Energiebelasting

Huishoudens betalen energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. De belasting moet consumenten stimuleren zuiniger met energie om te gaan.

Stijgende energieprijzen en belastingcompensatie

Update 29/12/2021: Om de energierekening betaalbaar te houden als gevolg van de stijgende energieprijzen biedt de overheid in 2022 compensatie via de energiebelasting. De belastingcompensatie voor energielasten is aangepast. Huishoudens met een gemiddeld energieverbruik krijgen ruim € 400 korting op de energiebelasting. Tegelijkertijd trekt het kabinet 150 miljoen euro extra uit om kwetsbare huishoudens te helpen met de isolatie van hun woning. Ook ontvangen huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ongeveer € 200 extra om de hogere energierekening te betalen. 

> Meer over de compensatie

De belasting wordt via de energierekening in rekening gebracht. Energieleveranciers dragen de belasting af aan de Belastingdienst. De tarieven van de energiebelasting verschillen per jaar. Huishoudens betalen 21 % btw over de energiebelasting.

Opslag duurzame energie

Sinds begin 2013 betalen huishoudens naast de energiebelasting ook een heffing die bedoeld is om de productie van duurzame energie te stimuleren. Deze opslag duurzame energie staat net als de energiebelasting op de energierekening. De hoogte van de opslag is afhankelijk van het energieverbruik.

Vermindering energiebelasting

Een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. Daarom hoeft daarover geen energiebelasting betaald te worden. Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. Voor een onroerende zaak met een verblijfsfunctie, een woonhuis, is dit € 682 excl. btw (2022) per jaar. Vanaf 2015 is de heffingskorting voor ruimten zonder verblijfsfunctie, zoals de algemene ruimten van een appartementencomplex, afgeschaft.

Teruggave energiebelasting

Sommige huishoudens en Verenigingen van Eigenaren kunnen in aanmerking komen voor een teruggave energiebelasting.

Salderen

Huishoudens die zelf duurzame energie opwekken (bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windturbine) mogen gebruikmaken van de salderingsregeling. Een deel van de opgewekte energie verbruik je zelf en wat je niet meteen zelf kunt gebruiken, lever je via dezelfde aansluiting terug aan het openbare net. Als jouw elektrische apparaten energie nodig hebben, maar jij op dat moment geen of te weinig energie zelf opwekt, dan levert jouw energiebedrijf jou het verschil. Op je energierekening staat hoeveel energie je geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf en ook wat je hebt teruggeleverd.

Salderen houdt in dat de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het energieverbruik dat je hebt afgenomen van je energieleverancier. Door deze verrekening ontvang je dezelfde prijs (inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie, btw en kosten voor het stroomverbruik) voor de teruggeleverde energie als die je betaalt voor de energie die je op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee ze de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 wil afbouwen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel eerst nog goedkeuren voordat het afbouwplan in 2025 in werking kan treden.

Verlaagd tarief energiebelasting

Sinds 1 januari 2015 krijgen Verenigingen van Eigenaren een belastingkorting als zij duurzame energie opwekken. Voorwaarde is dat de stroom wordt verbruikt door kleinverbruikers en dat de leden van de Vereniging van Eigenaren in een postcoderoos rond de installatie wonen. De postcoderoos is de postcode van de installatie plus de aangrenzende postcodes.

Met ingang van 1 januari 2016 is voor duurzaam opgewekte energie binnen deze regeling geen energiebelasting verschuldigd. De korting maakt sindsdien dus plaats voor een volledige vrijstelling. Ook zijn de voorwaarden in de geografische afbakening (postcoderoos-voorwaarde) aangepast. Daardoor kunnen meer mensen deelnemen aan een project.

De fiscale postcoderoosregeling is per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen. Voor alle energiecoöperaties en VvE’s die vóór die datum al een goedkeuring hebben ontvangen van de Belastingdienst geldt overgangsrecht. Deze instellingen blijven 15 jaar recht hebben op de vrijstelling voor de energiebelasting voor de teruggeleverde energie. In plaats van de fiscale postcoderoosregeling worden nieuwe energiecoöperaties en VvE’s sinds 1 januari 2021 gestimuleerd via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 

Bereken jouw belastingontwikkeling

Reken met onze Energiebelastingtool uit wat de belastingontwikkeling voor jou betekent. De uitkomst is een weergave van de ontwikkeling van de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw. De tool geeft dus alleen inzicht in de ontwikkeling van de belastingen op je energierekening. Je rekening bestaat ook nog uit leveringskosten en netwerkkosten.

Lees meer

Snel en eenvoudig energie besparen

Van laagdrempelige tips tot overstappen naar een andere energieleverancier. Ontdek hoe je eenvoudig kunt besparen. Over energie besparen

Snel energie besparen, zo doe je dat

Bekijk welke energiebesparende maatregelen je voor minder dan honderd euro kunt nemen. Lees het artikel uit Eigen Huis Magazine. Lees het artikel

Bespaar energie met deze tips

Hoe kun je snel energie besparen zonder grote investering? Met deze tips verlaag je eenvoudig je energieverbruik. Bekijk de tips

Lesje energierekening lezen

Een keer per jaar ontvang je een jaarrekening van je energieleverancier. Wat staat er eigenlijk allemaal op? Lees het artikel uit Eigen Huis Magazine. Lees het artikel