Douche-wtw

Veel warmte verdwijnt bij het douchen via de doucheput in het riool. Deze warmte kun je voor een deel hergebruiken via een douchewater warmteterugwin-installatie (wtw).

Bij een douche-wtw wordt de warmte die normaal via het riool verdwijnt voor een deel hergebruikt. Het warme douchewater geeft de warmte deels af aan de koude waterleiding. Daardoor stijgt deze in temperatuur en is bijmengen met water, bijvoorbeeld vanuit de cv-ketel, minder nodig. Er zijn drie uitvoeringen van de douche-wtw: in de douchebak, in de put en in de afvoerleiding onder de douche. 

De koudwaterleiding krijgt een aansluiting op de douche-wtw. Zo warmt het afvalwater uit de douche het water op. Voor deze aansluiting zijn twee mogelijkheden. Het opgewarmde water gaat rechtstreeks naar de douchekraan óf via de toevoerleiding naar de cv-ketel, die het water verder opwarmt tot de gewenste temperatuur. De douche-wtw is in drie uitvoeringen leverbaar:

  • Douchebak-wtw
    Bij deze uitvoering is de wtw verwerkt in de bodem van de douchebak, die aan twee kanten een aansluiting op de waterleiding krijgt. Het nadeel van deze uitvoering is dat er geen vrije keuze is voor het type douchebak.
  • Douchegoot/put-wtw
    Bij deze uitvoering is de wtw verwerkt in de douchegoot of het putje. 
  • Verticale douche-wtw
    Bij deze uitvoering is de wtw verwerkt in de verticale afvoerleiding. Om deze uitvoering te kunnen plaatsen, moet in de verdieping onder de douche voldoende ruimte zijn voor de verticale buis van de wtw. Meestal komt deze buis in een koker. Zorg ervoor dat de wtw wel altijd bereikbaar is.

Besparing

Het is handig om een douche-wtw te installeren tijdens een verbouwing van de badkamer. Een wtw zorgt voor een behoorlijke besparing op het warmwaterverbruik.  

Aandachtspunten

Eisen

Om te voorkomen dat schoon water en afvalwater vermengen, moet een douche-wtw voldoen aan de eisen van de waterleidingmaatschappij. Dit kun je herkennen aan een KIWA-certificaat.