoorbeeld omdat het om een monument gaat.
Kun je in coronatijd inspraak hebben op grote projecten in je woonomgeving?
Ja, dat kan. Er zijn tal van voorbeelden waar gemeenten omwonenden laten participeren in ruimtelijke ontwikkelingen, ook in coronatijd. Ze maken dan veelal gebruik van digitale vormen, zoals videobellen en chatten.
Meer informatie vindt u bijvoorbeeld hier
Kan de taxateur een taxatie voor een woz-bezwaar weigeren?
Ja, dat kan. Gezien de huidige omstandigheden is het te verwachten dat een taxatie niet altijd door kan gaan. Je kunt het beste contact opnemen met je gemeente of belastingsamenwerkingsverband en proberen de taxatie te verplaatsen naar een latere datum.

Het spreekt voor zich dat je ook zelf met de gemeente contact kunt opnemen om de taxatie uit te stellen als je op dit moment zelf geen taxatie wilt vanwege het coronavirus.

De Waarderingskamer heeft voor gemeenten een handleiding gemaakt, met richtlijnen voor de behandeling van woz-bezwaren in coronatijd.

Kan ik uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen?
Als je door de coronacrisis in betalingsproblemen komt bieden gemeenten de mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. In de meeste gevallen is dat uitstel drie maanden. Er zijn ook gemeenten die maatwerk bieden. Vaak zijn ook de berekende invorderingsrentes verlaagd tot bijna 0%. Op de website van je gemeente vind je deze tegemoetkomingen vaak onder het coronanieuws.

Hypotheek en betaalbaarheid

Hypotheek afsluiten

Wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten?

Voor mensen die door de coronacrisis te maken krijgen met minder inkomen of inkomensonzekerheid kan het moeilijker worden om een hypotheek af te sluiten. De geldverstrekkers stellen aanvullende vragen aan zowel zelfstandigen als mensen in loondienst over de inkomensverwachting in de komende tijd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van het bestendig inkomen bij een hypotheekaanvraag.

We raden mensen met inkomensonzekerheid aan om ook zelf goed na te denken of de aankoop van een woning en het sluiten van een hypotheek op dit moment wenselijk is.

Kan ik nog steeds een overbruggingskrediet afsluiten?

Ik ga een ander huis kopen. Dat ga ik financieren met een hypotheek, aangevuld met de overwaarde van mijn huidige huis. Dit huis is nog niet verkocht. Kan ik een overbruggingskrediet afsluiten?

Het is nog steeds mogelijk een overbruggingskrediet af te sluiten. Veel geldverstrekkers stellen wel strengere voorwaarden dan voor de coronacrisis. Bijvoorbeeld dat het huis op papier al onvoorwaardelijk verkocht moet zijn. Of als het huis nog niet verkocht is, dat je minder kunt lenen dan de verwachte overwaarde. De geldverstrekker bouwt zo een marge in voor het geval het huis minder oplevert. Geldverstrekkers kijken nu ook strenger dan voorheen of je voldoende eigen middelen hebt om de dubbele lasten langere tijd te kunnen betalen. Lees ook het artikel Overbruggingskrediet in tijden van corona.

Ik wil een beroep doen op het financieringsvoorbehoud. Hoe werkt dat?

Als je met de verkoper een ontbindende voorwaarde voor het niet rondkrijgen van de financiering hebt afgesproken, dan wordt dit vastgelegd in de koopovereenkomst. Hierin staan het hypotheekbedrag dat je nodig hebt, eventueel de maximale maandlast en op welke datum je de financiering uiterlijk rond moet hebben. Lukt het je niet om voor de genoemde datum een hypotheek te krijgen, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Over hoe je dit doet en waarop je moet letten, geeft onze jurist Corine Jansen tips.

Heeft de geldverstrekker jouw hypotheekvraag afgewezen? Dan ontvang je automatisch een afwijsbrief. Als je volgens het koopcontract een tweede afwijzing moet aantonen, bespreek dan met je hypotheekadviseur welke stappen hiervoor nodig zijn.

Ik wil mijn hypotheekaanvraag intrekken, maar ik heb het aanbod al geaccepteerd. Wat nu?
Ook als je de hypotheekofferte al hebt getekend, kun je van de aanvraag af. Let op: Je hebt wel te maken met kosten. Je betaalt bijvoorbeeld de hypotheekadviseur voor het hypotheekadvies en, omdat je het hypotheekaanbod al hebt geaccepteerd, brengt de geldverstrekker meestal ook kosten in rekening.
De hoogte van de annuleringskosten verschilt. Het kan een vast bedrag zijn of een percentage van het hypotheekbedrag, bijvoorbeeld 0,50% of 1,00%.
Meer informatie hierover vind je terug in het hypotheekaanbod. De hypotheekadviseur kan je informeren over het totaalbedrag aan kosten en kan de annulering voor je afhandelen. De kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Lopende hypotheek

Wat zijn de risico’s voor huiseigenaren met lopende hypotheken?

Door de lage hypotheekrente, en omdat veel mensen hebben gekozen voor lange rentevaste perioden van tien tot twintig jaar, vormt de betaalbaarheid van een hypotheek niet per definitie een risico.  

Wel kunnen betalingsproblemen ontstaan. Bijvoorbeeld door ontslag en werkloosheid of omdat zelfstandig ondernemers geen of minder opdrachten krijgen.Als je betalingsproblemen met je hypotheek ziet aankomen, adviseren wij om direct advies of hulp te vragen bij bank, geldverstrekker of tussenpersoon. Zij hebben een zorgplicht en moeten hun klanten bijstaan om moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen. De Autoriteit Financiële Markten heeft voor hypotheekaanbieders 10 uitgangspunten gepubliceerd als hulp bij het zoeken naar een goede oplossing voor de klant.

Als je financiële problemen hebt of verwacht te gaan krijgen, breng dan een aantal zaken in kaart. De geldverstrekker heeft deze gegevens ook nodig om je situatie en een mogelijke oplossing goed te kunnen beoordelen. Hoe je dit doet lees je in ons artikel Betalingsproblemen in coronatijd

 
Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen. Wat nu?

Als je financiële problemen hebt of verwacht te gaan krijgen, breng dan een aantal zaken in kaart. De geldverstrekker heeft deze gegevens ook nodig om je situatie en een mogelijke oplossing goed te kunnen beoordelen. Hoe je dit doet lees je in ons artikel Betalingsproblemen in coronatijd.

Geldverstrekkers

Aan het begin van de coronacrisis boden de meeste geldverstrekkers hun klanten zonder extra kosten een betaalpauze aan, zodat ze voor een periode van bijvoorbeeld drie maanden geen rente en aflossing hoefden te betalen. Nu de crisis langer aanhoudt, gaan geldverstrekkers aan de slag met maatwerk om klanten met betalingsproblemen te helpen. Aan de hand van je financiële situatie en de toekomstverwachting bekijkt de geldverstrekker of en in welke vorm hij hulp kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld uitstel van betaling zijn, maar ook verlaging van de maandlasten door bijvoorbeeld rentemiddeling. Check de website van je geldverstrekker voor meer informatie, of zoek contact met een hypotheekadviseur. 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt voor hypotheken met NHG aanvullende hulp met de Woonlastenfaciliteit.

Financieel inzicht en advies

Het Nibud heeft een stappenplan gemaakt met tips en tools om je financiën op een rij te zetten. Je kunt ook gebruik maken van de Geldfit-test. Met het beantwoorden van een paar vragen over je financiële situatie krijg je een advies welke stappen je het best kunt nemen. Geldfit is een onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), waarbij samenwerking van verschillende partijen zorgt voor gerichte hulp bij (beginnende) financiële problemen. Voor ZZP’ers en andere ondernemers is er ook Geldfit Zakelijk. Vereniging Eigen Huis is samenwerkingspartner van NSR.

Belastingen

Let bij een betaalpauze voor de hypotheekrente ook op je voorlopige teruggave van het belastingvoordeel. Pas deze aan als het nodig is, zodat je niet te veel geld terugkrijgt en later weer moet bijbetalen. Je wijzigt de voorlopige teruggave via je persoonlijke pagina bij de Belastingdienst.
Lees voor nog meer informatie het blog van onze fiscalist Tjalling Letterie. 

Wat doet Vereniging Eigen Huis?
Wij zijn voortdurend in gesprek met hypotheekverstrekkers, brancheorganisaties en de overheid om mensen te beschermen tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. Lees voor meer informatie al onze corona nieuwsberichten hier.
Welke steun biedt de overheid aan zzp'ers?
Zelfstandigen kunnen voor een beperkte periode aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Stichting ZZP Nederland biedt een overzicht van alle steunmaatregelen voor zelfstandigen.

Hypotheek oversluiten

Wat doet de hypotheekrente?
De hypotheekrente wordt gebaseerd op het rendement op staatsleningen. Ten opzichte van de periode voor de uitbraak van het coronavirus is het rendement op staatsleningen gestegen. De hypotheekrente schommelt. Het is onzeker hoe de rente zich de komende periode gaat ontwikkelen. De actuele hypotheekrentetarieven van de meeste geldverstrekkers vind je hier.
Moet ik vervroegd mijn hypotheekrente opnieuw vastzetten?

Het is onzeker hoe de hypotheekrente zich de komende periode gaat ontwikkelen. Overweeg je om je hypotheekrente nu over te sluiten naar een lagere rente, breng dan eerst je mogelijkheden in kaart. Het kan zijn dat je bij oversluiten een boete moet betalen. Vraag je dan af of je daarvoor de middelen hebt. Zo niet, dan is rentemiddeling een alternatief voor oversluiten. Dan betaal je de boete niet ineens, maar wordt die uitgesmeerd over de hele nieuwe renteperiode.

Onze quickscan geeft een eerste indicatie of je kunt besparen op je hypotheek door oversluiten of rentemiddeling. Wil je de mogelijkheden verder onderzoeken, ga naar onze Hypotheekwacht of neem contact op met je hypotheekadviseur of geldverstrekker.

 
Wat kan Eigen Huis Hypotheekadvies voor mij betekenen?
Met de Hypotheekwacht van Eigen Huis Hypotheekadvies kun je zien of je hypotheek nog helemaal bij je past, zonder dat je direct naar een hypotheekadviseur moet. Op basis van je persoonlijke gegevens berekent de hypotheekwacht of het oversluiten van de hypotheek interessant is. Je kunt ook een afspraak maken met een van de adviseurs van Eigen Huis Hypotheekadvies.

Hypotheekrenteaftrek en belastingen

Ik krijg uitstel voor het aflossen op mijn hypotheek. Komt hierdoor mijn renteaftrek in gevaar?

Als je betalingsuitstel krijgt, betaal je geen rente en los je niet af op je hypotheek. Krijg je maximaal 12 maanden uitstel van betaling van de geldverstrekker? Dan hou je ondanks die aflossingsachterstand renteaftrek. Het bedrag waarvoor je in 2020 uitstel hebt gekregen moet je voor eind 2021 terugbetalen, of eind 2022 wanneer het uitstel geldt voor 2021. Lukt dat niet, dan zijn er twee mogelijkheden om het recht op renteaftrek te houden:

  1. Zo snel mogelijk na afloop van de twaalf maanden uitstel, maar uiterlijk per 1 januari 2022 mag je een nieuw aflossingsschema met de geldverstrekker vaststellen, waarin je de achterstanden inhaalt. Heeft de eerste termijn van de betaalpauze betrekking op 2021, dan moet je uiterlijk per 1 januari 2023 een nieuw aflossingsschema vaststellen met je geldverstrekker. De achterstand moet je binnen de looptijd van de oorspronkelijke schuld inhalen. Wel mag je al binnen twaalf maanden na het oplopen van de achterstand een nieuw aflossingsschema vaststellen, bijvoorbeeld omdat je inkomen in de tussentijd weer is gestegen
  2. Een andere optie is een nieuw leningdeel afsluiten: het opzetten van een apart aflossingsschema voor het bedrag van de totale aflossingsachterstand. Als je geldverstrekker dit faciliteert, kun je in overleg ook kiezen voor een kortere looptijd voor het inlopen van die aflossingsachterstand en zo de tijdelijk hogere maandlasten op langere termijn weer verlagen. Deze lening mag géén langere looptijd hebben dan de oorspronkelijke schuld.

Bovenstaande mogelijkheden gelden alleen voor mensen die zich tussen 12 maart 2020 en 30 september 2021 bij hun geldverstrekker melden of hebben gemeld, en een betaalpauze overeenkomen van maximaal twaalf maanden. De afspraken over een betaalpauze zijn maatwerk. Het kan dus zijn dat je geldverstrekker een kortere betaalpauze wil verlenen. De betaalpauze moet uiterlijk 1 oktober 2021 ingaan en de geldverstrekker moet deze schriftelijk bevestigen. Voor onderhandse leningen zoals familieleningen geldt de regeling ook, maar daarvoor gelden extra voorwaarden. Deze staan vermeld op de site van de Belastingdienst.

Je kunt de hypotheekrente pas aftrekken in het jaar dat je de rente alsnog betaalt of verrekent. Berekent je geldverstrekker rente over de uitgestelde rentebetaling? Dan kun je de oorspronkelijke rente wel direct aftrekken. De vergoeding die de geldverstrekker rekent (rente op rente) is niet aftrekbaar. Als je de rente in een jaar niet in aftrek kunt brengen wordt je belastbare inkomen hoger. Dit kan dat gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag of voor toeslagen.

Mijn huis staat nog te koop, maar ik ga al verhuizen. Krijg ik een tegemoetkoming voor dubbele lasten?

Ik ga mijn te koop staande huis binnenkort verlaten en in mijn nieuwe woning wonen. Ik heb nu dus enige tijd dubbele hypotheeklasten. Krijg ik daarvoor een tegemoetkoming?

Ja, je mag van beide woningen de hypotheekrente aftrekken. Voor je leeg te koop staande woning heb je nog renteaftrek tot uiterlijk 31 december 2024. Of tot je de woning hebt verkocht, als dat eerder is.

Ik betaal rente voor mijn te bouwen nieuwbouwhuis en voor mijn huidige woning. Is de rente van beide aftrekbaar?
Ik heb recent een nieuwbouwwoning gekocht. Deze gaat nu gebouwd worden en ik ga daarvoor rente betalen. Ook betaal ik rente voor mijn huidige woning. Is de rente van beide woningen aftrekbaar?

Ja, zowel voor de woning waarin je woont als voor de woning in aanbouw heb je renteaftrek. Voor de woning in aanbouw is wel vereist dat je verwacht deze uiterlijk in 2024 te gaan bewonen.
Ik heb mijn woning verkocht en koop nog geen ander huis. Moet ik nu belasting betalen over de overwaarde?
Je betaalt belasting over het vermogen dat je hebt op 1 januari van een jaar. Dit is de peildatum. Op het moment dat je de overwaarde op 1 januari 2021 nog steeds op je bankrekening hebt staan, telt dit samen met andere bezittingen zoals spaargeld en beleggingen als vermogen. Wel kun je daar de schulden vanaf trekken, behalve de schuld waarover je de hypotheekrente aftrekt. In box 3 is er een belastingvrijstelling van € 50.000 (2021) per persoon. Fiscaal partners hebben ieder die vrijstelling.
Lees meer over inkomstenbelasting >

Besparen

Ik wil besparen op mijn vaste lasten. Hoe pak ik dit aan?

Je kunt dan in elk geval je hypotheek en je verzekeringen eens onder de loep nemen. Hier vind je een overzicht van al je mogelijkheden.

Wil je weten wat onze leden van besparen vinden en welke stappen ze nemen? Lees meer in ons nieuwsbericht.

VvE

Wij hebben de ALV van onze VvE uitgesteld, kunnen we nu weer fysiek met elkaar vergaderen?
Dit hangt af van de geldende maatregelen van het kabinet. De vereniging raadt VvE’s aan de actuele regels en adviezen te checken alvorens een vergadering te plannen. Is vergaderen met groepen van een bepaalde maximum grootte toegestaan, kan de VvE ervoor kiezen om zoveel mogelijk met volmachten te werken. Dan hoeven minder mensen op de vergadering aanwezig te zijn.
Zijn er ook alternatieven voor de ALV zonder dat we bij elkaar komen?
Jazeker, de VvE kan een schriftelijk besluit nemen buiten de fysieke vergadering om of digitaal vergaderen en stemmen.
Kan een VvE-bestuur een digitale vergadering inplannen voor over 6 weken, als dit na de vervaldatum van de Tijdelijke wet COVID-19 is?
Ja, dat kan. De Tijdelijke wet COVID-19 wordt steeds met twee maanden verlengd. Kort voor de vervaldatum valt pas een verlengingsbesluit. In de Nota van Toelichting daarbij staat dat je er vanuit kunt gaan dat de Tijdelijke wet nog tenminste twee maanden geldt, tenzij er al een eerdere vervaldatum is aangekondigd. Als het VvE-bestuur een digitale vergadering niet langer dan twee maanden van tevoren regelt, kan de VvE er dan ook vanuit gaan dat digitaal vergaderen onder de Tijdelijke wet COVID-19 mogelijk is.
Welke eisen gelden er voor een besluit buiten de ALV?

