De laatste berichten uit Groningen:

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie hebben we niks gehoord

Geplaatst op 17 sep 2018 , bijgewerkt 17 sep 2018, 00:00

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie (Commissie) hebben we niks gehoord, hoewel een inspecteur deze maand zou langskomen.

Ik ga daar deze week achteraan. De nieuwe schade is inmiddels gemeld en wordt toegevoegd aan het bestaande dossier. Zodra ze de schade komen opnemen, zal ons gehele dossier in behandelingen genomen worden. Hopelijk gebeurt dit snel.

Voor de zomer hebben we een brief gekregen van de NCG dat in september gestart gaat worden met de keukentafelgesprekken over de versterkingsadviezen. Maar wij hadden nog niks gehoord en onze buren ook niet. Ik heb daarom contact opgenomen met onze bewonersbegeleider van de NCG. Ik heb aangeven dat we gauw duidelijkheid willen over de versterkingsoperatie en huisvesting, omdat ik zwanger ben en dus voor april de woning uit zal moeten. Ze zou de mogelijkheden qua tijdelijke huisvesting uitzoeken en langskomen op donderdag (13 september).

Afgelopen donderdag is de bewonersbegeleider langskomen en ze had iemand meegenomen: onze nieuwe bouwbegeleider! Wat blijkt: onze bewonersbegeleider gaat naar andere mensen en wij krijgen een nieuwe. Een heel aardige vrouw, maar wel vreemd zo midden in het proces.

In het gesprek kwam verder naar voren dat ze iets te voorbarig waren geweest met betrekking tot de huisvesting voor 2019. Een andere straat, de Meerweg, heeft namelijk (alweer) vertraging opgelopen, waardoor wij ook langer moeten wachten. De verwachting is dat ze in 2020 beginnen aan onze straat met versterking dan wel nieuwbouw.

Ik heb aangegeven dat ik graag wil dat onze keukentafelgesprekken doorgaan. Een huis is niet 1,2,3 versterkt of gesloopt en nieuwgebouwd. Het regelen van de ontwerpen en de vergunningen kan doorgaan, lijkt me. Maar de NCG geeft aan dat ze eerst moeten onderzoeken welke 1500 woningen acuut onveilig zijn en versterkt moeten worden, en dat die dus voorrang krijgen. Daarover is nog geen duidelijkheid en de NCG heeft te weinig capaciteit, zeggen ze tegen ons. Het enige dat we weten, is dat we de volgende opties zullen krijgen: versterking volgens de oude norm, mindere versterking of geen versterking.

Wat lastig blijft, is dat we niet op de hoogte gehouden worden door de NCG en daarom zelf achter alle instanties aan moeten gaan. De NCG geeft aan dat zij ook ‘on hold’ zijn gezet door de regering. Tja, wat moet je dan als inwoner? De NCG zegt ons steeds: ‘Je kunt ons vertrouwen, we zijn je vertrouwenspersoon.’ Maar vertrouwen verlies je als je beloftes niet nakomt. Als je dat wilt terugwinnen, dan moet je daar hard je best voor doen door om te beginnen ons tijdig op de hoogte te houden en je afspraken na te komen. De NCG zegt dan: ‘Daar gaan we ons voor inzetten, maar wij zijn afhankelijk van anderen.’

Wat de NCG niet lijkt te beseffen, is dat wij ook afhankelijk zijn en ons leven ook ‘on hold’ is gezet. We wilden 2,5 jaar geleden ons huis verbouwen en volgens de planning zou dat nu klaar geweest zijn. Maar daar beginnen we niet aan. Het heeft geen zin om een huis te verbouwen dat misschien gesloopt gaat worden. De investering zou dan niks meer waard zijn. Maar als we dit vertellen aan de NCG, zeggen ze: ‘Maar mevrouw, u kunt toch gewoon verbouwen? Wij houden u niet tegen!’

Terug naar het profiel Terug naar het overzicht

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?