De laatste berichten uit Groningen:

Twee drukke weken

Geplaatst op 09 okt 2018 , bijgewerkt 09 okt 2018, 00:00

Vandaag, 8 oktober, geeft mijn bouwbegeleider (NCG) aan dat er hopelijk binnenkort meer duidelijkheid zal zijn vanuit de constructeur over de voortgang. Sinds medio juli is er nog geen volgende voortgangsrapportage.

Het taxatierapport van mijn woning is deze week binnengekomen. Dat zal als uitgangspunt dienen voor de bedragen die met de versterking zijn gemoeid.

Ondertussen heb ik niet stilgezeten de afgelopen twee weken: ik heb een videoboodschap opgenomen namens de Groninger Bodem Beweging (GBB), een zienswijze ingediend tegen de nieuwe Mijnbouwwet én een presentatie gegeven aan Masterstudenten van de KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten). Graag vertel ik hier mee over.

Videoboodschap aan de Tweede Kamercommissie

Als eerste de videoboodschap namens de GBB. Omdat de Tweede Kamerleden weer eens Groningen zouden bezoeken (‘aapjes kijken’) op 24 september jl., heb ik een bijdrage geleverd en daarin aangegeven dat een overheid die willens en wetens ons in de ellende laat zitten mijn overheid niet meer is. De tekst heb ik aan de betreffende Kamerleden gemaild voorafgaand aan hun bezoek. Van sommige partijen kreeg ik een welgemeende steunbetuiging, in overeenstemming met hun stemgedrag eerder. Van een andere partij een ‘politiek gemotiveerde’ slappe steunbetuiging, die niet door eerder stemgedrag werd ondersteund.  Een student die bezig is met een Masterscriptie wil me graag interviewen naar aanleiding van het filmpje. Kom maar!

Gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen

Op 25 september sprak ik in Loppersum de heer Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. Hij kon mij niet geruststellen: het Staatstoezicht kan adviezen geven aan de regering tot ze een ons wegen, maar de regering hoeft zich daar niets van aan te trekken. Dus ook niet van de adviezen om de gaskraan z.s.m. dicht te draaien. De regering kan elke gelegenheid aangrijpen om alle maatregelen terug te draaien en de gaskraan toch weer verder open te draaien. We hebben alle argumenten al eerder gehoord. Onze veiligheid is aldoor de sluitpost. Het is ergerlijk dat men in de media de indruk wekt dat de gaskraan al dicht is en dat er geen problemen meer zijn in Groningen. Er wordt nog even vrolijk doorgepompt en de schadeafhandeling blijft muurvast zitten. Versterken staat gedurende de hele maand september voor veel mensen nog on hold. Met veel bombarie presenteert de regering in oktober een potje voor leuke dingen in Groningen. We willen veiligheid, maar daar is dit potje niet voor.

Zienswijze tegen wetsvoorstel nieuwe Mijnbouwwet

Op 4 oktober heb ik, één uur voor de deadline, een zienswijze ingediend tegen het wetsvoorstel voor een nieuwe Mijnbouwwet, die op 9 oktober naar de Eerste Kamer gaat. Door al dit Groninger gedoe leer je veel bij over het reilen en zeilen van het Nederlandse bestuur. Politici krijgen tijd en worden betaald om alles te bestuderen. Ik moet het in de randen van de dag doen, naast mijn gewone leven en werk. Als deze schandalige wet erdoor komt kunnen we het verder wel schudden: Groningers worden tweederangsburgers in eigen land, voor wie een hogere onveiligheidsnorm wordt geaccepteerd en een beperktere mogelijkheid om recht te halen dan voor de andere burgers van Nederland. Gediscrimineerd door de eigen overheid als dit erdoor komt. En het komt er ongetwijfeld door.

Bekijk hier de videoboodschap namens de GBB 

Meet the activist!
Foto Bea pres 1Ter afsluiting iets leuks: een groep Masterstudenten van de KABK kwam uit Den Haag naar Groningen in verband met hun project 'Geopsyche'. Dit staat voor het inzicht dat menselijke psyche en ecologische systemen niet alleen interacteren, maar ook overlappen. Ik verzorgde het onderdeel ‘Meet the activist’, waarin ik vertelde over de gaswinning, de gevolgen voor de mensen hier en mijn invulling van activisme. Mijn insteek, met veel voorbeelden, is: hou het luchtig, frame het activisme voor jezelf als hobby, want anders word je gillend gek van de waanzin die zich hier ontrolt. De studenten gingen verbijsterd over de rol van NAM en overheid terug naar huis...

Terug naar het profiel Terug naar het overzicht

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?