In de Modelreglementen staan weinig regels waaraan zo’n besluit buiten de vergadering moet voldoen. Zo gelden er geen oproepingseisen, ook hoeft geen agenda verstuurd te worden en is er geen gelegenheid tot vragen stellen. Verstandig is wel om bovenaan de brief aan de VvE-leden te vermelden dat het gaat om een voorgenomen besluit buiten de vergadering. Dan zijn alle VvE-leden ervan op de hoogte dat ze niet vrijblijvend hun instemming geven aan het te nemen besluit. De enige regel die geldt is dat zo’n besluit schriftelijk genomen wordt met 100% van de stemmen: unaniem. Het moment waarop het besluit tot stand komt, is wanneer de laatste eigenaar schriftelijk met het besluit heeft ingestemd.

Praktisch gezien spreken VvE’s vaak af dat elke stemgerechtigde het ingevulde formulier bijvoorbeeld in de brievenbus van de voorzitter of een van de leden van het bestuur doet. Wanneer elke schriftelijke verklaring binnen is, moet er een verzameling van ‘brieven met verklaringen’ zijn. Hierna moet de ‘uitslag’ van deze verklaringen aan de VvE-leden gecommuniceerd worden. Gelet op deze werkwijze werkt het besluit buiten de vergadering in de praktijk meestal alleen goed voor kleinere VvE’s.

Kunnen we als VvE gewoon aan de slag met digitaal stemmen? Of gelden hier voorwaarden voor?
In principe mag elke VvE digitaal stemmen. Dit is niet verboden in de Modelreglementen. Het is wel zo dat in oudere reglementen digitaal stemmen niet geregeld is. Dat komt door de stand van de techniek op dat moment. 
In het nieuwste Modelreglement van 2017 is dit wel geregeld. 
Hierin staat dat stemgerechtigden hun stemrecht kunnen uitoefenen middels een door de ALV gekozen elektronisch communicatiemiddel. De stemgerechtigde moet wel via het elektronisch communicatiemiddel worden geïdentificeerd. Ook moet deze persoon rechtstreeks kunnen deelnemen aan de vergadering en het stemrecht kunnen gebruiken. Als VvE’s met oudere reglementen zich aan deze spelregels houden en de digitale systemen er op ingericht zijn, kunnen zij ook digitaal stemmen en geldige besluiten nemen. 

Deze regels zijn voor de rechtszekerheid vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19. Deze wet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en is voorlopig voor onbepaalde tijd van kracht.
Het VvE-bestuur wil gemeenschappelijke ruimten zoals hal en trappenhuis nu vaker laten schoonmaken. Kan het bestuur dit zomaar besluiten?
Ja, als spoedeisende maatregelen nodig zijn kan het bestuur dit zonder toestemming van de ALV besluiten. Het extra schoonmaken en desinfecteren zal hier in deze tijd vrijwel zeker onder vallen. Wel kan het zijn dat volgens de Modelreglementen toestemming van de voorzitter nodig is, als de kosten hoger zijn dan het door de vergadering eerder vastgestelde bedrag.
Treffen VvE’s maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?
Wij hebben dit onze leden gevraagd in een peiling onder 230 leden die lid zijn van een VvE. Ruim een op de vijf antwoordde dat zijn of haar VvE inderdaad maatregelen treft tegen de verspreiding van het coronavirus. Het gaat dan om maatregelen als het afzeggen of uitstellen van de ALV, het invoeren van een regel dat maximaal twee personen tegelijk van de lift gebruik mogen maken, of het extra schoonmaken van deur- en liftknoppen met desinfecterende middelen. Bijna twee derde zegt dat de VvE geen maatregelen treft. De rest weet het niet.

Testament

Ik wil een (levens)testament maken, kan dit vanwege de situatie ook online?
Voor een levenstestament ben je niet verplicht om naar de notaris te gaan. Afhankelijk van je situatie en wensen kun je veelal een online levenstestament samenstellen en dit ook digitaal laten afhandelen.
Voor een testament bij overlijden ben je wettelijk verplicht om in het bijzijn van de notaris de handtekening te zetten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) hebben aangedrongen op een noodoplossing. Inmiddels is de Tijdelijke wet COVID-19 aangenomen door Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het gebruik van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk. De wet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en is van kracht tot 1 december 2020.

Meer informatie over testamenten vind je op de website van de KNB
Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen korting als ze online een levenstestament opstellen bij Nationale Notaris

Vragen over de diensten van Vereniging Eigen Huis

Bouwkundige keuringen

Kan mijn bouwkundige keuring doorgaan?

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM nauwgezet. Dat betekent dat een afspraak voor een bouwtechnische keuring of een opleveringskeuring van een woning door kan gaan als alle betrokken partijen hiermee instemmen en niemand gezondheidsklachten heeft. Het is verstandig om met zo min mogelijk personen door de woning heen te lopen.

