Artikel
Energierekening

Lesje energierekening lezen

Een keer per jaar ontvang je een jaarrekening van je energieleverancier. De meeste mensen kijken alleen naar het bedrag onderaan de streep: bijbetalen of niet? Maar er staat veel meer informatie op. Eigen Huis Magazine legt de rekening uit.
Auteur: Ester van Veen | Publicatiedatum: November 2020

Verbruik

De meterstanden op je jaarrekening moeten overeenkomen met de standen die je hebt doorgegeven. Heb je een slimme meter? Dan leest de netbeheerder die op afstand uit.

Leveringskosten

Er zijn twee soorten leveringskosten: vaste en variabele. Vaste leveringskosten: bedrag per maand voor stroom en gas, ongeacht je energieverbruik. De energieleverancier bepaalt zelf het tarief. Variabele leveringskosten: bedrag dat je per kilowattuur elektriciteit of kuub gas betaalt.

Vereniging Eigen Huis energierekening

Netbeheerkosten

Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan het energienet en verzorgt het transport van stroom en gas. Hiervoor rekent het bedrijf kosten en de energieleverancier brengt die bij je in rekening. De kosten verschillen per  netbeheerder. Je kunt niet wisselen van netbeheerder.

Belastingen

Ongeveer de helft van je energierekening bestaat uit belastingen. Energiebelasting: een heffing die je over elke verbruikte kilowattuur stroom of kuub gas betaalt. Vermindering energiebelasting: elke huiseigenaar die stroom verbruikt, heeft recht op vermindering van de energiebelasting. Opslag duurzame energie: een belasting over het gebruik van gas en stroom. De opbrengsten worden gebruikt om de productie van duurzame energie te betalen.

Termijnbedragen

Elk jaar schat de leverancier, op basis van je verbruik het jaar ervoor, hoeveel energie je gaat gebruiken. Het nieuwe termijnbedrag wordt hierop gebaseerd.

Correctiefactor gas

Gasverbruik wordt altijd gecorrigeerd, omdat de verbrandingswaarde van gas kan verschillen. De correctiefactor hoort 0,9 tot 1,03 te zijn. Is de factor hoger, dan betaal je te veel.

Salderen (voor wie zonnepanelen heeft)

Voor elke kilowattuur stroom die je opwekt, ontvang je van de energieleverancier hetzelfde bedrag dat je per kilo-wattuur betaalt. Elke leverancier verrekent dit op een andere manier.

Terugleververgoeding (voor wie zonnepanelen heeft)

Als je meer stroom levert aan het net dan je verbruikt, ontvang je een terugleververgoeding. Dit is een lagere vergoeding dan je zelf per kilowattuur betaalt. Het tarief verschilt per energieleverancier.

Dit is een bewerkte versie van het artikel 'Lesje energierekening lezen' uit Eigen Huis Magazine, editie november 2020.

Meer lezen

Nieuw energiecontract

Hoe werkt overstappen van energieleverancier? Hoe vergelijk je energiecontracten? Lees de artikelen

Energiecontracten vergelijken: zo doe je dat

Energiecontracten vergelijken een lastige klus? We leggen uit hoe je dit het beste kunt doen. Kijk bijvoorbeeld naar de kale tarieven. Tips vergelijken

Hoe werkt het overstappen van energieleverancier?

De overstap naar een andere energieleverancier is een administratieve handeling; je komt nooit zonder stroom te zitten. Overstappen is zo geregeld

Overstappen: zo werkt het

Een van de eenvoudigste manieren om je energierekening te verlagen is overstappen naar een andere energieleverancier. Overstappen doe je zo