Het voorlopig koopcontract: wat staat erin? 

Je bent een prijs overeengekomen met de verkoper. Tijd om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een koopcontract. Wat staat er in het koopcontract en waar moet je op letten?

Het voorlopig koopcontract

De term 'voorlopig koopcontract' wordt regelmatig gebruikt, maar is eigenlijk niet helemaal juist: het koopcontract (ook wel koopakte of koopovereenkomst) is namelijk wel degelijk bindend, zowel voor jou als voor de verkoper.

Wat houdt het koopcontract in?

De koper/aankoopmakelaar is degene die het koopcontract opstelt. Je bent er als koper zelf verantwoordelijk voor dat de inhoud klopt. In het koopcontract staan de details rondom de aankoop en verkoop van het huis, denk aan de hoogte van de koopsom en de datum van de overdracht. Maar ook de wederzijdse rechten en plichten worden in het koopcontract vastgelegd. Bijvoorbeeld als er sprake is van erfpacht.

'Als koper heb je drie dagen bedenktijd'

Het koopcontract is bindend, zowel voor jou als voor de verkoper. Wel heb je als koper drie dragen bedenktijd. Dit houdt in dat je binnen deze drie dagen van de koop af kunt zien, zonder financiële gevolgen. De bedenktijd gaat in zodra jij per post of per mail (een afschrift van) de door jou en de verkoper getekende koopakte hebt ontvangen.

'Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk'

Binnen de drie dagen bedenktijd kun je de koopovereenkomst zonder reden ontbinden. Daarna zit je aan de koopovereenkomst vast, tenzij er ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de financiering. Stel: jouw geldverstrekker weigert de geldlening, dan kun je dankzij een ontbindende voorwaarde nog van de koop af. Ontbindende voorwaarden zijn dus een belangrijk onderdeel van het koopcontract.

 

 

Koopcontract laten beoordelen

Wil je zeker weten dat alles in de koopovereenkomst klopt? Laat het koopcontract beoordelen door een van onze juristen. Zo weet je waar je aan toe bent bij de aankoop van de woning. 

Voorbeeld koopcontract

Sinds 1 mei 2017 is een voorbeeld koopovereenkomst beschikbaar. Deze kun je gebruiken bij de (ver)koop van een woning.

Over de auteur

VEH_Laurens_EvR_A9A1269Laurens Simonis van het team Kopen van Vereniging Eigen Huis: 'We bieden mensen een helpende hand bij het kopen van een huis.' 

De koop ontbinden

Het komt soms voor dat je moet afzien van de koop omdat de financiering niet rond komt. Hoe ontbind je de overeenkomst op de juiste manier?

Handig: tips in je mailbox

Van plan een huis te kopen? Ontvang regelmatig informatie en tips in je mailbox.

Onze diensten

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het kopen van een huis.

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden