Koopovereenkomst en bedenktijd

Als de koopovereenkomst voor een bestaande woning door zowel de koper als de verkoper is ondertekend, is de koop een feit. Toch kan de koper na het tekenen van het contract nog van de koop af.

Een koper heeft op grond van de wet namelijk een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.

Wanneer start de bedenktijd?

De bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Van deze drie dagen moeten er twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Als de koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.

Ontbindende voorwaarden

Naast de bedenktijd zijn er vaak één of meerdere ontbindende voorwaarden in het koopcontract opgenomen. De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is die voor het niet verkrijgen van de financiering; als de geldlening door de geldverstrekker(s) wordt geweigerd, dan kan de koper de koopovereenkomst binnen de in het contract afgesproken termijn ontbinden. Meestal dient de koper daarbij één of meerdere afwijzingen van bankinstellingen over te leggen, afhankelijk van de afspraken die in het contract zijn vastgelegd.

Bouwkundige keuring

Mogelijk staan er nog meer ontbindende voorwaarden ten behoeve van de koper in het koopcontract, bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor een bouwkundige keuring. Afhankelijk van de formulering ervan in het contract kan de koper dan ontbinden als de uitgevoerde bouwkundige keuring daartoe aanleiding geeft.

Kortom, als de koopovereenkomst eenmaal getekend is en de koper heeft een exemplaar ervan ontvangen, dan heeft hij nog drie dagen bedenktijd. Daarnaast kunnen er ontbindende voorwaarden in het koopcontract staan, waar de koper een beroep op kan doen als de daar beschreven situatie zich voordoet.

Over de auteur

Corine Jansen - Vereniging Eigen Huis

Corine Jansen is jurist bij Vereniging Eigen Huis. 'Als de koopovereenkomst voor een bestaande woning door zowel de koper als de verkoper is ondertekend is de koop een feit. Toch kan de koper na het tekenen van het contract gedurende korte tijd nog van de koop af, ongeacht de reden waarom hij het wil afblazen.'

Voorbeeld koopovereenkomst

Voorbeeld koopovereenkomst

Klaar om de koopovereenkomst te tekenen? Gebruik ons voorbeeldcontract.

Download het voorbeeldkeyboard_arrow_right

E-book 'Bieden, onderhandelen & kopen'

E-book 'Bieden, onderhandelen & kopen'

Van plan te bieden op een huis? Lees in ons e-book wat een reƫel bod is en hoe je slim kunt onderhandelen.

Download ons e-bookkeyboard_arrow_right

Onze diensten

Onze diensten

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het kopen van een huis.

Bekijk onze dienstenkeyboard_arrow_right
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid