De laatste berichten uit Groningen:

Overschild als voorbeeld voor de rest van het aardbevingsgebied?

Geplaatst op 18 okt 2018 , bijgewerkt 18 okt 2018, 00:00

Artikel NOS

Overschild als voorbeeld voor de rest van het bevingsgebied. Dit kopte de NOS boven een artikel over de versterkingsoperatie in ons dorp, dat hier na te lezen is: https://nos.nl/artikel/2255030-overschild-krijgt-nieuwe-kern-voorbeeld-voor-rest-bevingsgebied-in-groningen.html

 

Nieuw leeswerk

We zijn bij alle meetings geweest, waaronder bij de presentatie van de nieuwe plannen voor Overschild. We hebben twee documenten gekregen: een ‘Dorpsvisie Versterking Overschild’ en een ‘Structuurvisie’ voor de komende tien jaar. [Foto 1: foto van twee documenten] Zoals je kunt zien, is de Dorpsvisie een dik boekwerk geworden.

Artikel NOS klopt grotendeels, maar niet helemaal

De omschrijving in het artikel door de NOS en de Dorpsvisie komen grotendeels overeen, maar het gedeelte over de sloop/nieuwbouw plannen klopt niet helemaal. In het begin werd inderdaad heel negatief gedacht over sloop/nieuwbouw. Maar gaandeweg zijn steeds meer mensen de positieve kant er van gaan inzien. Een klein deel van het dorp is tegen sloop/nieuwbouw, maar het overgrote deel is anders van mening. Dit staat ook in de Dorpsvisie. [Foto 2: peiling]

10-jaren plan

Het plan dat is gepresenteerd, is een plan voor de komende 10 jaar. Deze periode van 10 jaar betreft het versterken van de woningen, maar ook de aanleg van natuur, een warmtepomp en wegverbindingen. Ons huis is waarschijnlijk in 2020 aan de beurt. Wel mogen we binnenkort al in gesprek en plannen maken met architecten. Dan wordt ook duidelijk of wij in aanmeking komen voor sloop/nieuwbouw, omdat we een karakteristiek pand hebben. 

Wat ‘binnenkort’ is bij de NCG, is altijd afwachten. Ik hoop voor het einde van 2018.

Terug naar het profiel Terug naar het overzicht

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?