Artikel
Opiniestuk uit de telegraaf

'Buikpijn van kosten verduurzaming huis'

Huiseigenaren moeten worden verleid om hun woning duurzaam te maken, vindt het kabinet. Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis, is bezorgd over de vorderingen. 'Voordat zo’n warmtepomp goed draait, ben je zo € 20.000 verder. Wie kan en wil dat betalen?'

Auteur: Cindy van de Velde, directeur Vereniging Eigen Huis

In Den Haag lijkt nu toch enig realisme zichtbaar te worden. Onlangs wees het kabinet het drastische plan af om de belasting op gasverbruik de komende jaren met 75 % te verhogen. En nu zegt het kabinet ook: we moeten mensen verleiden om hun huis te verduurzamen. Precies! Maar verleiden is niet vrijblijvend, verre van dat. Het verplicht de overheid en professionals om consumenten te helpen stap voor stap de beste energiebesparende maatregelen te nemen. Daar zien we nu nog te weinig van.

Onbegrijpelijk

Zo gaat de energierekening voor huiseigenaren volgend jaar met gemiddeld € 150 omhoog. Van de miljarden die dat oplevert gaat vooral het bedrijfsleven profiteren. Slechts een fractie ervan gaat huiseigenaren op weg helpen met de verduurzaming van hun huis. Die krijgen voor de hogere belasting dus – vrijwel – niets terug. Terwijl ze toch echt fors zullen moeten investeren in zaken als isolatie, zonnepanelen en warmtepompen om van het aardgas af te komen. Deze verdeling is onbegrijpelijk.

Mensen krijgen buikpijn van de kosten die verduurzaming van hun huis vergt. Dat merken wij tijdens de vele gesprekken die we met onze leden voeren. Zo’n warmtepomp bijvoorbeeld; voordat die goed draait ben je vaak al zo’n € 20.000 verder. Wie kan en wil dat betalen?

Wij vinden dat de lasten na verduurzaming van het huis niet hoger mogen zijn dan hun huidige energierekening. Daarvoor hebben wij tijdens de eerste ronde klimaattafelonderhandelingen gestreden. Die zogeheten ’woonlastenneutraliteit’ stond ook in de opzet van het Klimaatakkoord, maar is nu weer afgezwakt tot ’een nastrevenswaardig uitgangspunt’. Jammer, zo slaat voorzichtig enthousiasme al dood voor we goed en wel begonnen zijn.

Er is goede hoop dat innovatie op den duur zorgt voor betaalbaarder systemen, maar voorlopig zal de overheid mensen toch echt nog financieel op weg moeten helpen met subsidies of belastingvoordelen.

Happy few

Op dit moment lijkt verduurzaming vooral iets voor de happy few, voorlopers die met hun enthousiasme hun buurtgenoten aansteken om ook zonnepanelen aan te schaffen. Maar iedereen moet kunnen meedoen.

Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten per wijk met een plan komen waarin staat hoe en wanneer woningen van het aardgas af gaan. Dat duurt nog even en velen zullen dat afwachten. Want stel dat er in jouw wijk stadsverwarming komt, terwijl je een paar jaar daarvoor duizenden euro’s hebt geïnvesteerd in een nieuwe HR-ketel of een warmtepomp. Dat was dan korte vreugd. Daarom aan gemeenten de taak zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun wijkaanpak.

Hoofdlijnen

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het klimaatakkoord uitgewerkt aan de klimaattafels. De uitkomst zal bepalend zijn voor het draagvlak bij de burger. Dat worden spannende tijden, want zonder draagvlak is een akkoord niks waard. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de onderhandelaars. Wanneer zij de knelpunten van energiebesparing wegnemen en consumenten weten te verleiden om in actie te komen, kan verduurzaming een vlucht nemen.

Dit opiniestuk verscheen op 14 november 2018 in de Telegraaf en op telegraaf.nl ›