Balansventilatie met wtw

Balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) is een ventilatiesysteem dat de warmte van de uitgaande lucht gebruikt om de binnenkomende verse lucht te verwarmen.

Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) hergebruikt een deel van de warmte, die anders via het ventilatiesysteem naar buiten verdwijnt. De vervuilde lucht wordt door afzuigpunten in de keuken, badkamer en het toilet uit de woning gezogen. De afgevoerde lucht stroomt langs een warmtewisselaar.

Het warmteterugwin-systeem gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht vervolgens om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen. De opgewarmde verse lucht wordt via leidingen naar ventielen in het huis geblazen. Per jaar bespaar je zo'n 250 m3 gas met een balansventilatiesysteem met wtw.

Regelknop

Bewoners kunnen met behulp van een regelknop het ventilatiesysteem harder en zachter zetten. Het systeem kan niet worden uitgeschakeld. 

Calamiteiten

Bij calamiteiten buitenshuis moet het mogelijk zijn het systeem uit te schakelen. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact, of zet de schakelaar om in de meterkast.

Bypass

Veel balansventilatiesystemen hebben een bypass. Die zorgt ervoor dat de inkomende lucht in de zomer niet langs de warmtewisselaar stroomt.

Onderhoud

De filters in het balansventilatiesysteem moeten regelmatig schoon worden gemaakt. De ventilatorbox een keer per twee jaar en de kanalen ongeveer een keer in de acht jaar. Maak de ventielen regelmatig schoon en plaats deze op dezelfde plek terug.

Aandachtspunten

Afzuigkap aansluiten op de mechanische ventilatie

Sluit een afzuigkap met motor niet aan op de mechanische ventilatie. Een motorloze afzuigkap aansluiten kan wel, maar houd er dan rekening mee dat het ventilatiesysteem snel vervuild raakt. 

Ventileren

Goed ventileren is belangrijk om de lucht in huis gezond te houden. Het voorkomt dat het te vochtig wordt in huis.

Ga je jouw huis verbouwen of isoleren? Neem dan meteen de ventilatie mee om vochtproblemen te voorkomen. Een goed isolatiebedrijf wijst je altijd op het belang van goede ventilatie in de woning.

Bestaande bouw

Balansventilatie met wtw kan bijna niet in bestaande bouw worden toegepast. Alleen bij een complete renovatie van een woning wordt nog wel eens gekozen voor balansventilatie met wtw.

Alternatief: decentrale WTW-ventilatie 
Bij bestaande woningen wordt soms een decentrale wtw-installatie geplaatst. In dat geval wordt in de gevel van elke verblijfsruimte een kleine WTW-box geplaatst. Soms is dit een aparte box, maar de installatie kan ook worden gecombineerd met een radiator. 

Comfort

Een goed functionerend balansventilatiesysteem biedt een hoog comfort. Doordat bij balansventilatie geen rooster nodig is, heb je weinig last van geluiden van buiten de woning.

Balansventilatiesystemen worden niet altijd goed aangelegd, waardoor ze onnodig veel geluid maken. Hierdoor gebruiken veel mensen het systeem niet optimaal. Goed onderhoud is daarnaast van essentieel belang voor het functioneren van het systeem. 

Ik heb last van droge lucht in mijn nieuwbouwwoning met balansventilatie. Wat kan ik daar aan doen?