Bovenkant begane grond isoleren

Het isoleren van de bovenkant van de begane grondvloer is ingrijpend, omdat de vloer hierdoor hoger wordt. De vloer moet helemaal leeg gemaakt worden en de deuren ingekort. Deze isolatiemethode is om die redenen alleen aan te raden in combinatie met een grote verbouwing. Je kunt dit het beste uitbesteden.

Hoe het isolatiemateriaal wordt toegepast hangt af van de vloer en de gewenste afwerking hierop. Je kunt er eventueel voor kiezen om deze maatregel te combineren met het aanbrengen van vloerverwarming

Meestal worden voor deze klus stevige isolatieplaten gebruikt. Op deze platen wordt de vloerafwerking geplaatst. Afhankelijk van de afwerking kan dit rechtstreeks op isolatiemateriaal of met een extra tussenlaag zoals een cementdekvloer. Ga eerst na of de vloer een eventuele gewichtstoename wel kan dragen.

Houten vloeren

Bij een houten vloer wordt het isolatiemateriaal rechtstreeks aangebracht op de vloer. Daaroverheen komt de vloerafwerking. Moet de vloerafwerking worden gelijmd zoals bij tegels of tapijt het geval is, laat je dan goed informeren over wat wel en niet mogelijk is. De lijm mag bijvoorbeeld het isolatiemateriaal niet aantasten. 

Betonnen (steenachtige) vloeren

Deze vloeren zijn in Nederland meestal voorzien van een (cement)dekvloer. Er zijn twee mogelijkheden:

  • De bestaande dekvloer wordt eruit gehaald en rechtstreeks aangebracht op de bestaande constructievloer. Daarover kan een nieuwe dekvloer worden aangebracht. 
  • Het isolatiemateriaal wordt geplaatst over de bestaande dekvloer. In dat geval gelden dezelfde aandachtspunten als bij een houten vloer.

Combinatie met vloerverwarming

Isolatie aan de bovenkant van de vloer kan een goede optie zijn als je  vloerverwarming wilt. Een goed aangelegde vloerverwarming is niet alleen comfortabel maar ook energiebesparend. Voor deze toepassing zijn isolatieplaten verkrijgbaar die gelijk voorzien zijn van sleuven voor de vloerverwarmingsleidingen. Ook voor houten vloeren zijn vloerverwarmingssystemen leverbaar. 

Aandachtspunten

Vloerhoogte wijzigen

Vloerisolatie heeft tot logisch gevolg dat de vloer hoger komt te liggen. Als de deur hierdoor klemt, kun je deze korter maken, of verhogen met een ringetje op het scharnier. 

Een hogere vloer heeft ook gevolgen voor de hoogte van de eerste traptrede, de aanrechthoogte en de hoogte van de ramen.