De laatste berichten uit Groningen:

VEH: ‘Het moet in Groningen afgelopen zijn met het getreuzel’

Geplaatst op 24 sep 2018 , bijgewerkt 24 sep 2018, 15:00

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen heeft Vereniging Eigen Huis haar grote bezorgdheid geuit over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied. De vereniging start vandaag een online platform waarop een aantal Groningse gezinnen met bevingsschade wordt gevolgd.

Continue strijd

In het Groningse provinciehuis benadrukte Vereniging Eigen Huis krachtig dat de huidige procedures, regelingen en instituten niet werken. “Veel mensen buiten Groningen denken dat het daar inmiddels wel goed geregeld zal zijn. Maar de praktijk is een andere”, zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis. “Niemand lijkt nog grip te hebben op de problemen met schadeafhandeling en versterking. Groningers moeten strijd leveren tegen een enorm juridisch apparaat, worden met wantrouwen bejegend en moeten continue op de toppen van hun tenen lopen omdat ze anders simpelweg worden bedonderd. Er zijn inmiddels jaren voorbij gegaan van onzekerheid waarin hun woning niet is hersteld en niet kon worden verkocht. Al die tijd zit het leven van duizenden Groningse gezinnen op slot.” 

Groningse schadekronieken online

Vandaag start op www.eigenhuis.nl/groningen een platform waarop een aantal Groningse gezinnen met bevingsschade wordt gevolgd. Zij kunnen niet meer veilig in hun huis wonen en zijn vastgelopen in procedures met een duimendik gasdossier. Het gaat vaak om zeer ingrijpende trajecten, waarbij soms de hele woning moet worden afgebroken en opnieuw moet worden opgebouwd. 

Het gaat om mensen, niet om procedures

Vereniging Eigen Huis pleit voor een menselijke behandeling en wil dat de eigen voorstellen en ideeën van de Groningers voorop staan. Steven Wayenberg: “Niet langer over de hoofden van gedupeerden heen praten en beslissen, maar hen betrekken bij de voor hen best denkbare oplossing. Alleen op die manier kan nog enig vertrouwen worden teruggewonnen en kan snelheid bij de uitvoering worden gemaakt.” Daarom pleit Vereniging Eigen Huis ook voor de terugkeer van de Arbiters Bodembeweging. Uit eerdere ervaringen blijkt dat dit instituut voor veel mensen erg waardevol is geweest. 
 

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?