Kan ik een bouwkundige keuring kosteloos annuleren?

Ja, heb je verschijnselen die op corona duiden, dan kun je een bouwtechnische of opleveringskeuring kosteloos annuleren.
Log in op www.eigenhuis.nl/mijn-eigen-huis/mijn-keuringen of bel: 033-450 7750.

Kan ik de afspraak voor een keuring uitstellen?
Ja, dat kan kosteloos. Log in op www.eigenhuis.nl/mijn-eigen-huis/mijn-keuringen, hier kun je de keuring annuleren. Daarna kun je via de boekingsmodule een nieuwe keuring inplannen. Of neem contact met ons op via 033 450 77 50, dan kunnen we de keuring verplaatsen.
Hoeveel personen kunnen bij een bouwkundige keuring aanwezig zijn?

Bestaande bouw

Vanwege de 1,5 meter regel raden wij aan om met zo min mogelijk mensen aanwezig te zijn bij de bouwkundige keuring. Hier vind je meer informatie over de coronaregels tijdens de bouwkundige keuring.

Nieuwbouw

Voor beroepsmatige activiteiten op de werkvloer zoals opleveringen of controle tijdens de bouw geldt dat er zoveel mensen aanwezig mogen zijn als strikt noodzakelijk.

Meer informatie over de coronaregels tijdens de opleverkeuring.
Meer informatie over de coronaregels bij de controle tijdens de bouw.

 

Eigen Huis Verzekeringsservice

Ik heb een reisverzekering afgesloten via Eigen Huis Verzekeringsservice. Hoe zit het met de dekking in coronatijd?
De dekking van de reisverzekering is afhankelijk van de situatie in je vakantieland en de kleurcode die voor het land is afgegeven. Meer informatie vind je hier.
In mijn reisverzekering via Eigen Huis Verzekeringsservice is ook een annuleringsdekking opgenomen. Kan ik mijn reis nu zonder kosten annuleren?
Over het algemeen is de coronacrisis geen reden om je reis zonder kosten te kunnen annuleren. Meer informatie vind je hier.

 

Eigen Huis Hypotheekadvies

Gaat mijn afspraak met de hypotheekadviseur door?
Afspraken met onze hypotheekadviseurs op kantoor kunnen vooralsnog doorgaan als jij en de adviseur daarmee instemmen. Voorwaarde is dat niemand gezondheidsklachten heeft.
Het adviesgesprek kan ook op afstand via de telefoon of online via beeldbellen plaatsvinden. Dit kan vooraf worden afgesproken met medewerkers van Eigen Huis Hypotheekadvies.
Ik wil de koopbeslissing van de woning uitstellen. Kan ik kosteloos van het hypotheekaanbod af?
Dat kan. Als je het hypotheekaanbod niet tekent zijn daar geen kosten aan verbonden. Voor het gegeven hypotheekadvies betaal je wel. Bij Eigen Huis Hypotheekadvies komt dit op €1.450.

Collectieve inkoop zonnepanelen

Gaat de installatie van zonnepanelen door?

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM nauwgezet. Dit betekent dat de installatie van zonnepanelen door kan gaan als jijzelf en de installateur daarmee instemmen. Omdat de installateur ook in jouw woning aan de slag moet, is het van belang dat geen van de aanwezigen gezondheidsklachten heeft.

Liever de installatie uitstellen? Dan kan dit uiteraard kosteloos.

Zijn er nog genoeg zonnepanelen?
Op dit moment zijn er nog genoeg zonnepanelen op voorraad. We hebben contact met onze leveranciers en laten het tijdig weten als er leveringsproblemen ontstaan. 
Gaan de informatieavonden over zonnepanelen door?
Nee, alle geplande informatieavonden zijn geannuleerd. Meer informatie over Collectieve Inkoop zonnepanelen vind je hier.

Eigen Huis Schilderservice

Gaat de geplande afspraak voor het schilderen van mijn huis nog door?

De schilders die bij ons zijn aangesloten volgen nauwgezet de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM. Dit betekent dat een afspraak voor het schilderen van de buitenzijde van de woning door kan gaan als jijzelf en de schilder daarmee instemmen en als er geen gezondheidsklachten zijn. 

Wil je de afspraak met de schilder verzetten? Neem dan contact op via www.uwschilderwerk.nu of met Vereniging Eigen Huis op telefoonnummer 033 450 77 50.