Dakraam vervangen

In veel oudere woningen zitten nog slecht geïsoleerde dakramen. Een slecht geïsoleerd dakraam in een geïsoleerd dak vormt een koudebrug. Vervang daarom bij  het isoleren van het dak ook het slecht geïsoleerde dakraam. Zo'n raam levert niet alleen een betere uitstraling. Zeker als de (zolder)ruimte wordt gebruikt als leefruimte, is het ook een stuk comfortabeler.

Een bestaand dakraam vervangen is relatief gemakkelijk. Lastiger wordt het als de afmeting van het nieuwe dakraam afwijkt van het bestaande raam. Dan moet de opening in het dak worden aangepast.   

Constructieve aanpassingen

Het minste risico loop je als het nieuwe dakraam tussen de constructieve dragende delen zoals de gordingen of spanten wordt geplaatst. Kies je voor een groter dakraam of voor een plek waar een dragend deel van het dak zit, dan moet de constructie worden aangepast. Laat eventueel een deskundige hiernaar kijken.  

Dakdoos

Bij oudere woningen zijn de dragende delen van het dak meestal zichtbaar. Dat is anders bij de nieuwere woningen. Die hebben een dakdoos. De dragende delen zijn daarin verwerkt. Dan moet goed worden onderzocht waar de dragende delen precies zitten. Mogelijk kan de bouwer van de woning hier meer informatie over geven.

Aanpassen dakpannen

Als het nieuwe dakraam niet van kunststof dakpannen is voorzien, moeten die op maat worden gezaagd om ze goed te laten aansluiten. Houd bij het bepalen van de plaats van het dakraam ook rekening met de ligging van de pannen. Zo zorg je ervoor dat bij het op maat zagen geen kleine stroken overblijven.

Herstel isolatie en dampremmende laag

Is het dak geïsoleerd, dan moet het dakraam goed aansluiten op het isolatiemateriaal. Dit kunnen stroken minerale wol zijn. Anders ontstaat een koudebrug. 

Aandachtspunten

Dampremmende laag

Als er een te groot verschil is tussen de binnen-en buitentemperatuur condenseert de waterdamp, en dat leidt tot houtrot. Bovendien kan het isolatiemateriaal vochtig worden, waardoor de isolerende werking vermindert. Een dampremmende laag (bijvoorbeeld PE folie) voorkomt dit probleem. Er zijn ook speciale klimaatfolies op de markt die het vocht in de constructie reguleren.

Koudebrug

Een koudebrug ontstaat waar het isolatiemateriaal wordt onderbroken. Op die plek gaat de warmte sneller de woning uit. In de binnenlucht aanwezig vocht kan op deze plekken condenseren en zo vochtproblemen veroorzaken.

Kenmerk van koudebruggen is dat de problemen erger worden naarmate het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur groter wordt. Ook de relatieve luchtvochtigheid in de woning speelt hier een belangrijke rol. Goede ventilatie voorkomt een hoge luchtvochtigheid. 

Minerale wol

Minerale wol kan de huid irriteren vanwege de fijne loskomende vezels. Draag daarom goed dekkende kleding en een mondkapje. Komen de vezels toch op uw huid, spoel dan met koud water.