Artikel
duurzaam wonen

Rood staan om te vergroenen

Het kost geld om je woning te verduurzamen. Wie gaat dat betalen? Banken springen in op de vraag.
Auteur: Erwin Buter | Publicatiedatum: 20 mei 2020
In 2050 zullen 7 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn. Veel huiseigenaren moeten dus aan de bak om duurzame maatregelen te treffen. De meesten zullen dit volgens een onderzoek van ABN Amro uit eigen zak betalen. Toch zijn er zo’n 600.000 woningbezitters – 10 tot 20 procent van het totaal, aldus budgetvoorlichter Nibud – die hiervoor niet de middelen hebben. Die groep kan op zoek naar een lening.

Sinds 2018 kunnen huiseigenaren niet meer dan 100 procent van de woningwaarde lenen. Treffen ze duurzame maatregelen, dan mag dat percentage oplopen tot 106. Hier zitten wel voorwaarden aan: zo moet de lener nota’s overleggen en controleert de verstrekker of de werkzaamheden uitgevoerd zijn.
Vereniging Eigen Huis - groene huizen

Vorig jaar bevatte 4 procent van de hypotheekoversluitingen en tweede hypotheken een leningdeel voor energiebesparende voorzieningen, meldt Hypotheek Datanetwerk Nederland. Dat lijkt weinig, maar is het is een toename van ruim 55 procent ten opzichte van 2018.

Een aantal hypotheekverstrekkers speelt in op de toegenomen vraag. De Rabobank geeft een rentekorting; volgens een woordvoerder om klanten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Klanten die van dit aanbod gebruikmaken, gingen volgens haar toch al verhuizen of verbouwen. “Dan is het een logisch moment om ook over verduurzaming na te denken.” Ook zegt zij bestaande klanten proactief te benaderen. De bank zag vorig jaar het aandeel hypotheken waar werd bijgeleend voor vergroening stijgen van 4 naar 11 procent.

Opleiding voor adviseurs

De Rabobank ziet het als haar missie om een duurzame woning voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. Ze streeft in 2025 een portefeuille na van gemiddeld label B; in 2030 moet dat gemiddeld label A zijn. Om de verduurzaming van de woningmarkt te versnellen, begon de bank het afgelopen najaar een opleiding voor adviseurs hoe zij hun klanten beter kunnen begeleiden bij verduurzaming. De opleiding staat ook open voor adviseurs die niet bij de Rabobank werken.

De Volksbank spijkert haar adviseurs eveneens bij - ook met als doel de hypotheekportefeuille te vergroenen. Bij alle merken van de voormalige SNS Reaal kunnen klanten tot 106 procent lenen om de woning te verduurzamen, zegt een woordvoerder, zelfs als de huiseigenaren nog niet precies weten welke maatregelen zij willen treffen. Bij groene dochter ASN komt er een korting op de rente als mensen hun huis energiezuinig willen maken.

Kortingen

Banken proberen niet alleen via rentepercentages klanten te bewegen in actie te komen. Ze geven ook tips om te verduurzamen en werken samen met partners die korting krijgen op duurzame investeringen. ABN Amro biedt bijvoorbeeld naast duurzame hypotheken ook groene leningen aan: zo worden eventuele notariskosten vermeden. Ook Triodos biedt buiten de hypotheek een energiebespaarlening aan en heeft daarnaast een korting op de hypotheekrente, zegt directeur hypotheken Jeroen Pels. Hoe gunstiger het energielabel, hoe meer korting de klant kan krijgen. “Dat geldt ook tijdens de looptijd: iemand die alsnog verduurzaamt, profiteert direct van een lagere rente over de hele schuld.”

We willen onze klanten vooral motiveren om te verduurzamen. 

 

De duurzame bank is met 8.000 verstrekte hypotheken een relatief kleine speler. “Wij zien wel een rappe groei, maar dat is niet ons doel. We willen onze klanten vooral motiveren om te verduurzamen. Duurzaamheid is bij ons geen productcategorie, we zijn ervoor opgericht.”

Warmtefonds

Niet alle hypotheekverstrekkers werken overigens met ‘groene’ hypotheken. Zo verleent ING haar hypotheken tot 100 procent van de woningwaarde (na verbouw). Eventuele vergroeningsmaatregelen moeten dus binnen dat bedrag worden gefinancierd. De bank wijst erop dat eigenaren via het Warmtefonds van het Rijk al leningen kunnen aangaan om het huis te verduurzamen. “Het Warmtefonds biedt een bijzonder lage rente en met een lange looptijd voor een persoonlijke lening. Het is goed dat verduurzaming wordt gestimuleerd, maar het aanbod van de overheid kan de markt niet gemakkelijk pareren, vanwege de gunstige voorwaarden die de overheid biedt”, verklaart een woordvoerder de keuze.

Niet te ver vooruitlopen

Michel Ligtlee, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis, juicht het toe dat banken aandacht hebben voor verduurzaming van het huis en hun adviseurs bijscholen. “Het is een natuurlijk moment om bij een nieuwe hypotheek of oversluiten na te denken of je isolatie of zonnepanelen wilt meefinancieren.”

Het is een natuurlijk moment om bij een nieuwe hypotheek of oversluiten na te denken of je isolatie of zonnepanelen wilt meefinancieren.

 

Hij ziet de grootste uitdaging bij die groep mensen die voor jaren hun hypotheek hebben vastgezet en die niet in zicht van geldverstrekkers zijn. “Hoe krijgen de banken hen in beeld?” De vereniging krijgt van leden veel vragen over vergroening, zegt Ligtlee. Hij wijst hen erop dat ze niet te ver vooruit moeten lopen met aanpassingen. “Isolatie en zonnepanelen leveren meteen wat op, daar zul je geen spijt van krijgen. Het klinkt heel mooi dat je met geleend geld een warmtepomp kunt aanschaffen, maar wat doe je als over twee jaar de gemeente besluit jouw wijk op het warmtenet aan te sluiten? Dan ben je die extra lening te vroeg, en voor niets, aangegaan.”

 

Dit is een bewerkte versie van het artikel 'Rood staan om te vergroenen’ uit Eigen Huis Magazine, editie mei 2020.

Meer lezen

Wat betekent het Klimaatakkoord voor jou?

De komende jaren moeten huiseigenaren hun woning isoleren en van het aardgas af halen. Dit en meer staat in het Klimaatakkoord. De belangrijkste maatregelen

Geld lenen voor energiebesparing

Heb je onvoldoende geld voor energiebesparende maatregelen? Kijk wat de mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een lening. Over leningen

Je huis verduurzamen met subsidie

Wil je energiebesparende maatregelen nemen, dan kun je hiervoor mogelijk subsidie krijgen. Deze subsidies zijn er