Buitenkant plat dak isoleren 

Het isoleren van een plat dak aan de buitenkant (de warm dakconstructie) is ingewikkelder dan het isoleren van de binnenzijde. Daarom is het een klus voor de vakman.

Bouwfysisch gezien zitten er wel minder risico's aan het isoleren van de buitenkant. Ben je van plan om een nieuwe dakbedekking te (laten) leggen, dan is isoleren aan de buitenkant zeker het overwegen waard.

De buitenkant van een plat dak isoleer je met de warm dakconstructie die condensatieproblemen voorkomt. Besteed deze ingewikkelde klus uit aan een vakman. Het isolatiemateriaal wordt aangebracht op het bestaande dak. Hierdoor wordt het dak in het geheel wat hoger. Mogelijk vraagt dat om aanpassingen van de dakranden, goten en aansluitende loodslabben. 

Is de bestaande dakbedekking nog in redelijke staat, dan kan die blijven zitten. Die vormt dan gelijk een dampremmende laag om vochtproblemen te voorkomen. Een dakbedekking in slechte staat moet worden verwijderd. Er wordt een nieuwe dampremmende laag aangebracht om vochtproblemen tegen te gaan in de vorm van bijvoorbeeld een laag folie of een (goedkope) bitumen bedekking. Over het isolatiemateriaal wordt een nieuwe dakbedekking aangebracht.

Hoogteverschil

Bij een gezamenlijk dak met de buren kan hoogteverschil ontstaan, tenzij je  met de buren overeenkomt het dak samen te isoleren. Doen de buren niet mee, laat dan in de dakbedekking een waterscheiding aanbrengen. Een professionele dakdekker weet hoe hij dit moet doen.

Aandachtspunten

Afschot isolatiemateriaal

Is er te weinig dakafschot, verbeter dit dan met behulp van afschot-isolatiemateriaal. Dit zijn isolatieplaten die aan de ene kant dikker zijn dan aan de andere zijde, zodat automatisch afschot ontstaat. 

Dampremmende laag

Als er een te groot verschil is tussen de binnen-en buitentemperatuur condenseert de waterdamp, en dat leidt tot houtrot. Bovendien kan het isolatiemateriaal vochtig worden, waardoor de isolerende werking vermindert. Een dampremmende laag (bijvoorbeeld PE folie) voorkomt dit probleem. Er zijn ook speciale klimaatfolies op de markt die het vocht in de constructie reguleren.

Extra isolatie

Bij het aanbrengen van extra isolatie (naïsolatie) kunnen vochtproblemen ontstaan. Dat komt doordat waterdamp op een andere plek in huis overgaat in water. En dat kan leiden tot houtrot. Een bouwfysicus berekent of naïsolatie tot vochtproblemen leidt.

Goten en loodslabben aanpassen

De buitenkant van het dak isoleren heeft consequenties voor de aansluitende constructies. Dakranden en goten moeten worden aangepast en loodslabben worden meestal hoger in het metselwerk geplaatst.

Loodslabbe infrezen

Als de loodslabbe door de isolerende maatregel hoger in de constructie moet worden geplaatst, moet de slabbe in het buitenspouwblad worden gefreesd en worden doorgevoerd in het binnenspouwblad. Als het zeker is dat er geen vocht in de spouw kan komen, is lood infrezen voldoende. De maximale lengte van de loodslabbe is zo'n 1,5 meter.

Ventileren

Oudere woningen (vooral die van voor 1975) met weinig isolatie hebben door het grote aantal kieren vaak natuurlijke ventilatie. Door deze woningen te isoleren verdwijnen veel van deze kieren en verandert de vochthuishouding in de woning. Bekijk en verbeter waar nodig de ventilatie als je de woning gaat isoleren. Een goed isolatiebedrijf zal je altijd (naast het geven van isolatieadvies) wijzen op het belang van goede ventilatie in de woning.