Artikel
Verduurzaming

Doe je duurzaam, stijgt je ozb

Gaat het lukken om zonnepanelen uit de ozb te vissen?

Zonnepanelen tellen mee voor de WOZ-waarde, en dus voor de ozb-aanslag. De Tweede Kamer wil panelen uit de ozb houden, omdat huiseigenaren anders gestraft worden voor het verduurzamen van hun woning.
Auteur: Ilse Akkermans | Publicatiedatum: 5 februari 2019

Deze weken ontvangen alle huiseigenaren het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen, met daarin de WOZ-waarde van hun woning op 1 januari 2018. De WOZ-waarde is de heffingsgrondslag voor verscheidene belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). ‘Alles dat bij de woning hoort en bij eventuele verkoop wordt meeverkocht, telt mee bij de bepaling van die WOZ-waarde’, zegt Jan Gieskes, secretaris bij de Waarderingskamer. Dus ook zonnepanelen.

Gestraft met hogere ozb

Dat werd in april 2018 nog eens bevestigd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een hoger beroep aangespannen door een huiseigenaar. Daarna gingen gemeenten en politieke partijen zich roeren: was het niet oneerlijk dat huiseigenaren die hun huis verduurzamen, worden gestraft met een hogere ozb-aanslag? Niet dat het om grote bedragen gaat – in een reactie op Kamervragen schat staatssecretaris Menno Snel van Financiën de mogelijke stijging van de ozb voor een gemiddeld huishouden met zonnepanelen op 5 tot 10 euro per jaar. Maar het gaat om het principe.

In november dienden daarom VVD en D66 een motie in waarin ze de regering vroegen iets te bedenken om zonnepanelen standaard buiten de ozb te houden. Die motie werd in november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Hoe het kabinet daaraan gevolg gaat geven, was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Een simpele oplossing lijkt evenwel niet voorhanden. ‘Momenteel is er in elk geval wettelijk geen mogelijkheid om zonnepanelen bij het vaststellen van de WOZ-waarde buiten beschouwing te laten’, zegt Jan Gieskes, secretaris bij de Waarderingskamer.

Verduurzaming belonen

Het is dan een vraag voor de politiek of je huiseigenaren via de ozb kunt compenseren voor hun investering in zonnepanelen, of dat je beter een subsidie kunt geven voor alle duurzaamheidsinvesteringen.’ Alle gemeenten vragen zich af hoe ze investeringen van hun inwoners in verduurzaming kunnen belonen, zegt Peter Verheij, wethouder van Alblasserdam en lid van de commissie Financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Maar het wettelijke instrument om dat via belastingen te doen, is er nog niet’, zegt Verheij. ‘We mogen mensen met energielabel A niet minder belasting laten betalen dan mensen met energielabel D, omdat het ozb-tarief voor alle woningen gelijk moet zijn.’

Volgens de Gemeentewet mogen gemeenten zonnepanelen wel buiten de heffingsmaatstaf voor de ozb laten. Maar als ze dat al zouden willen, kunnen ze het niet, omdat ze niet weten wie zonnepanelen heeft, en wat die (nog) waard zijn. Verheij: ‘Netbeheerders kunnen zien dat mensen met zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Maar gemeenten mogen volgens de wet niet bij die gegevens. Iedere huiseigenaar zou daarvoor toestemming moeten geven. Dat is te complex.

Verheij wijst erop dat de ozb niet de enige belasting is die gekoppeld is aan de WOZ-waarde. ‘Denk aan de Waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. De vraag is daarom ook nog welk type belasting het meest geschikt is om die duurzaamheidsstimulans te geven. Daarover willen we praten met de rijksoverheid.’

'Kopers willen gewoon een huis'

Om mensen via welke belasting dan ook te kunnen compenseren, moeten overheid en gemeenten erachter kunnen komen hoe duurzaam woningen zijn. ‘Je zou de Energie-Index van een woning kunnen vastleggen’, zegt Gieskes. ‘Die zegt iets over de energieprestatie. Van bijvoorbeeld zonnepanelen zou je ook het bouwjaar moeten registreren, want zonnepanelen van tien jaar geleden presteren aanmerkelijk minder dan die van nu.’ En die panelen zijn ook minder waard.

Gemeenten hebben voorlopig ook nog geen zicht op de invloed van zonnepanelen op de WOZ-waarde. En in een overspannen markt als de Randstad is de invloed van zonnepanelen op de marktwaarde van een huis niet te meten, stelt Gieskes. ‘Kopers willen gewoon een huis’, zegt hij. ‘Ze bieden tegen elkaar op. Het is niet duidelijk of ze extra betalen voor een huis met zonnepanelen. Daarom weten we nog niet of zonnepanelen een waardeverhogend effect hebben.’

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Een hogere WOZ-waarde kan gunstig zijn, als je je huis wilt verkopen, of de risico-opslag op je hypotheek omlaag kan. Maar het betekent vaak ook dat de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt. Als je vermoedt dat de WOZ-waarde van je huis niet klopt, kun je bezwaar maken. Via de WOZ-check van Vereniging Eigen Huis kom je er snel achter of dat zin heeft. Daarvoor hoef je alleen de WOZ-waarde en je adresgegevens in te vullen. ‘Dan weet je hoe groot je kans is op een succesvol bezwaar’, zegt Jos Oosters van WOZ Consultants, die de tool samen met Calcasa ontwikkelde. Je kunt zelf bezwaar maken, of dat aan bijvoorbeeld WOZ Consultants overlaten. Dat is kosteloos, het bureau werkt volgens het principe ‘no cure no pay’.