Kieren in het schuine dak dichten

Warme lucht stijgt op waardoor met name uit het dak veel warmte verdwijnt als daar gaten en kieren zitten. Het is dus belangrijk om die kieren te dichten.

Beschrijving

Gaten en kieren in de dakconstructie zitten met name in de nok en op de aansluitingen van het dak. Bij oude daken zijn ze ook te vinden in het dakbeschot, omdat dat vaak uit losse planken bestaat. Deze losse planken zijn in de loop van de jaren gekrompen en soms gescheurd. Het is ook mogelijk dat door het drogen de knoesten uit het hout zijn gevallen, waardoor kieren ontstaan.

De wijze waarop naden en kieren worden gedicht, hangt met name af van de grootte ervan. 

Kleine naden

Kleine naden van maximaal 1 cm tussen de verschillende bouwdelen kunnen het beste worden gedicht worden met een daarvoor geschikte kit. Gaat het om een naad tussen hout en steenachtig materiaal, gebruik dan een flexibele kit - zoals acrylaatkit - omdat hout altijd blijft werken. Deze kit heeft als bijkomend voordeel dat hij overschilderbaar is.

Grote naden

Grote naden en kieren kunnen het beste worden afgedicht met purschuim. Nadeel is dat het er niet netjes uitziet en bovendien niet overschilderbaar is. Wees voorzichtig met het gebruik van purschuim. Het kan flink uitzetten, waardoor het ook op plekken komt waar het niet moet komen. En het verwijderen van purschuimvlekken is niet eenvoudig, ook niet als het aan de handen zit. Gebruik dus altijd handschoenen.

Dakbeschot

Gaten en kieren in het dakbeschot kunnen het beste worden afgedicht door aan de binnenkant van het dakbeschot een dun plaatmateriaal te bevestigen. De onderlinge naden en aansluitingen rondom kunnen vervolgens worden afgedicht met kit. 

Aandachtspunten

Ventileren

Oudere woningen (vooral die van voor 1975) met weinig isolatie hebben door het grote aantal kieren vaak natuurlijke ventilatie. Door deze woningen te isoleren verdwijnen veel van deze kieren en verandert de vochthuishouding in de woning. Bekijk en verbeter waar nodig de ventilatie als je de woning gaat isoleren. Een goed isolatiebedrijf zal je altijd (naast het geven van isolatieadvies) wijzen op het belang van goede ventilatie in de woning.

Controleer woningscheidende muur

Zitten er naden bij de aansluiting van het dak op de woningscheidende muur, maak ze dicht met brandvertragende kit of purschuim. Zo voorkom je dat bij brand het vuur kan overslaan naar het huis van de buren.