De laatste berichten uit Groningen:

Het ontbreekt aan een menselijke benadering

Geplaatst op 24 sep 2018 , bijgewerkt 24 sep 2018, 00:00

Geachte voorzitter en kamerleden,
Veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag mee te mogen praten. Via onze leden in het Gaswinningsgebied, dat zijn er zo’n 7000, zijn we betrokken geraakt bij de problemen in Groningen. Wat mij opvalt is dat veel mensen buiten Groningen denken dat alles inmiddels toch wel goed geregeld zal zijn in Groningen.

Het is zoveel in het nieuws en er wordt zoveel over gedebatteerd. En er zijn ook inderdaad veel regelingen, procedures en instituten, en er wordt geld gereserveerd. Maar de praktijk is een andere. Ondanks alle regelingen en instanties lijkt niemand grip te hebben op de problemen met de schade-afhandeling en versterking. Er is ook geen zicht op het snel vlottrekken van de vastgelopen praktijk. Dat komt omdat het ontbreekt het aan een menselijke benadering. En daar kun je eigenlijk niet tegenaan regelen.

Om te laten zien wat er nou eigenlijk in de praktijk gebeurt, zijn we gezinnen gaan volgen die te maken krijgen met versterking. Zij brengen regelmatig verslag uit op onze website; op een speciaal platform dat we vandaag lanceren. De afgelopen weken heb ik gezinnen bezocht die we volgen. En in de gesprekken die ik met hen had sprongen er een paar punten uit:

  1. 1) Het grote wantrouwen waarmee de bewoners vanuit instanties worden bejegend, het enorme juridische apparaat waartegen ze steeds weer opnieuw strijd moeten leveren. En steeds weer de beslissing: gaan we hier weer tegenin of moeten we het er nu maar bij laten zitten. Ik hoorde een voorbeeld van iemand die hier niet meer tegen kon en er bijna aan onderdoor ging. Hij heeft toen uit eigen zak anderhalve ton geïnvesteerd in de versterking van zijn huis om maar van het gezeur af te zijn.

  2. 2) De bewoners moeten constant op de toppen van hun tenen blijven lopen omdat ze anders simpelweg worden bedonderd. Als je denkt dat alles geregeld is dan moet je nog blijven opletten. Hanneke Hoeksema uit Bedum had na jarenlang gesteggel eindelijk een versterkingsakkoord met alle handtekeningen. En toen de aannemer kwam zei hij dat het met de helft van de werkzaamheden ook wel moest lukken. Dan heb je alle instituten overwonnen en dan moet je daar weer tegenop komen.

  3. 3) Ondertussen zit hun leven zit op slot; ze kunnen geen kant uit, dat is gestolen tijd die niet meer terugkomt. Zo noemde Nicole van Eijkern uit Appingedam dat. Als je huis mogelijk versterkt gaat worden dan kun je niet verbouwen, niet verhuizen, niets, en de jaren strijken voorbij.

Mijn oproep vandaag is om afscheid te nemen van de huidige technocratische benadering. De  menselijke benadering moet voorop komen. Er is gebleken dat er veel kracht zit onder de mensen. Er zijn zoveel goede plannen gesmeed door het Gasberaad en de GBB. Waarom wordt er niet veel meer gebruik gemaakt van de ideeën die mensen zelf hebben. Vraag aan hen wat zij een redelijke oplossing vinden voor hun situatie, toets deze marginaal en ga dan aan de slag. Alleen met een menselijke benadering kan er nieuw perspectief worden geboden.

Dankuwel.

Steven Wayenberg
Vereniging Eigen Huis

Terug naar het overzicht

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?