Compensatie stijgende energielasten 2023

Vanwege de gestegen energieprijzen biedt de overheid in 2023 verschillende compensatiemaatregelen. Weten voor welke compensatie je in aanmerking komt? Wij hebben het voor je op een rij gezet. 

Algemene compensatie

Om de energielastenstijging voor iedereen te dempen, neemt de overheid in 2023 de volgende maatregelen:

 • Energieprijsplafond
  Het kabinet wil huishoudens tot een energieverbruik van 1.200 m3 voor gas en 2.900 kWh voor elektra een aangepaste prijs laten betalen. Tot die verbruiksgrenzen geldt voor gas in 2023 een maximumtarief van € 1,45 per m3 en voor elektriciteit € 0,40 per kWh. Deze bedragen zijn inclusief de belastingen.
  Alle leveranciers zijn verplicht het prijsplafond toe te passen. De korting die een gemiddeld huishouden krijgt, is naar verwachting € 2.500 op jaarbasis. Let op! Verbruik je meer energie dan 1.200 m3 voor gas en 2.900 kWh voor elektra dan kun je niet alleen te maken krijgen met hogere leveringstarieven maar ook met een veel hogere belastingdruk.
 • Stadswarmte-regeling
  Wanneer je bent aangesloten op stadsverwarming kom je ook in aanmerking voor het prijsplafond. Voor warmte geldt in 2023 een prijsplafond van € 47,39 per gigajoule (GJ). Ook het verbruiksplafond voor warmte wordt afgeleid van de grens voor gas (1200 m3). De plafondgrens bij warmteverbruik wordt vastgesteld op circa 37 GJ.
 • Tegemoetkoming blokverwarming of blokelektriciteit
  Voor huishoudens die gebruik maken van een collectieve warmtevoorziening (blokverwarming) en huishoudens die gebruik maken van een collectieve stroomvoorziening (blokelektriciteit) geldt een aparte tegemoetkomingsregeling. Deze groepen maken geen aanspraak op de compensatie via het energieprijsplafond, maar kunnen met behulp van een speciaal formulier een subsidie aanvragen bij de Belastingdienst. Inmiddels zijn de subsidiebedragen bekendgemaakt. De minister streeft ernaar om half februari de hele regeling klaar te hebben waarna zo snel mogelijk de aanvragen kunnen worden ingediend bij de Belastingdienst. Ook wordt de gemiste 2 x 190 euro van eind 2022 gecompenseerd voor appartementseigenaren met blokelektriciteit. 

Gerichte compensatie

Gemeenten mogen ook in 2023 een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 beschikbaar stellen aan huishoudens met een laag inkomen. Hoe deze compensatie is ingericht verschilt per gemeente: 

 • In de meeste gemeenten gaat het om mensen met een inkomen met of net boven het sociaal minimum, bijvoorbeeld 120 of 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het sociaal minimum is op dit moment: € 1.250 bruto per maand voor alleenstaanden en € 1.725 per maand voor samenwonenden. 
 • Andere gemeenten hanteren bijvoorbeeld maximaal 120% van het brutominimumloon als criterium. Het minimumloon ligt op € 1.725 bruto per maand (full time). Ook de hoogte van de energietoeslag kan flink verschillen.
 • De wijze waarop je de compensatie ontvangt kan verschillen. Krijg je een uitkering, dan hoef je de toeslag niet aan te vragen. Je krijgt de € 1.300 dan automatisch op je bankrekening. De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. Werkenden, zelfstandigen met een minimumloon of AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten het zelf aanvragen. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente.
 • Weet je niet zeker of je recht hebt op deze vergoeding, vraag dan ook de energietoeslag aan. Je merkt vanzelf of je de toeslag krijgt. Als je te veel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen toeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete. Er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.
 • Het is toegestaan dat gemeenten in 2022 al € 500 van de voor 2023 gereserveerde energietoeslag uitkeren. 

Check de website van jouw gemeente om te zien hoe het in jouw gemeente is geregeld. 

Je vindt alle informatie ook bij de Belastingdienst.

Noodfonds

Het kabinet verwacht dat veel huishoudens als gevolg van de gestegen energieprijzen in de financiële problemen komen. Daarom wordt er 50 miljoen euro gereserveerd voor een tijdelijk noodfonds waarmee huishoudens met een laag inkomen geholpen kunnen worden met de betaling van de energienota. Energieleveranciers dragen minimaal 50% van de financiering. Dit moet je weten over het noodfonds:

 • Huishoudens komen pas in aanmerking voor de subsidie als de energieleverancier alle mogelijkheden van maatschappelijk. verantwoorde incasso heeft doorlopen, er een betalingsregeling is getroffen en er actieve medewerking is vanuit het huishouden
 • Het noodfonds gaat gelden tot uiterlijk 1 april 2023.
 • Het noodfonds is bedoeld ter ondersteuning van huishoudens in de winterperiode die de energienota niet kunnen betalen.
 • Doelgroep: huishoudens met een laag of middeninkomen: maximaal 200% van het bruto sociaal minimum en de energielast is hoger dan 13% van het bruto inkomen. 
 • Eenmaal toegekend zal de subsidie niet meer worden teruggevorderd.
 • Er is geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen het niet toekennen van de aanvraag, wel zal er voor bijzondere gevallen een maatwerk procedure in gang worden gezet.

Afsluitverbod tot 1 april 2023
Normaal mag je energieleverancier bij een betaalachterstand de levering van elektriciteit en gas afsluiten. Behalve als het winter is en je in de schuldhulpverlening zit. Tot 1 april 2023 moeten leveranciers zich aan extra regels houden voordat zij energie mogen afsluiten. Als je een betalingsachterstand hebt, moet de energieleverancier:

 • Je minstens drie keer een betalingsherinnering sturen. Je krijgt steeds 14 dagen de tijd om te betalen;
 • Je een betalingsregeling op maat aanbieden die je kunt betalen;
 • Je informeren dat je hulp kunt krijgen als je schulden hebt;
 • Er alles aan doen om persoonlijk contact met je te krijgen. Bijvoorbeeld per brief, e-mail, telefonisch of door langs te gaan.

Financiële hulp bij problemen

Mocht je financiële hulp nodig hebben kun je het volgende doen: 

 • Energieleverancier
  Huishoudens die nu al tegen financiële problemen aanlopen kunnen ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier. 
 • Gemeente
  Je kunt contact opnemen met het Geldloket van de gemeente.
 • Landelijk
  Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. En kijk ook eens op Geldfit.nl, een website die je helpt je financiële situatie vast te stellen.

Verlaag je energienota

Isoleren, zonne-energie en duurzaam verwarmen

Hoe kun je de vloer isoleren? Wat kosten zonnepanelen? Hoe werkt een warmtepomp? Zo maak je je huis duurzaam. Over energiezuinige maatregelen

Bespaar energie met deze tips

Hoe kun je snel energie besparen zonder grote investering? Met deze tips verlaag je eenvoudig je energieverbruik. Bekijk de tips

Bespaar met ruimteverwarming

Bespaar energie en verwarm ruimtes in je woning apart van elkaar. We geven je een aantal tips. Lees meer

Je huis verduurzamen met subsidie

Wil je energiebesparende maatregelen nemen, dan kun je hiervoor mogelijk subsidie krijgen. Deze subsidies zijn er