Contact, voorwaarden en bepalingen NTS

Contact

Voor vragen over taxaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met NTS via:

 • Telefoonnummer: (026) 352 88 40
 • E-mail: info@dnts.nl

Klacht over de dienstverlening van NTS

Heeft u een klacht over een taxatie of de dienstverlening van NTS? Stuur dan binnen zes maanden na afrondingsdatum van de taxatie een e-mail naar info@dnts.nl.  

Vraag of klacht over ledenkorting op taxaties van NTS

Heeft u een vraag of klacht over de dienstverlening in combinatie met ledenkorting bij NTS, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Voorwaarden en bepalingen

U kunt een NTS-taxatie aanvragen voor particuliere huizen en appartementen in heel Nederland. Voor taxaties op de Waddeneilanden geldt een maatwerktarief. Heeft u een adres in het buitenland, dan kunt u geen taxatie aanvragen, ook niet voor een woning in Nederland.

U kunt geen NTS-taxatie aanvragen voor:

 • technische installaties
 • waardebepalingen voor planschade of nadeelcompensatie
 • waardebepaling t.b.v. inbreng en/of uitkoop in vennootschap of stichting
 • bouwkundige waardebepalingen
 • waardebepaling voor roerende zaken

De volgende taxaties kunnen eventueel tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd:

 • monumentale woningen
 • bedrijfspanden, kantoren, winkels
 • (woon)boten
 • recreatiewoningen
 • woningen met gecombineerde bedrijfsruimten
 • objecten met andere bestemming dan alleen wonen
 • onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld kamerverhuur, hospita)
 • herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE)
 • waarderen van vruchtgebruik
 • afkoop van erfpacht
 • taxaties ten behoeve van terugkoopregeling (b.v. koopgarant)
 • (deels) verhuurde panden
 • als u extra waardes wilt weten (b.v. waarde in verhuurde staat)

Is er sprake van maatwerk, dan geldt een afwijkend tarief. U ontvangt hiervoor van NTS een vrijblijvende offerte.

Heeft u een taxatieaanvraag via de aanvraagmodule gedaan, dan heeft u al voor de taxatie betaald via iDeal. Wilt u vervolgens geen gebruikmaken van de offerte, dan restitueert NTS het reeds betaalde bedrag. Wilt u wel gebruikmaken van de offerte, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor maatwerk.

Op taxaties zijn de algemene voorwaarden van Nationale Taxatie Service B.V. van toepassing.

Heeft uw taxatie spoed? 

Wilt u binnen de drie dagen bedenktijd de waarde van de woning weten dan zijn er wel extra kosten aan verbonden. Voor een bedrag van € 75 extra kan NTS met spoed voor deze reden een taxatie laten uitvoeren. U ontvangt voor de bedenktijd is afgelopen een taxatierapport of in ieder geval alvast de getaxeerde marktwaarde. Op het aanvraagformulier kunt u dit onder het kopje Spoed aanvragen.

Als u twijfelt over welk rapport u moet aanvragen kunt u bellen met NTS: (026) 352 88 40. Mailen kan ook. Via info@dnts.nl krijgt u antwoord op uw vragen.

Bevestiging en afspraak

 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van NTS
 • NTS neemt dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag contact op om een afspraak te maken met de eigenaar van de woning of met de verkopend makelaar. U ontvangt een e-mail als de taxatiedatum bekend is.

Let op: als u de afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van het onderzoek afzegt (weekeinde, nationale en erkende feestdagen niet meegerekend) brengt NTS annuleringskosten in rekening.

Taxatierapport en factuur

 • Direct na het verzenden van de taxatieaanvraag en betaling via iDeal ontvangt u de factuur per e-mail
 • Zodra de taxatie is uitgevoerd, ontvangt u per e-mail een statusupdate
 • Als de taxatie is afgerond, ontvangt u per e-mail het digitale taxatierapport
 • Op verzoek kan het taxatierapport naar uw huisadres worden gestuurd

Annuleringskosten

Direct na uw taxatieaanvraag maakt NTS kosten (Kadaster, inschakelen taxateur etc.). Daarom brengt NTS bij annulering van de taxatieaanvraag kosten in rekening. Wilt u annuleren, meld dit dan zo snel mogelijk via info@dnts.nl. Annuleren na (aanvang van de) taxatie van de woning is niet mogelijk; in dit geval krijgt u na verrekening van de annuleringskosten het resterende bedrag terug. 

Geen taxatierapport nodig?

In sommige situaties heeft u geen taxatierapport nodig en kunt u volstaan met een waardebepaling. Deze kunt u aanvragen via onze module Wat is dat huis waard ›

Als u twijfelt over welk rapport u moet aanvragen kunt u bellen met NTS: (026) 352 88 40. Mailen kan ook. Via info@dnts.nl krijgt u antwoord op uw vragen.

Bekijk een voorbeeldrapport van een NTS Taxatie