Let op de ouderdomsclausule

Steeds meer koopovereenkomsten hebben een ouderdomsclausule. Leuk voor verkopers, niet fijn voor huizenkopers. Want door deze clausule kun je de verkoper amper nog aansprakelijk stellen voor gebreken.

Een ouderdomsclausule waarschuwt een koper dat een huis gebreken kan hebben door ouderdom. Je kunt de verkoper dan niet aansprakelijk stellen voor die gebreken. De ouderdomsclausule werd vroeger vaak gebruikt voor vooroorlogse woningen. Want bij een huis van 80 jaar oud kun je niet verwachten dat het voldoet aan de huidige bouweisen. Helaas zien we steeds vaker ouderdomsclausules terug in koopovereenkomsten voor huizen die helemaal niet zo oud zijn. Een huis van nog geen 10 jaar oud? Daar is die clausule eigenlijk niet voor bedoeld.

Hoe werkt de ouderdomsclausule?

Met een ouderdomsclausule beschermt een verkoper zich dus tegen aansprakelijkheid voor gebreken. Maar de clausule beschermt ook de koper: ondanks de te verwachten gebreken, moet een normaal gebruik van het huis mogelijk zijn. Dat kan in je voordeel werken. Bovendien heeft de verkoper altijd een mededelingsplicht: hij moet jou vóór de verkoop vertellen over gebreken die normale bewoning belemmeren.

Ouderdomsclausule en de rechter

Stel, je koopt een huis van 20 jaar oud en ontdekt na de koop dat het dak volledig verrot is. Wie is er aansprakelijk? Drie scenario’s:

1. Je hebt een koopakte met ouderdomsclausule getekend en geen bouwkundige keuring laten doen. Grote kans dat je dan zelf het nieuwe dak mag betalen.

2. Je hebt een koopakte met ouderdomsclausule getekend en wel een bouwkundige keuring laten doen. Toch kan de rechter de kosten voor het nieuwe dak bij jou leggen. Want dankzij de ouderdomsclausule is de verkoper niet meer aansprakelijk.

3. Je hebt een koopakte zonder ouderdomsclausule getekend en wel een bouwkundige keuring laten doen. De rechter kan oordelen dat het verrotte dak normale bewoning in de weg staat. Oftewel: waarschijnlijk moet de verkoper het nieuwe dak betalen.

Ouderdomsclausule versus mededelingsplicht

Een rechter kan anders oordelen als de verkoper een gebrek opzettelijk heeft verzwegen. Een verkoper moet namelijk altijd, volgens zijn mededelingsplicht, vertellen over wat er aan het huis schort. Wie dat niet doet, kan het lastig krijgen in de rechtszaal. Als koper kun je proberen die toestanden te voorkomen door gebruik te maken van de onderzoeksplicht. Want elke koper moet onderzoek doen naar de juridische en bouwkundige staat van de woning die hij wil kopen. Je bent dus nog altijd zelf verantwoordelijk voor wat je koopt.

Meer zekerheid? Onze experts helpen

Wat betekent de ouderdomsclausule voor jou? En wat houden die andere voorwaarden in het koopcontract in? Koop verstandig je huis en vraag een Koopcontract Beoordeling aan bij een onafhankelijke expert van Vereniging Eigen Huis. Nog meer zekerheid over wat je koopt, krijg je met een bouwkundige keuring door een onafhankelijke bouwkundige.

Uit Eigen Huis Magazine

Bovenstaande tekst is gebaseerd op het artikel ‘Koopcontract met een ouderdomsclausule? Let op bij tekenen!’ uit Eigen Huis Magazine van april 2015. Meer lezen? Wie lid is van Vereniging Eigen Huis krijgt Eigen Huis Magazine 10 keer per jaar in de bus.

De koop ontbinden

Als je bijvoorbeeld de financiering niet rondkrijgt, kun je de koopovereenkomst ontbinden. Hoe pak je dit aan?

Goed voorbereid bieden

Van plan een bod uit te brengen op een huis? Lees in ons e-book ‘Bieden, onderhandelen & kopen’ wat een reëel bod is en hoe je slim kunt onderhandelen.

Onze diensten

Vereniging Eigen Huis helpt je stap voor stap door het koopproces. Bekijk een overzicht van onze diensten die handig zijn bij het kopen van een huis.