Wees alert op asbest

Sinds juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog asbestcement of asbestisolatie aanwezig zijn.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 31 december 2024 zijn de asbesthoudende daken in Nederland verboden. De tweede kamer heeft hierover in oktober 2018 een motie aangenomen. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes kunnen vrijkomen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van deze asbest ligt bij de eigenaars zelf. Zij konden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het verwijderen van de asbest, maar het subsidiebudget is inmiddels overschreden. 

Wat wordt verboden?

  • Asbesthoudende dakbedekking, zoals golfplaten en dakleien

Wat wordt niet verboden?

  • Boeidelen
  • Dakgoten
  • Dakbeschot
  • Isolatiemateriaal

Advies op maat

Wil je weten of je asbest op het dak of elders in huis hebt en wat je dan vervolgens kunt doen, compleet met een indicatie van de kosten en subsidiemogelijkheden? Milieu Centraal heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld.

Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om woningeigenaren met asbestdaken te bundelen en een platform te bieden. Ze wil namens de deelnemende woningeigenaren druk uitoefenen op de overheid om de regelingen beter af te stemmen op de behoeften van de individuele woningbezitter. Verder wil de groep informatie en ervaringen verzamelen en beschikbaar stellen. Op asbestwoning.nl kunnen eigenaren zich inschrijven.

Asbest herkennen

Bron: Milieu Centraal

Asbest: gevaarlijk of niet?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel in woningbouw gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Inademing bij het slopen en verwerken kan tot ernstige ziekten leiden, zoals long- en buikvlieskanker. Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd. Als je onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar. Je hebt toestemming nodig van je gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. 

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, waardoor de kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken klein is. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij.
Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Daardoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheidsrisico's opleveren. Losgebonden asbest moet daarom altijd worden afgedekt of verwijderd. 

Bekijk de Asbestwegwijzer

De Asbestwegwijzer geeft je een indruk van asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt. 


Asbest verwijderen

Bron: Milieu Centraal

Meer informatie over asbest

Advies op maat

;