De laatste berichten uit Groningen:

Nicole van Eijkern en Henk de Lange Versterking Groningen

Zelfs de Arbiter moet zich verweren tegen de NAM

10 oktober 2018

Omdat de pogingen van Nicole en Henk om er samen met de NAM uit te komen, niets opleverden, hebben ze hun schadedossier voorgelegd aan de Arbiter. Ze zijn één van de 6.000 oude schadegevallen waar de NAM een ruimhartig voorstel moest doen in opdracht van Wiebes. Het ‘coulancebod’ was allesbehalve ruimhartig of coulant: negenduizend euro.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Twee drukke weken

8 oktober 2018

Vandaag, 8 oktober, geeft mijn bouwbegeleider (NCG) aan dat er hopelijk binnenkort meer duidelijkheid zal zijn vanuit de constructeur over de voortgang. Sinds medio juli is er nog geen volgende voortgangsrapportage.

Lees meer
Nieuws Pers Versterking Groningen

VEH: ‘Het moet in Groningen afgelopen zijn met het getreuzel’

24 september 2018

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen heeft Vereniging Eigen Huis haar grote bezorgdheid geuit over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Lees meer
Versterking Groningen

Het ontbreekt aan een menselijke benadering

23 september 2018

Lees de inbreng van Steven Wayenberg (Vereniging Eigen Huis) op werkbezoek in Groningen

 

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Protestdemonstratie naar het Code Rood kamp

27 augustus 2018

Ik loop mee met de protestdemonstratie naar het Code Rood kamp dat de Nam locatie in Farmsum, op loopafstand van mijn huis, tijdelijk bezet. Ik ken vele (Groningse) deelnemers aan dat kamp. Vanwege een langgewenste familievakantie kon ik niet deelnemen aan het kamp zelf: ik ben net op tijd terug voor de demonstratie, mede georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en gefaciliteerd door de burgemeester van Delfzijl.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Bevoeld en beklopt als een koe op de veemarkt

23 juli 2018

Twee makelaars komen langs om mijn huis te taxeren. Dit doen zij in opdracht van de bouwbegeleider van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ter invulling van het versterkingstraject. Het taxatiebedrag wordt de basis voor het versterkingsbudget.

Lees meer
Bert Smit Versterking Groningen

De sloop en nieuwbouw gaan definitief door

19 september 2018

Afgelopen donderdag (13 september) is een bewonersbijeenkomst gehouden in ons dorpshuis ’t Zandt.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie (Commissie) hebben we niks gehoord

16 september 2018

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie (Commissie) hebben we niks gehoord, hoewel een inspecteur deze maand zou langskomen.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Er zijn een aantal aardbevingen achter elkaar geweest

12 augustus 2018

Er zijn een aantal aardbevingen achter elkaar geweest, waardoor we nieuwe schade hebben opgelopen.

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

Ons huis is straks gasloos

23 september 2018

Vandaag overeenstemming bereikt met de onderaannemer om ons huis te voorzien van een Warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

(T)huis wordt bouwplaats

17 juni 2018

Vanmorgen hebben wij ons “thuis” overgedragen aan de aannemer.

 

Lees meer
Rieks Ridder Versterking Groningen

Het versterkingstraject heeft vijf weken stilgelegen

6 september 2018

Het versterkingstraject heeft vijf weken stilgelegen wegens de bouwvak en de vakantie van de bouwbegeleider. De laatste twee stappen voordat ons huis versterkt gaat worden, zijn deze week uitgevoerd, namelijk de taxatie van de herbouwwaarde en het finaliseren van de offerte van de aannemer.

Lees meer
Hanneke Hoeksema Versterking Groningen

De noodzakelijke verhuizing uit ons huis ...

9 september 2018

De noodzakelijke verhuizing uit ons huis naar een tijdelijke woning komt steeds dichterbij. Gelukkig hebben we een mooie woning op loopafstand van ons huis gevonden. De eigenaar woont voor zijn werk in Frankrijk en was zo aardig om zijn woning aan ons aan te bieden.

Lees meer
Versterking Groningen

De Haagse werkelijkheid en die van Groningen.

12 juli 2018

Op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces staat nog slechts een onderwerp op de agenda: Groningen.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Reactie op het Kamerdebat

8 juli 2018

We hebben het debat gevolgd op onze mobiele telefoons met oortjes, omdat we die middag niet thuis waren. We wilden het debat niet missen, omdat we deel uitmaken van de groep van 1588 woningen waarover steeds wordt gesproken.

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

Mijn gevoel na het laatste Kamerdebat voor het zomerreces?

6 juli 2018

Er wordt steeds gegoocheld met getallen. Hoeveel huizen er verzwakt zijn en hoeveel er versterkt worden, niemand die het precies weet.

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

Wanneer Wiebes zijn toezeggingen nakomt ...

5 juli 2018

Wanneer Wiebes zijn toezeggingen nakomt ben ik blij dat Groningers eindelijk mogen kiezen.


Lees meer

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?

logoWebsitevhjaar

Wij zijn genomineerd voor website van het jaar 2018. Stem ook!

Stem nu!
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.