De laatste berichten uit Groningen:

‘Als de NAM er mee instemt…’

Geplaatst op 22 okt 2018 , bijgewerkt 22 okt 2018, 00:00

Mijn twee schademeldingen uit 2016 en 2018 liggen nog op de plank. Die uit 2016 ligt bij de Arbiter Bodembeweging en die uit 2018 bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG).  Ik vroeg aan allebei of die twee zaken samengevoegd kunnen worden. Dat leverde twee tegenstrijdige antwoorden op.

Daarop heb ik die twee reacties op 11 oktober jl. voorgelegd aan de Arbiter. Die gaf mij op 22 oktober het volgende antwoord:

“Ik kan me heel goed voorstellen dat de afhandeling van nieuwe en oude zaken door verschillende instanties bij u voor de nodige verwarring zorgt. (…) Nieuwe schade moet in ieder geval gemeld worden bij TCMG. Voordat TCMG deze gaat behandelen moet eerst de oude schade zijn afgehandeld bij de Arbiter Bodembeweging. (…) Bij de afhandeling van uw oude schade bij de Arbiter Bodembeweging kunt u de nieuwe schade naar voren brengen tijdens schouw en zitting. De arbiter is in eerste instantie niet bevoegd om de nieuwe schade te beoordelen, omdat deze onder het nieuwe schadeprotocol valt. Er is echter één uitzondering. Nieuwe schades kunnen slechts door de arbiter beoordeeld worden wanneer NAM hiermee instemt. Tijdens schouw en zitting kan dit met partijen besproken worden. Mocht NAM hiermee instemmen, dan zal de nieuwe schade niet meer behandeld hoeven te worden door TCMG. Gaat de NAM niet akkoord, dan zal na het afhandelen van de oude schade door de arbiter de nieuwe schade volgens de regels van het nieuwe schadeprotocol worden afgehandeld door TCMG.”

Ok, dan.

Die schouw en zitting wordt uiterlijk in september 2019 verwacht. Hier in de regio betekent dit overigens al dat bij sommige mensen theoretisch het begin van een scheur onder de Arbiter valt en de verdieping van diezelfde scheur onder de TCMG. Bij mij gaat het gelukkig om los van elkaar staande schades.

 

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?